Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 137 din 3 decembrie 2018pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice şi bunuri materiale necesare Instituţiei Prefectului
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018Data intrării în vigoare 13-12-2018
  Formă consolidată valabilă la data 30-05-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-05-2019 până la data de 17-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 137 din 3 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 1056 din 13 decembrie 2018, la data de 30 Mai 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 54 din 15 mai 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările ulterioare, respectiv ale art. 3 alin. (1) lit. c) pct. 8, art. 12 alin. (3) şi art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Norma de dotare cu mijloace tehnice şi bunuri materiale necesare Instituţiei Prefectului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 251/2010 pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice şi bunuri materiale necesare la unele structuri din domeniul administraţiei publice aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2010, se abrogă.Articolul 3

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!