Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.165/837/743/2019pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 2.165 din 10 mai 2019
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE Nr. 837 din 15 mai 2019
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 743 din 17 mai 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019Data intrării în vigoare 23-05-2019


  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 60 pct. 5 lit. d), al art. 138^1 alin. (3) şi art. 147 alin. (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor publice, ministrul muncii şi justiţiei sociale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:Articolul 1(1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“, precum şi anexele nr. 1.1 „Anexa angajator“ şi nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la aceasta, prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator“ şi anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ fac parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).(3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2-5.(4) Declaraţia prevăzută la alin. (1) este o declaraţie de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 2Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 6.Articolul 3
  Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile şi persoanele fizice prevăzute la art. 68^1 alin. (2),art. 72 alin. (2),art. 84 alin. (8),art. 125 alin. (8)-(9),art. 147 alin. (1),(12) şi (13),art. 151 alin. (5) şi (6), art. 169 alin. (1),art. 174 alin. (5) şi (6), art. 220 alin. (1) şi (2) şi art. 220^7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
  Articolul 4Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 7 la prezentul ordin.Articolul 5Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 6Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii aprilie 2019, cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 4 „Tip asigurat“ care se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii mai 2019.
  Articolul 7Direcţiile de specialitate şi structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de specialitate şi structurile subordonate sau cele care funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Elena Solomonesc,
  secretar de stat

  p. Ministrul sănătăţii,
  Dan-Octavian Alexandrescu,
  secretar de stat
  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 1.1*)*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.Anexă angajator
  Anexa nr. 1.2*)*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.Anexă asigurat
  Anexa nr. 2
  Nomenclatorul „Creanţe fiscale“
  Nr. crt.Denumire creanţă fiscalăTemei legal
  1.Impozit pe veniturile din salarii şi/sau asimilate salariilorArt. 2 alin. (1) şi art. 78 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  2.Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit legiiArt. 2 alin. (2) şi art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  2.1.Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi, potrivit legii, şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscalArt. 2 alin. (2) şi art. 138^1 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  3.Contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestoraArt. 2 alin. (2) şi art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  4.
  Contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestoraArt. 2 alin. (2) şi art. 138 lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  5.Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legiiArt. 2 alin. (2) şi art. 156 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  6.Contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestoraArt. 2 alin. (2), art. 220^1 şi art. 220^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  6.1.Contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscalArt. 2 alin. (2), art. 220^1 şi art. 220^3 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  7.Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectualăArt. 2 alin. (1) şi art. 72 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  8.Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectualăArt. 2 alin. (2) şi art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  9.Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectualăArt. 2 alin. (2) şi art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  10.Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricoleArt. 2 alin. (1), art. 84 alin. (8) şi art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  11.Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricoleArt. 2 alin. (2) şi art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  12.Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioareArt. 2 alin. (1) şi art. 125 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  13.Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 2 alin. (2) şi art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  14.Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioareArt. 2 alin. (1) şi art. 125 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  15.Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioareArt. 2 alin. (2) şi art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  16.Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi
  Art. 2 alin. (1) şi art. 125 alin. (8^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  17.Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri obţinute dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţiArt. 2 alin. (2) şi art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  18.Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivăArt. 2 alin. (1), art. 68^1 alin. (1) şi art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  19.Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivăArt. 2 alin. (2) şi art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  20.Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivăArt. 2 alin. (2) şi art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  21.Contribuţia de asigurări sociale de sănătate suportată de pensionari pentru perioade anterioare datei de 1 februarie 2017Art. 2 alin. (2) şi art. 168 alin. (7),(7^1) şi (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  Anexa nr. 3Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului“
  ValoareExplicaţieContribuţii sociale aferente tipului de asigurat
  CASCASSCAM
  2Şomer, declarat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului BucureştiDaNuNu
  4Persoane beneficiare de ajutor social Nu
  NuNu
  5Persoane care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau de indemnizaţia pe perioada concediului de acomodareNuNuNu
  6Persoane care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 aniNuNuNu
  10Persoane prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) sau art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, declarate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonateDaNuNu
  11Asiguraţi preluaţi de casele teritoriale de pensii de la unităţile în faliment, precum şi persoane preluate în plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi de către casele sectoriale de pensiiNu
  NuNu
  13Soţ/Soţie pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, declarat de unităţile trimiţătoareDaNuNu
  14Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care participă la cursuri de pregătire în străinătate pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice, declaraţi de unităţile trimiţătoareDaNuNu
  15Persoane disponibilizate care beneficiază de plăţi compensatorii suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, declarate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăDaNuNu
  28Pensionarii, pentru perioadele când contribuţia de asigurări sociale de sănătate era suportată de contribuabil, declaraţi de Casa Naţională de Pensii Publice, prin Casele teritoriale de pensiiNu
  DaNu
  17Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit legii, pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă, plăţii şi declarării contribuţiilor socialeDaDaNu
  30Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă, plăţii şi declarării contribuţiilor socialeDaDaNu
  26Persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale de sănătateNuDaNu
  22Persoane fizice care realizează venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioareNu
  DaNu
  27Persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioareNuDaNu
  29Persoane care realizează venituri obţinute din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţiNuDaNu
  Anexa nr. 4Nomenclatorul „Tip asigurat“

  Nr. crt.Tip asiguratContribuţii sociale aferente tipului de asigurat
  CASCASSCAM
  1.Salariat fără studii superioare, cu studii superioare şi vechime sub 1 an sau salariat care desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal)DaDaDa
  1.1.Salariat cu studii superioare şi vechime peste 1 an, inclusiv cel care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscalDaDaDa
  1.2.Salariat în domeniul construcţiilor care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscalDa Nu Da
  1.3.Personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, inclusiv categoriile de personal trimise în misiune temporară sau permanentă în străinătate prevăzute prin hotărâre a GuvernuluiDa Da Da
  1.4.Membru cooperator, salariat în baza convenţiei individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioareDaDaDa
  2.Salariat militar, inclusiv personal militar, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, care îndeplinesc condiţiile pentru pensionare, precum şi cei care nu îndeplinesc condiţiile pentru pensionare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale conform art. 157 alin. (1) lit. r) şi s) din Codul fiscalNuDaDa
  3.Alte categorii de persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor:
  3.1. Persoane fizice care ocupă funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legiiDaDaDa
  3.2. Consilierii locali, consilierii judeţeni şi ai municipiului BucureştiDaDaDa
  3.3. Persoane fizice alese în cadrul persoanelor juridice, fără scop patrimonial DaDaDa
  3.4. Directori cu contract de mandat, membri ai directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, manageri, în baza contractului de management prevăzut de legeDaDaDa
  3.5. Administratori ai societăţilor şi manageri cu contract de management, care primesc sume din profitul unităţii, potrivit legii sau actului constitutiv, după cazDaDaDa
  3.6. Salariaţi care primesc sume pentru participarea la profit, potrivit legii, cu excepţia sumelor care se acordă ulterior încetării contractului individual de muncăDaDaDa
  3.7. Persoane fizice care încasează indemnizaţii lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncăNuDaNu
  3.8. Persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, dar încasează venituri ca urmare a faptului că au avut încheiate raporturi juridice şi respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridiceDaDaDa
  3.9. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă şi beneficiază de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate, suportată de angajatorDaNuDa
  3.10. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă şi beneficiază de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate, suportată din FNUASSDaNuNu
  3.11. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă şi beneficiază de indemnizaţie din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, ca urmare a unui accident de muncăNuNuNu
  3.12. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau unei boli profesionale şi beneficiază de indemnizaţie suportată de angajatorNuNuDa
  3.13. Persoane fizice care realizează venituri aferente perioadei în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente perioadei de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite ori de accidente în afara muncii şi perioadei de incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale, în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legiiDaDaDa
  3.14. Reprezentanţi în organisme tripartite, potrivit legiiDaDaNu
  4.Membri ai comisiei de cenzori sau comitetului de audit, precum şi membri în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea: preşedinţii asociaţiilor de proprietari sau alte persoane care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat în cadrul asociaţiilor de proprietariDaDa
  Nu
  5.Persoane fizice disponibilizate care beneficiază de plăţi compensatorii acordate în baza contractului colectiv sau individual de muncă, suportate din fondul de salariiDaDaNu
  6.Administratorii societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie; administratorii, membrii consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere şi comitetului consultativ, precum şi reprezentanţii statului sau reprezentanţii membrilor consiliului de administraţie, fie în adunarea generală a acţionarilor, fie în consiliul de administraţie, după cazDaDaDa
  7.Persoane fizice care realizează venituri din activităţi dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activităţiiDaDaDa
  8.Persoane fizice care realizează venituri din activităţi dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legiiNuDa
  Da
  9.Persoanele fizice care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri), potrivit Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioareDa NuNu
  10.Persoanele fizice care prestează o activitate specifică, în baza unui contract de internship, potrivit Legii nr. 176/2018 privind internschipul, cu completările ulterioareDaDaDa
  Anexa nr. 5Nomenclatorul „Indicativ condiţii speciale“

  ValoareExplicaţie
  1Conform art. 30 alin. (1) lit. a) dinLegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare
  2Conform art. 30 alin. (1) lit. b) dinLegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, zona I radiaţii
  3Conform art. 30 alin. (1) lit. b) dinLegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, zona II radiaţii
  4Conform art. 30 alin. (1) lit. d) dinLegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare
  5Conform art. 30 alin. (1) lit. e) dinLegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare
  6Conform art. 30 alin. (1) lit. f) dinLegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare
  Anexa nr. 6INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venitşi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“Declaraţia se completează de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), la care îşi desfăşoară activitatea sau beneficiază de concediul medical şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) şi b) şi art. 153 alin. (1) lit. a)-d) de către entităţile prevăzute la art. 147 alin. (1) din aceeaşi lege, precum şi de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.Declaraţia se completează şi de contribuabilii prevăzuţi la art. 147 alin. (12) şi (13), art. 151 alin. (5) şi (6), art. 168 alin. (2),art. 169 alin. (1) lit. b) şi art. 174 alin. (5) şi (6) din Codul fiscal, care au obligaţia să depună declaraţia şi să achite contribuţiile sociale obligatorii, potrivit legii, precum şi de plătitorii de venit prevăzuţi la art. 68^1 alin. (2),art. 72 alin. (2),art. 84 alin. (8) şi art. 125 alin. (8)-(9) din Codul fiscal.Declaraţia se completează şi de angajatorii prevăzuţi la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, care desfăşoară una sau mai multe activităţi şi în domeniile de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal şi îndeplinesc condiţiile privind acordarea facilităţilor fiscale privind scutirea angajaţilor de la plata impozitului pe venit şi contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, reducerea cotei contribuţiei de asigurări sociale, reducerea cotei de contribuţie asiguratorie pentru muncă datorată de angajator la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, precum şi scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, în cazul condiţiilor deosebite de muncă sau în cazul condiţiilor speciale de muncă. Facilităţile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5,art. 138^1, art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal se acordă tuturor angajaţilor, indiferent de activitatea prestată, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. Facilităţile fiscale se acordă şi în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial de lucru dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. Pentru angajaţii care au încheiat astfel de contracte şi realizează un venit brut lunar sub valoare de 3.000 de lei şi care nu beneficiază de facilităţile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5,art. 138^1 şi art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal, sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile capitolului III din titlul IV şi capitolelor II, III şi IX din titlul V ale Codului fiscal. În aplicarea dispoziţiilor art. 146 alin. (5^2) lit. e) din Codul fiscal, în cazul în care în cursul unui an fiscal se utilizează, potrivit legislaţiei în materie, în aceeaşi perioadă mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară diferenţiat în funcţie de studii, de vechime sau alte criterii prevăzute de lege, în situaţia în care un angajat încheie două sau mai multe contracte individuale de muncă cu timp parţial de lucru cu angajatori care nu desfăşoară activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal şi cu angajatori care desfăşoară astfel de activităţi, salariul minim brut pe ţară luat în calcul este cel cu valoarea cea mai mică. În situaţia în care un angajator desfăşoară activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal şi prin sedii secundare, cifra de afaceri luată în calcul la stabilirea îndeplinirii condiţiilor este cea determinată la nivelul întregii activităţi. Facilităţile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5,art. 138^1, art. 154 alin. (1) lit. r) şi art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal nu se acordă pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de salariaţii detaşaţi. Facilităţile ce vizează obligaţiile fiscale datorate de angajatori, respectiv contribuţia asiguratorie pentru muncă şi contribuţiile de asigurări sociale, în cazul condiţiilor deosebite de muncă sau în cazul condiţiilor speciale de muncă, se aplică cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat, după aprobarea schemei de ajutor.I. Termenul de depunere a declaraţieiDeclaraţia se depune:– lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) din Codul fiscal, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
  – trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului:a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice;b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;d) persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii liberale şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care deţin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă;– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II şi III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi pentru care impozitul se reţine la sursă, de plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 68^1 alin. (2),art. 72 alin. (2),art. 84 alin. (8),art. 125 alin. (8)-(9) din Codul fiscal.
  Atenţie! Depunerea trimestrială a declaraţiei constă în completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru, potrivit art. 147 alin. (5) din Codul fiscal.Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declaraţia până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calităţii de asigurat. În acest caz, declaraţia/declaraţiile aferentă/aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calităţii de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declaraţia pentru prima lună a trimestrului, cât şi cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai declaraţia pentru luna a treia.Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, termenul de declarare se împlineşte la 25 decembrie se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie. Organul fiscal central competent:Organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii, potrivit legiiModul de depunere:1. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează cu ajutorul programului de asistenţă.2. Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform legii.Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul/împuternicitul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.
  II. Completarea declaraţiei1. Caseta „Perioada de raportare“:În rubrica „Lună“ se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).În rubrica „An“ pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2018).
  2. Rectificarea declaraţiei2.1. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative. 2.2. Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:– corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de angajatori şi entităţi asimilate angajatorilor şi reţinute de către aceştia de la asiguraţi;– modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;– modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare şi/sau punctajul asiguratului în sistemul public de pensii şi/sau stagiile de cotizare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi/sau cuantumul indemnizaţiei de şomaj care se calculează în conformitate cu dispoziţiile legale, inclusiv pentru situaţia când a fost omisă înscrierea unui/unor asigurat/asiguraţi sau în cazul în care asiguratul/asiguraţii a/au fost înregistrat/înregistraţi fără temei şi este necesară anularea respectivei înregistrări;– modificarea unor date privind persoanele asigurate care au beneficiat de certificate de concediu medical în luna/perioada de raportare, precum şi a informaţiilor referitoare la certificatele de concediu medical; – 
  corectarea altor informaţii prevăzute de formular.
  2.3. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia care se corectează, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului.2.4. Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.a) Caseta „Declaraţie rectificativă“ - se bifează cu X în situaţia în care rectificarea declaraţiei se realizează pentru corectarea unor erori de completare ale angajatorului sau entităţii asimilate angajatorului.b) Caseta „Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor drepturi băneşti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii potrivit art. 147 alin. (3) şi art. 169 alin. (3) din Codul fiscal“ - se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se rectifică în urma acordării unor sume reprezentând salarii, diferenţe de salarii şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/executorii, precum şi în situaţiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, se întocmesc declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni, bifându-se cu X căsuţa corespunzătoare din formular.c) Caseta „Declaraţie depusă ca urmare a unei inspecţii fiscale sau ca urmare a stabilirii obligaţiilor fiscale din oficiu“ - se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se depune în urma unei inspecţii fiscale sau ca urmare a stabilirii obligaţiilor fiscale din oficiu, de organul fiscal competent, după expirarea termenului de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. În situaţia în care se depune declaraţie rectificativă se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) caseta „Declaraţie rectificativă“.În situaţia în care, ca urmare inspecţiei fiscale, au fost stabilite diferenţe de contribuţii sociale, contribuabilii au obligaţia rectificării declaraţiei pentru perioadele pentru care au fost stabilite astfel de diferenţe, bifându-se cu X căsuţa corespunzătoare din formular.d) Caseta „Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform Codului de procedură fiscală“ - se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se depune după anularea rezervei verificării ulterioare în condiţiile prevederilor art. 105 alin. (6) lit. a) din Codul de procedură fiscală sau în situaţia în care prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligaţii de plată reprezentând venituri sau diferenţe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligaţii fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 105 alin. (6) lit. b) din Codul de procedură fiscală. În situaţia în care se depune declaraţie rectificativă se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) caseta „Declaraţie rectificativă“.
  e) Caseta „Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală“ - se bifează cu X în situaţia îndeplinirii, de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa, a obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal. În această situaţie se înscrie codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secţiunea „Date de identificare a plătitorului“, la rubrica „cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală radiat, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.f) Caseta „Declaraţie depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art. 146 alin. (10) şi (11) din Codul fiscal“ - se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se rectifică în urma acordării cumulat a unor sume, reprezentând:– indemnizaţii de şomaj;– indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate acordate în termenul prevăzut la art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau de indemnizaţia pe perioada concediului de acomodare;– ajutorul social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.g)
  Caseta „Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii/solde stabilite prin lege, potrivit art. 147 alin. (3^1) şi art. 169 alin. (3^1) şi (3^2) din Codul fiscal“- se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se rectifică în urma acordării unor sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii/solde stabilite prin lege, acordate pentru perioade anterioare. Se întocmesc declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni (corelare cu anexa nr. 1).
  În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul şi contribuţiile sociale se calculează şi se reţin în conformitate cu dispoziţiile Codului fiscal şi normelor de aplicare a acestuia.
  Secţiunea „Date de identificare a plătitorului“Caseta „Cod de identificare fiscală“ - se completează codul de identificare fiscală atribuit plătitorului conform legii, înscriinduse cifrele cu aliniere la dreapta.În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica „Funcţia/Calitatea“ din formular se înscrie „Împuternicit“.În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/ entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, se înscrie codul de identificare fiscală retras ca urmare a radierii înregistrării fiscale.În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 318 din Codul fiscal, în prima căsuţă se înscrie prefixul RO.Caseta „Denumire“ - se înscrie/înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele plătitorului de impozite şi contribuţii sociale.Caseta „Adresă domiciliu fiscal“ - se completează adresa domiciliului fiscal, conform prevederilor Codului de procedură fiscală.În situaţia contribuabililor prevăzuţi la art. 147 alin. (12), (13) şi (15), precum şi art. 168 alin. (4) din Codul fiscal, secţiunea se completează cu datele de identificare ale persoanei fizice care are, potrivit legii, obligaţia depunerii declaraţiei.Caseta „Cod CAEN“ - se completează cu codul CAEN al activităţii principale.Secţiunea „Creanţe fiscale“
  Pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare contribuţie socială prevăzute în Nomenclatorul „Creanţe fiscale“, datorate în perioada de raportare, se completează în acelaşi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistenţă, înscriindu-se în rândurile corespunzătoare (rd. 1-rd. 3) sumele reprezentând obligaţiile constituite în perioada de raportare la care se referă declaraţia, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.În situaţia în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată pentru impozitul pe venit şi/sau contribuţiile sociale cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica „Suma datorată/de plată“ se înscrie cifra 0 (zero).Necompletarea tabelului din această secţiune, pentru impozitul pe venit sau contribuţia socială pentru care există obligaţie declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligaţiei respective.Coloana „Denumire creanţă fiscală“ - se înscrie denumirea obligaţiei de plată conform Nomenclatorului „Creanţe fiscale“, datorată în perioada de raportare.Coloana „Suma“:– Rândul 1 „Suma datorată“ - se înscriu sumele reprezentând impozitul pe venit/contribuţii sociale obligatorii datorate în perioada de raportare, conform legii. Sumele scutite/exceptate de la plată, după caz, în perioada de raportare, prevăzute la art. 60 şi art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal, se vor înscrie ca sume datorate. – Rândul 2 „Suma deductibilă“ - se înscrie suma reprezentând impozit pe venit/contribuţii sociale obligatorii care este deductibilă în perioada de raportare, potrivit legii, după cum urmează: Pentru creanţa impozit pe venit se înscrie suma în cotă de până la 3,5% din impozitul pe venit datorat, distribuită pentru susţinerea unei/unor entităţi nonprofit/unităţi de cult şi/sau pentru acordarea de burse private, după caz, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi în cazul veniturilor realizate în baza contractelor de activitate sportivă. Pentru ajutoarele de deces care se plătesc de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, potrivit legii, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, rândul 2 „Suma deductibilă“ se completează cu sumele reprezentând ajutor de deces care se plătesc de către instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj şi se deduc de aceasta din creanţa fiscală „Contribuţia de asigurări sociale, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit legii“ datorată pentru luna de raportare. Nivelul sumei deductibile nu va depăşi nivelul sumei datorate în perioada de raportare.Rândul 3 „Suma scutită/exceptată“ - se înscriu sumele reprezentând impozit pe venit şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, care sunt scutite/exceptate de la plată, după caz, în perioada de raportare, conform art. 60 şi art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal.– Rândul 4 „Suma de plată (rd. 1-rd. 2-rd. 3)“ - se înscrie suma de la rd. 1 sau, după caz, diferenţa între suma de la rd. 1 şi cea de la rd. 2 şi/sau rd. 3, după caz.– Rândul „Total obligaţii de plată“ - se înscrie totalul obligaţiilor de plată, pentru perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rd. 4 „Suma de plată“.
  Anexa nr. 1.1 - Anexa angajatorSecţiunea A - Alte date de identificare a plătitoruluiCaseta „Număr ordine registrul comerţului“ - se completează cu numărul de ordine de la registrul comerţului, de către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului.Caseta „Cod CAEN“ - se completează cu codul CAEN al activităţii desfăşurate în domeniul construcţiilor, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.Caseta „Adresă sediu social“ - se completează adresa sediului social al plătitorului.Caseta „Casa de asigurări de sănătate angajator“ - conţine codificarea casei de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă angajatorul.Caseta „Datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă D/N“ - se înscrie:„D” - dacă se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă;„N” - dacă nu se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă.Caseta „Îndeplineşte condiţiile pentru aplicarea facilităţilor din sectorul construcţiilor D/N“ se completează:„D” - dacă angajatorul îndeplineşte condiţiile prevăzute în Codul fiscal pentru aplicarea facilităţilor fiscale din sectorul construcţiilor, prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal;„N” - dacă angajatorul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în Codul fiscal pentru aplicarea facilităţilor fiscale din sectorul construcţiilor, prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.NOTĂ: Dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea facilităţilor din sectorul construcţiilor, veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de salariaţi în baza unui contract de muncă sunt scutite de la plata impozitul pe venit şi exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste venituri se datorează contribuţia de asigurări sociale în cotă prevăzută la art. 138^1 alin. (1) din Codul fiscal. Cu privire la obligaţiile fiscale datorate de angajatori, respectiv contribuţia asiguratorie pentru muncă şi contribuţiile de asigurări sociale, în cazul condiţiilor deosebite de muncă sau în cazul condiţiilor speciale de muncă, facilităţile se aplică cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat, după aprobarea schemei de ajutor.
  Casetele „Cifra de afaceri totală cumulată de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare“ şi „Cifra de afaceri cumulată de la începutul anului realizată efectiv din activitatea de construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“ se completează de angajatorii care desfăşoară una sau mai multe activităţi printre care se regăsesc şi codurile CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.
  NOTĂ: În aplicarea prevederilor art. 60 pct. 5 lit. b) din Codul fiscal:Caseta „Cifra de afaceri totală realizată cumulat de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare“, se completează cu suma veniturilor cumulate de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, realizate din vânzarea de produse şi prestarea de servicii, evidenţiate potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, la care:1. se adaugă, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând:a) veniturile din subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;b) soldurile lunare creditoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold creditor;c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi producţia de investiţii imobiliare, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;2. se scad, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând soldurile lunare debitoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold debitor.Caseta „Cifra de afaceri cumulată de la începutul anului realizată efectiv din activitatea de construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“ se completează de angajatorii care desfăşoară una sau mai multe activităţi printre care se regăsesc şi codurile CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, cu cifra de afaceri realizată efectiv din activităţile desfăşurate corespunzător codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a), respectiv cu suma veniturilor cumulate de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, realizate din vânzarea de produse şi prestarea de servicii, după deducerea, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, a veniturilor realizate din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii, evidenţiate potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, la care:1. se adaugă, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând:a) veniturile din subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;b) soldurile lunare creditoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold creditor;c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi producţia de investiţii imobiliare, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;2. se scad, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând soldurile lunare debitoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold debitor. Reguli în vederea determinării „Cifrei de afaceri totală cumulată de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare“ şi „Cifrei de afaceri cumulată de la începutul anului realizată efectiv din activitatea de construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“:1. La determinarea „Cifrei de afaceri cumulată de la începutul anului realizată efectiv din activitatea de construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“, pentru stabilirea veniturilor din vânzarea de produse, se iau în calcul numai veniturile realizate din vânzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale şi a mărfurilor, care sunt obţinute din producţia proprie. Nu se iau în calcul veniturile din vânzarea de produse achiziţionate în scopul revânzării.2. „Cifra de afaceri totală realizată cumulat de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare“ şi „Cifra de afaceri cumulată de la începutul anului realizată efectiv din activitatea de construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“ se calculează, în luna de raportare, în condiţiile în care angajatorii care desfăşoară una sau mai multe activităţi printre care se regăsesc şi codurile CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal realizează efectiv activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a).3. La calculul „Cifrei de afaceri totală realizată cumulat de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare“, sumele care se adaugă/se scad sunt aferente pentru întreaga activitate desfăşurată de angajator, inclusiv cea din activitatea efectiv desfăşurată corespunzător codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5, iar la calculul „Cifrei de afaceri cumulată de la începutul anului realizată efectiv din activitatea de construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“, sumele care se adaugă/se scad sunt aferente activităţii efectiv desfăşurate de către angajator corespunzător codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5.
  4. La determinarea „Cifrei de afaceri totală realizată cumulat de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare“ şi a „Cifrei de afaceri cumulată de la începutul anului realizată efectiv din activitatea de construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“ se vor lua în calcul veniturile înregistrate în contabilitate cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile.
  Stabilirea nivelului cifrei de afaceri se efectuează în mod similar în cazul angajatorilor care nu au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, inclusiv în cazul celor care ţin contabilitatea în partidă simplă.Caseta „Pondere cifră de afaceri din activităţile menţionate la art. 60 pct. 5 din cifra de afaceri totală“ se calculează ca raport între suma înscrisă în caseta „Cifra de afaceri cumulată de la începutul anului realizată efectiv din activitatea de construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“ şi suma înscrisă în caseta „Cifra de afaceri totală cumulată de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare“, înmulţit cu 100.Caseta „datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă D/N“ - se înscrie:„D” - dacă se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă;„N” - dacă nu se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă.
  Secţiunea B - Indicatori statistici– Rândul 1 „Număr de asiguraţi şomaj“ - se completează cu numărul de asiguraţi obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, în luna de raportare, respectiv cu numărul de asiguraţi din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“. Se calculează prin însumarea unică a cazurilor pentru care caseta „Asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj“ = „1“, iar în secţiunea A sau/şi subsecţiunea B.1. din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, rubrica „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă“ = „1 - Salariat fără studii superioare, cu studii superioare şi vechime sub 1 an sau salariat care desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal)“, „1.1 - Salariat cu studii superioare şi vechime peste 1 an, inclusiv cel care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.2 - Salariat în domeniul construcţiilor care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.4 - Membru cooperator, salariat în baza convenţiei individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare“, „3 - Alte categorii de persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor“, „6 - Administratorii societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie“ „7 - Persoane fizice care realizează venituri din activităţi dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activităţii“ şi „8 - Persoane care realizează venituri din activităţi dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii“ din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.În situaţia asiguraţilor cu mai multe contracte de muncă încheiate cu respectivul angajator, aceştia vor fi număraţi o singură dată.
  – Rândul 2 „Număr de asiguraţi concedii medicale şi indemnizaţii“ - se completează cu numărul efectiv de angajaţi (asiguraţi) care au realizat venituri în luna pentru care se întocmeşte declaraţia şi pentru care angajatorul datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă. – Rândul 3 „Număr de asiguraţi care datorează CAS“ - se completează cu numărul de asiguraţi care datorează contribuţia de asigurări sociale.– Rândul 4 „Total fond de salarii brute“ - se completează cu suma câştigurilor brute realizate de asiguraţii înscrişi la „Rândul 2“ (venituri de natură salarială, venituri asimilate salariilor, precum şi sumele suportate de angajator, primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă, pentru concedii medicale conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi sumele suportate de angajator, primele 3 zile, pentru concediile medicale conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care angajatorul datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă).– Rândul 5 „Număr salariaţi“ - se completează cu numărul de salariaţi care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor (în concordanţă cu rândul 4).
  Secțiunea CC.1. Condiţii de muncăSecţiunea C.1. „Condiţii de muncă“ conţine informaţii despre angajatorii care au condiţii diferite de muncă.
  Coloana „Total venit realizat“ se completează astfel:– Rândul 1 „Condiţii normale - total venit realizat“ (C1_11) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii normale de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege. – Rândul 2 „Condiţii deosebite - total venit realizat“ (C1_21) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii deosebite de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.– Rândul 3 „Condiţii speciale - total venit realizat“ (C1_31) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii speciale de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.– Rândul 4 „Total“ (C1_T1) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.Coloana „Total bază de calcul al contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiei conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005“ se completează astfel:– Rândul 1 „Condiţii normale“ (C1_12) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.– Rândul 2 „Condiţii deosebite“ (C1_22) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces.– 
  Rândul 3 „Condiţii speciale“ (C1_32) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.
  Coloana 4 „Total bază de calcul al contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiei conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005“ (C1_T2) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, exclusiv ajutorul de deces.Coloana „Scutiri angajator“ se completează astfel:– Rândul 1 „Condiţii normale - scutiri angajator“ (C1_13) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiţii normale de muncă.– Rândul 2 „Condiţii deosebite - scutiri angajator“ (C1_23) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiţii deosebite de muncă.– Rândul 3 „Condiţii speciale - scutiri angajator“ (C1_33) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiţii speciale de muncă.– Rândul 4 „Total scutiri angajator“ (C1_T) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire.Coloana „Contribuţie CAS angajator“ se completează astfel:– Rândul 4 „Total“ - conţine totalul contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator (C1_T3). Se va calcula doar pentru condiţii deosebite şi speciale.
  – Rândul 5 „Bază calcul punctaj şomaj tehnic beneficiar de scutire“ - se completează cu suma salariilor de bază minime brute pe ţară garantate în plată, proporţionale cu numărul de zile de şomaj tehnic.– Rândul 6 „Total sumă de recuperat, aferentă lunii de raportare, de către angajator, de la casele teritoriale de pensii din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ - se completează cu totalul sumelor reprezentând cuantumul prestaţiilor de asigurări sociale suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale, în bugetul asigurărilor sociale de stat.
  C.2. Indemnizaţii sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare)Coloana „Nr. cazuri“ se completează astfel:– Rândul 1 „Număr cazuri pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu total concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 „Număr cazuri pentru prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu total concedii medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Număr cazuri pentru sarcină şi lăuzie“ - se completează cu total concedii medicale pentru sarcină şi lăuzie.– 
  Rândul 4 „Număr cazuri pentru îngrijire copil bolnav“ - se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil bolnav.
  – Rândul 5 „Număr cazuri pentru risc maternal“ - se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.
  Coloana „Total zile prestaţii“ se completează astfel:– Rândul 1 „Total zile prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu număr total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 „Total zile prestaţii pentru prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu număr total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Total zile prestaţii pentru sarcină şi lăuzie“ - se completează cu număr total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.– Rândul 4 „Total zile prestaţii pentru îngrijire copil bolnav“ - se completează cu număr total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Total zile prestaţii pentru risc maternal“ - se completează cu număr total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
  Coloana „Zile prestaţii suportate de angajator“ se completează astfel:– Rândul 1 „Zile prestaţii suportate de angajator pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu număr total de zile prestaţii suportate de angajator aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.Coloana „Zile prestaţii suportate din FNUASS“ se completează astfel:– Rândul 1 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu număr total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu număr total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie“ - se completează cu număr total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.– Rândul 4 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav“ - se completează cu număr total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru risc maternal“ - se completează cu număr total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru risc maternal.Coloana „Suma suportată de angajator“ se completează astfel:– Rândul 1 „Suma suportată de angajator pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu suma suportată de angajator, aferentă concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.Coloana „Suma suportată din FNUASS“ se completează astfel:– Rândul 1 „Suma suportată din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă. – Rândul 2 „Suma suportată din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Suma suportată din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie“ - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.– Rândul 4 „Suma suportată din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav“ - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Suma suportată din FNUASS pentru risc maternal“ - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
  – Rândul 6 „Total suma suportată din FNUASS“ - se completează cu suma totală a indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 7 „Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii“ - se completează cu total cuantum prestaţii de suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.– Rândul 8 „Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii“ - se completează cu total sumă de recuperat în luna de raportare de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.
  C.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionaleColoana „Nr. cazuri“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.
  – Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.– Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională“ - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.
  Coloana „Zile prestaţii“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională“ - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.
  Coloana „Sumă totală accidente de muncă“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională“ - conţine cuantumul total al prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 5 „Total“ - cuprinde cuantumul total al prestaţiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.Coloana „Suma suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - este suma prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– 
  Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - este suma prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.
  – Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - este suma prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale. – Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională“ - este suma prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 5 „Total“ - conţine total cuantum de prestaţii de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.
  C.4. Contribuţie asiguratorie pentru muncă „Baza de calcul” - se completează cu suma reprezentând baza de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă, la care se calculează contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator la bugetul de stat.„Cota” - se completează cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă, prevăzută la art. 220^3 alin. (1) din Codul fiscal.„Sumă” - se completează cu valoarea contribuţiei datorată în luna de raportare, rezultată prin aplicarea procentului prevăzut la art. 220^3 alin. (1) din Codul fiscal asupra „Bazei de calcul”.
  C.5. Contribuţie asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii prevăzuţi la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal„Baza de calcul” - se completează cu suma reprezentând baza de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă, la care se calculează contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator la bugetul de stat.„Cota” - se completează cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă, prevăzută la art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal.„Sumă” - se completează cu valoarea contribuţiei asiguratorii pentru muncă datorată în luna de raportare, rezultată prin aplicarea procentului prevăzut la art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal asupra „Bazei de calcul”.
  Secţiunea D - Indicatori statisticiSe completează numai de către entităţile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asiguraţi, conform anexei nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului“ la ordin.– Rândul 1 „Număr de asiguraţi (concedii şi indemnizaţii)“ - se completează cu numărul efectiv de asiguraţi din luna pentru care se întocmeşte declaraţia. – Rândul 2 „Număr de asiguraţi care datorează sau pentru care există obligaţia plăţii CAS“ - se completează cu numărul de asiguraţi care datorează sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.Secțiunea E
  Se completează numai de către entităţile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asiguraţi.E.1. Condiţii de muncăSecţiunea E.1. „Condiţii de muncă“ conţine informaţii despre entităţile asimilate angajatorului care au condiţii normale de muncă.Coloana „Total venit realizat“ se completează pentru „Condiţii normale de muncă“ (E1_venit) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii normale de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa 1 la ordin (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 13, 14, 15 din anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului“ la ordin). Coloana „Total bază de calcul al contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiei conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005“ se completează pentru „Condiţii normale de muncă“ (E1_baza) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 10, 13, 14 din anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului“ la ordin).E.2. Indemnizaţii de sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare)Coloana „Nr. cazuri“ se completează astfel:– Rândul 1 „Număr cazuri pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu total concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 „Număr cazuri pentru prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu total concedii medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Număr cazuri pentru sarcină şi lăuzie“ - se completează cu total concedii medicale pentru sarcină şi lăuzie.– Rândul 4 „Număr cazuri pentru îngrijire copil bolnav“ - se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil bolnav.
  – Rândul 5 „Număr cazuri pentru risc maternal“ - se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.
  Coloana „Total zile prestaţii“ se completează astfel:– Rândul 1 „Total zile prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 „Total zile prestaţii pentru prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Total zile prestaţii pentru sarcină şi lăuzie“ - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.– Rândul 4 „Total zile prestaţii pentru îngrijire copil bolnav“ - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Total zile prestaţii pentru risc maternal“ - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru risc maternal.Coloana „Zile prestaţii suportate din FNUASS“ se completează astfel:– Rândul 1 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie“ - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.– Rândul 4 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav“ - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru risc maternal“ - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.Coloana „Suma suportată din FNUASS“ se completează astfel:– Rândul 1 „Suma suportată din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.
  – Rândul 2 „Suma suportată din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Suma suportată din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie“ - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.– Rândul 4 „Suma suportată din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav“ - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Suma suportată din FNUASS pentru risc maternal“ - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.– Rândul 6 „Total sumă suportată din FNUASS“ - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. – Rândul 7 „Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii“ - se completează cu total cuantum prestaţii de suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.– Rândul 8 „Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii“ - se completează cu total sumă de recuperat în luna de raportare de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.
  E.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionaleColoana „Număr cazuri“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.– Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională“ - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.Coloana „Zile prestaţii“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.
  – Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională“ - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.
  Coloana „Sumă totală accidente de muncă“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.
  – Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională“ - conţine cuantumul total al prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 5 „Total“ - cuprinde cuantumul total al prestaţiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, pentru entităţile asimilate angajatorului.
  Coloana „Suma suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - este suma prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - este suma prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - este suma prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională“ - este suma prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– 
  Rândul 5 „Total sumă suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ - conţine total cuantum de prestaţii de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.
  Caseta „Ajutoare de deces“– „Număr cazuri“ - se completează cu numărul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces, la nivel de agenţie judeţeană/municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncă.– „Sumă“ - se completează cu suma totală a ajutoarelor de deces acordate la nivel de agenţie judeţeană/municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncă, suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.
  Secţiunea F - „Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare“F.1. Sediul principalColoana „Suma datorată“ - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorată în perioada de raportare, conform legii, pentru sediul principal.Coloana „Suma deductibilă“ - se înscrie suma reprezentând până la 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entităţilor nonprofit/unităţilor de cult şi/sau pentru acordarea de burse private.Coloana „Suma scutită“ - se înscrie impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de salariaţii din domeniul construcţiilor pentru care se aplică scutirea de la plată, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. De asemenea se înscriu şi alte sume scutite de la plata impozitului în perioada de raportare, potrivit legii.
  Coloana „Suma de plată“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa din impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, diminuată, după caz, cu suma reprezentând până la 3,5%, distribuită/virată de către angajator/plătitorul de venituri în contul entităţii/entităţilor nonprofit/unităţii/unităţilor de cult şi/sau pentru acordarea de burse private, conform legii, pentru sediul principal, precum şi cu sumele scutite potrivit legii.
  F.2. Sedii secundare - se completează numai de către plătitorii care au sedii secundare cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.Coloana „Cod de înregistrare fiscală sediu secundar“ - se completează codul de înregistrare fiscală atribuit fiecărui sediu secundar care are obligaţii de plată, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.Coloana „Suma datorată“ - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorată în perioada de raportare, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de înregistrare fiscală.Coloana „Suma deductibilă“ - se înscrie suma reprezentând până la 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entităţii/entităţilor nonprofit/unităţii/unităţilor de cult şi/sau pentru acordarea de burse private.Coloana „Suma scutită“ - se înscrie impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de salariaţii din domeniul construcţiilor pentru care se aplică scutirea de la plată, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. De asemenea se înscriu şi alte sume scutite de la plata impozitului în perioada de raportare, potrivit legii.Coloana „Suma de plată“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa din impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, diminuată, după caz, suma reprezentând până la 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entităţii/entităţilor nonprofit/unităţii/unităţilor de cult şi/sau pentru acordarea de burse private, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de înregistrare fiscală, precum şi cu sumele scutite potrivit legii.
  Secţiunea G - Date informative privind ajutoarele de deces acordate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncăSe înscriu persoanele pentru care se achită ajutor de deces din bugetul asigurărilor sociale de stat conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:Coloana „Date de identificare persoană decedată“ - se completează cu codul numeric personal al persoanei decedate, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, respectiv numele şi prenumele persoanei decedate.Coloana „Certificat de deces“ - se înscriu seria şi numărul certificatului de deces, respectiv data decesului.Coloana „Date de identificare ale persoanei care beneficiază de ajutor de deces“ - se completează codul numeric personal al persoanei care primeşte ajutorul de deces, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, respectiv numele şi prenumele persoanei beneficiare.Coloana „Cuantumul ajutorului de deces“ - se completează cu suma ajutorului de deces acordat, suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat conform legislaţiei în vigoare la data decesului.
  Anexa nr. 1.2 - Anexa asiguratSe completează câte o anexă pentru fiecare asigurat pentru care există obligaţia declarării, conform legii.Secţiunea „Date de identificare a asiguratului“1. Caseta „CNP/NIF“ - se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.2. Caseta „CNP/NIF anterior“ - se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală anterior celui actual (din declaraţia anterioară), atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta (se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative).2.1. Caseta „CIS“ - se completează codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate, atribuit de către casele de asigurări de sănătate conform legii persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână, precum şi coasiguraţilor (părinţii/ soţul/soţia) aflaţi în întreţinerea acestora, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.NOTĂ: Codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate se completează în cazul persoanelor nerezidente care nu au obţinut un cod numeric personal, respectiv în cazul persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână, precum şi în cazul coasiguraţilor (părinţii/soţul/soţia) aflaţi în întreţinerea acestora.3. Caseta „Nume“ şi caseta „Prenume“ - se înscriu numele, respectiv prenumele asiguratului.4. Caseta „Nume anterior“ şi caseta „Prenume anterior“ - se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative - se înscriu numele, respectiv prenumele asiguratului, anterior celui actual (din declaraţia anterioară).5. Caseta „Data intrării în categoria de asigurat“ - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscrie data de la care asiguraţii încep activitatea dependentă la un angajator, respectiv data de la care începe relaţia de dependenţă dintre asigurat şi instituţia asimilată.6. Caseta „Data ieşirii din categoria de asigurat“ - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscrie data la care încetează activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care încetează relaţia de dependenţă dintre asigurat şi instituţia asimilată angajatorului.Caseta „Data intrării în categoria de asigurat“ şi caseta „Data ieşirii din categoria de asigurat“, după caz, se completează de fiecare dată când se întocmeşte declaraţia.NOTĂ: În sistemul de asigurări sociale de sănătate o persoană dobândeşte calitatea de asigurat conform legii, iar obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, precum şi persoanelor fizice, după caz.Astfel, în cazul persoanelor aflate în concediu fără plată sau în cazul persoanelor salariate care îşi întrerup activitatea pentru a intra în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau a persoanelor care se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani sau aflate în perioada concediului de acomodare etc., aceste persoane nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile legii, fiind raportate de angajator prin declaraţia D112 astfel:– în luna de raportare în care persoanele mai sus menţionate îşi întrerup activitatea pentru a intra în concediu fără plată sau în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, este necesară completarea de către angajator în caseta „data intrării în categoria de asigurat“ a datei la care aceste persoane au început activitatea la acest angajator. Totodată, în caseta „data ieşirii din categoria de asigurat“ este necesară completarea datei ultimei zile de activitate la acest angajator, înainte de intrarea asiguratului în concediu fără plată sau în concediu pentru creştere copil;– la revenirea persoanelor salariate din concediul fără plată sau din concediul pentru creştere copil, în luna revenirii din concediu, este necesară completarea de către angajator în caseta „data intrării în categoria de asigurat“ a datei la care această persoană şi-a reluat activitatea, iar caseta „data ieşirii din categoria de asigurat“ nu se va completa de către angajator decât în luna de raportare în care salariatul îşi încetează activitatea la angajator.
  7. Caseta „Casa de asigurări de sănătate a asiguratului“ - conţine codificarea casei de asigurări de sănătate la care sunt luaţi în evidenţă asiguraţii în funcţie de opţiunea acestora şi cu care s-a încheiat contractul de asigurări sociale de sănătate. Codificarea cuprinde 2 caractere, ca de exemplu: _B este CAS Municipiul Bucureşti, _A este AOPSNAJ. Pentru restul judeţelor prescurtarea este identică cu codificarea de la autoturisme.NOTĂ: Caseta „Casa de asigurări de sănătate a asiguratului“ - se completează cu cod=_N pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor legale în vigoare (de exemplu, zilieri, persoane asigurate în alte state etc.).8. Caseta „Asigurat/Neasigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate“ - se înscriu persoanele asigurate/neasigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii în luna de raportare, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se completează astfel:„1” - pentru persoanele asigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare (de exemplu, persoanele care în luna de raportare au realizat: venituri din salarii sau asimilate salariului, în baza contractului individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, indemnizaţii de şomaj etc.);„2” - pentru persoanele neasigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii (de exemplu, dacă îndeplinesc numai funcţia de cenzor sau dacă fac parte din categoria personalului militar în activitate, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională etc.).9. Caseta „Asigurat/neasigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj“ - se completează pentru a se evidenţia dacă persoana este asigurată/neasigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în luna de raportare, astfel:„1” - pentru persoanele asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, în luna de raportare, inclusiv în situaţia în care raporturile de muncă/serviciu/juridice ale acestor persoane sunt suspendate, conform prevederilor legale;„2” - pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, în luna de raportare.10. Caseta „Persoană scutită de la plata impozitului pe venit“ - se completează pentru a se evidenţia dacă persoana este scutită de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, în luna de raportare, astfel:„1” - pentru persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, venituri din pensii, precum şi pentru venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105 din Codul fiscal, realizate în mod individual şi/sau întro formă de asociere fără personalitate juridică, în luna de raportare;„2” - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator, în luna de raportare;
  „3” - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, în luna de raportare;„4” - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an, în luna de raportare;„5” - pentru persoanele fizice care realizează venituri din arendă, scutite de la plata impozitului pe venit, în luna de raportare, potrivit Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;„6” - pentru persoanele fizice care realizează alte venituri scutite de la plata impozitului pe venit, în luna de raportare, potrivit legii;„7” - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţilor de construcţii menţionate la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal;„8” - persoană fizică care desfăşoară activitate în domeniul agricol, conform dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară.
  11. Caseta „Persoană fizică“ care se încadrează în excepţiile prevăzute la art. 146 alin. (5^2) şi art. 168 alin. (5^1) - se completează în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial pentru a se evidenţia dacă persoana care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor sub nivelul salariului minim brut pe ţară se află în luna de raportare în una din situaţiile pentru care nu sunt aplicabile prevederile referitoare la plata contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la valoarea unui salariu minim brut pe ţară.
  Secţiunea „Detalii coasiguraţi“Se înscriu coasiguraţii sistemului de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:– CNP coasigurat/„CIS coasigurat“;– Nume coasigurat;
  – Prenume coasigurat;– Tip coasigurat se completează astfel:S - soţ/soţie;P - părinte (mamă, tată).NOTĂ: „CIS coasigurat” reprezintă codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate şi se completează în cazul persoanelor nerezidente care nu au obţinut un cod numeric personal, respectiv în cazul coasiguraţilor (părinţii/soţul/soţia) aflaţi în întreţinerea persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână.Atenţie! Pentru fiecare asigurat se va completa una dintre secţiunile A, B sau/şi C, după caz.
  Secțiunea ASe înscriu datele pentru asiguraţii care realizează în luna de raportare numai venituri din salarii şi asimilate salariilor şi care au avut un singur raport de muncă cu angajatorul respectiv, nu au lucrat în condiţii deosebite/speciale şi nu au beneficiat de indemnizaţii de concedii medicale sau de scutiri potrivit prevederilor legale.Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi dependente, ca urmare a încadrării activităţii independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, se selectează tipul de asigurat din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi dependente, ca urmare a încadrării activităţii independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii (de exemplu, avocaţii), se selectează tipul de asigurat nr. 8 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
  Pentru persoanele care realizează remuneraţii brute în calitate de zilier se selectează tipul de asigurat nr. 9 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.– Rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă“ - se înscrie tipul de asigurat, conform anexei nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.Pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj se va selecta din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin, „1 Salariat fără studii superioare, cu studii superioare şi vechime sub 1 an sau salariat care desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal) „1.1 Salariat cu studii superioare şi vechime peste 1 an, inclusiv cel care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.2. Salariat în domeniul construcţiilor care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.4. Membru cooperator, salariat în baza convenţiei individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor“, 6 - „Administratorii societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie“, „7 - Persoane fizice care realizează venituri din activităţi dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activităţii“ sau „8 - Persoane fizice care realizează venituri din activităţi dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii“, în situaţia în care aceste persoane sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.NOTĂ: Salariul minim în domeniul construcţiilor prevăzut de art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică pentru toţi salariaţii angajatorilor, care au în obiectul de activitate domeniul construcţiilor, corespunzător codurilor CAEN prevăzute la art. 66 din actul normativ menţionat mai sus, indiferent dacă lucrează în mod direct în domeniul construcţiilor sau activităţi conexe ale societăţii respective (mentenanţă, achiziţii, juridic, resurse umane etc.). Salariul minim de 3.000 lei se aplică de către angajatorii care au în domeniul de activitate codurile CAEN precizate la art. 66 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu are legătură cu cifra de afaceri.Dacă angajatorii îndeplinesc condiţiile referitoare la cifra de afaceri şi au codurile CAEN prevăzute art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, salariaţilor li se aplică cota de CAS prevăzută la art. 138^1 alin. (1) din Codul fiscal. În acest caz, se va corela şi cu caseta „Persoana scutită de la plata impozitului pe venit“ care se va completa cu cifra „7“.Dacă angajatorii nu îndeplinesc condiţiile referitoare la cifra de afaceri, dar au codurile CAEN de la art. 60 pct. 5, salariaţilor li se aplică cota de CAS prevăzută la art. 138 lit. a).– Rândul 2 „Pensionar“ - se completează cu „1“ în cazul asiguraţilor care au şi statutul de pensionar şi „0“ pentru celelalte situaţii. În cazul în care se completează rândul 2 „Pensionar“ cu cifra „1“, se completează obligatoriu şi rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă“.– Rândul 3 „Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru“ - se completează cu:– „N“ - pentru normă întreagă (6, 7, 8 ore) sau– „Pn“ (parţial P1, P2... P7), unde „n“ reprezintă numărul de ore zilnice de contract parţial.
  – Rândul 4 „Ore normă zilnică contract“ - se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înţelege programul prevăzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase sau ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.Pentru persoanele care nu au raporturi de muncă sau de serviciu se completează prin asimilare în funcţie de condiţiile de muncă, respectiv 8, 7 sau 6 ore.– Rândul 5 „Ore lucrate efectiv în lună“ - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, perioada suportată de angajator din fondul de salarii potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă şi plata indemnizaţiei se suportă de angajator din fondul de salarii şi sunt considerate ore efectiv lucrate).Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu numărul de ore lucrătoare din lună corespunzătoare numărului de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şedinţă. În caz contrar se completează cu cifra „0“.– Rândul 6 „Ore suspendate în lună“ - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate, conform legii, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, suportată de angajator din fondul de salarii.Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu cifra „0“.– Rândul 7 „Total zile lucrate“ - se completează cu numărul total de zile lucrate şi nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şedinţă. În caz contrar se completează cu cifra „0“.Pentru zilieri se completează cu numărul de zile lucrate, care poate depăşi numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără a depăşi numărul de zile calendaristice prevăzut la art. 4 alin. (7) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.– Rândul 8 „Bază de calcul al contribuţiei de asigurări sociale“ - se înscrie câştigul brut realizat de asigurat, în vederea calculării contribuţiei de asigurări sociale. Nu se includ indemnizaţiile de asigurări sociale.În cazul în care câştigul brut lunar realizat de asigurat, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, se situează sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, se înscrie cuantumul acestui câştig, nu cel al salariului minim brut. În cazul zilierilor se înscrie cuantumul remuneraţiei brute realizate.
  – Rândul 9 „Bază contribuţie de asigurări sociale de sănătate“ - se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuţia de asigurări de sănătate datorată de asigurat şi reţinută de angajator sau venitul din salarii şi asimilat salariilor exceptat de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal. – Rândul 10 „Contribuţie de asigurări sociale de sănătate“ - se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit legii, sau suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate pe care ar fi datorat-o persoanele fizice prevăzute la art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal.– Rândul 11 „Contribuţie de asigurări sociale“ - se înscrie contribuţia de asigurări sociale datorată de asigurat şi reţinută de angajator sau de beneficiarul de lucrări prevăzut de Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit legii.– Rândul 12 „Baza de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă“ - se completează cu suma reprezentând baza de calcul pentru contribuţia asiguratorie pentru muncă, dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligaţia de a plăti contribuţia asiguratorie pentru muncă, şi „0“, dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligaţia acestei plăţi.– Rândul 13 „Bază de calcul al indemnizaţiei de şomaj“ - se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj, conform art. 39 alin. (2^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În caz contrar se completează cu „0“.
  Secțiunea BSe completează numai dacă salariatul nu se încadrează la secţiunea A (a avut mai multe contracte de muncă la acelaşi angajator sau a avut concedii medicale sau a lucrat în condiţii diferite de muncă sau a beneficiat de indemnizaţii sau de motive de scutire).Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi dependente, ca urmare a reîncadrării activităţii independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, se selectează tipul de asigurat nr. 7 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi dependente, ca urmare a reîncadrării activităţii independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii (de exemplu, avocaţii), se selectează tipul de asigurat nr. 8 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.B.1. Contract/Contracte de muncă sau/şi şomaj tehnic beneficiar de scutireÎn situaţia în care asiguratul are mai multe contracte de muncă încheiate cu angajatorul respectiv sau persoana fizică se încadrează în mai multe tipuri de asigurat, se va completa câte o înregistrare pentru fiecare contract încheiat de asigurat cu angajatorul respectiv sau pentru fiecare tip de asigurat, cu date referitoare la:– Rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă“ - se completează cu tipul de asigurat, conform anexei nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.Pentru asiguraţii în sistemul asigurărilor pentru şomaj se va selecta din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin:Pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj se va selecta din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin: „1. - Salariat fără studii superioare, cu studii superioare şi vechime sub 1 an sau salariat care desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal)“, „1.1 - Salariat cu studii superioare şi vechime peste 1 an, inclusiv cel care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.2 - Salariat în domeniul construcţiilor care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.4 - Membru cooperator, salariat în baza convenţiei individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare“, „3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor“, „6 - Administratorii societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie“, „7 - Persoane fizice care realizează venituri din activităţi dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activităţii“ sau „8 - Persoane fizice care realizează venituri din activităţi dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii“, în situaţia în care aceste persoane sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.– Rândul 2 „Pensionar“ - se completează cu „1“ în cazul asiguraţilor care au şi statutul de pensionar şi „0“ pentru celelalte situaţii. În cazul în care se completează rândul 2 „Pensionar“ cu cifra „1“, se completează obligatoriu şi rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă“.– Rândul 3 „Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru“ - se completează cu N (norma întreagă 6, 7, 8) sau Pn (parţial P1, P2, ... , P7), unde n reprezintă numărul de ore zilnice de contract parţial.– Rândul 4 „Ore normă zilnică contract“ - se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înţelege programul prevăzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 sau ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.Pentru persoanele care nu au raporturi de muncă sau de serviciu se completează prin asimilare în funcţie de condiţiile de muncă, respectiv 8, 7 sau 6 ore.– Rândul 5 „Ore lucrate efectiv în lună“ - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, perioada suportată de angajator potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă şi plata indemnizaţiei se suportă de angajator potrivit legii şi sunt considerate ore efectiv lucrate).Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu numărul de ore lucrătoare din lună corespunzătoare numărului de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şedinţă. În caz contrar se completează cu cifra „0“.– Rândul 6 „Ore suspendate lună“ - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator potrivit legii (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă şi plata indemnizaţiei se suportă de angajator potrivit legii şi sunt considerate ore efectiv lucrate).Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu cifra „0“.– Rândul 7 „Din care ore şomaj tehnic în lună, beneficiare de scutire“ - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor sociale obligatorii în condiţiile legii. Se completează numai în situaţia în care salariaţii şi angajatorul sunt scutiţi de plata contribuţiilor sociale obligatorii în temeiul prevederilor legale în vigoare şi se completează rândul 1 „Motiv scutire“ din secţiunea B, în caz contrar se completează cu cifra „0“.– Rândul 8 „Total zile lucrate“ - se completează cu numărul total de zile lucrate şi nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şedinţă. În caz contrar se completează cu cifra „0“.– Rândul 9 „Zile şomaj tehnic beneficiare de scutire“ - se completează cu numărul de zile lucrătoare în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor sociale potrivit legii. Se completează numai în situaţia în care salariaţii şi angajatorul sunt scutiţi de plata contribuţiilor sociale obligatorii în temeiul prevederilor legale în vigoare şi se completează rândul 7 „Din care ore şomaj tehnic în lună, beneficiare de scutire“ şi rândul 1 „Motiv scutire“ din secţiunea B, în caz contrar se completează cu cifra „0“.– 
  Rândul 10 „Baza de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă“ - se completează cu suma reprezentând baza de calcul pentru contribuţia asiguratorie pentru muncă, dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligaţia de a plăti contribuţia asiguratorie pentru muncă, şi „0“, dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligaţia acestei plăţi.
  – Rândul 11 „Bază de calcul al indemnizaţiei de şomaj“ - se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj, conform art. 39 alin. (2^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În caz contrar se completează cu „0“.
  B.2. C.N.P.P. - Condiţii de muncăSe completează pe tipuri de condiţii de muncă: normale, deosebite, speciale sau alte condiţii.– Rândul 1 „Indicativ condiţii speciale“ - conţine temeiul legal al încadrării în condiţii speciale de muncă (se completează conform anexei nr. 5 Nomenclatorul „Indicativ condiţii speciale“ la ordin).– Rândul 2 „Zile lucrate în condiţii normale“ - se înscrie numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii normale de muncă.– Rândul 3 „Zile lucrate în condiţii deosebite“ - se înscrie numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii deosebite de muncă.– Rândul 4 „Zile lucrate în condiţii speciale“ - se înscrie numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii speciale de muncă.
  – Rândul 5 „Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale - condiţii normale“ - se înscrie câştigul brut realizat de asigurat în condiţii normale de muncă, care constituie baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, conform legilor în vigoare. În cazul în care câştigul brut lunar realizat de asigurat, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, se situează sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, se înscrie cuantumul acestui câştig, nu cel al salariului minim brut. – Rândul 6 „Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale - condiţii deosebite“ - se înscrie câştigul brut realizat de asigurat în condiţii deosebite de muncă, care constituie atât baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât şi baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform legilor în vigoare. În cazul în care câştigul brut lunar realizat de asigurat, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, se situează sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, se înscrie cuantumul acestui câştig, nu cel al salariului minim brut. – Rândul 7 „Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale - condiţii speciale“ - se înscrie câştigul brut realizat de asigurat în condiţii speciale de muncă, care constituie atât baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât şi baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform legilor în vigoare. În cazul în care câştigul brut lunar realizat de asigurat, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, se situează sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, se înscrie cuantumul acestui câştig, nu cel al salariului minim brut.
  B.3. Indemnizaţii asigurări sociale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau prestaţii conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioareSe completează dacă există în luna de raportare indemnizaţii de asigurări sociale sau concedii medicale.– Rândul 1 „Zile indemnizaţii în condiţii normale“ - se înscrie numărul total de zile lucrătoare în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prestaţii prevăzute de Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (număr total de zile lucrătoare aferente prestaţiei şi/sau indemnizaţiei acordate).– Rândul 2 „Zile indemnizaţii în condiţii deosebite“ - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă.Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, ce sunt corespunzătoare, în aceste situaţii, condiţiilor normale de muncă.
  – Rândul 3 „Zile indemnizaţii în condiţii speciale“ - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă.Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, ce sunt corespunzătoare în aceste situaţii condiţiilor normale de muncă.– Rândul 4 „Total zile lucrătoare concediu medical (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005)“ - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical.– Rândul 5 „Total zile lucrătoare concediu medical pentru accidente de muncă“ - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).– Rândul 6 „Zile prestaţii suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ - se înscrie numărul de zile lucrătoare prestaţii pentru cuantum prestaţii suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 7 „Zile de concediu fără plată indemnizaţie pentru creşterea copilului după primele 3 naşteri“ - se înscrie numărul de zile de concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, conform art. 6^1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Se acordă integral (3 luni), o singură dată în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după primele 3 naşteri, sau, după caz, pentru persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, după primii 3 copii.Începând cu data de 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică pentru drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii s-au născut începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din actul normativ sus-menţionat.Atenţie!– 
  Rândul 8 „Baza de calcul al CAS aferentă indemnizaţiilor (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005) - asigurat“ - conţine suma reprezentând indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională şi a ajutorului de deces.
  – Rândul 9 „Sumă prestaţii de asigurări sociale suportată de angajator (conform Legii nr. 346/2002“ - se înscrie totalul sumelor reprezentând prestaţii de asigurări sociale de suportat de către angajator.– Rândul 10 „Sumă prestaţii de asigurări sociale suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ - se înscrie totalul sumelor reprezentând prestaţii de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale. Acest rând se completează numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.– Rândul 11 „Total venit asigurat din prestaţii (conform Legii nr. 346/2002)“ - conţine cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boală profesională. – Rândul 12 „Total indemnizaţie sănătate suportată de angajator (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005)“ - conţine cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator.– Rândul 13 „Total indemnizaţie sănătate suportată din FNUASS“ - conţine cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
  B.4. CentralizatorSe completează obligatoriu.Se înscriu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), astfel:– Rândul 1 „Total zile lucrate“ - se înscrie numărul de zile lucrate în condiţii de muncă normale, deosebite sau speciale. Acestea nu pot depăşi numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.– Rândul 2 „Total zile şomaj tehnic beneficiare de scutire“ - se completează cu numărul total de zile lucrătoare în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor sociale potrivit legii.– Rândul 3 „Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“ - se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuţia de asigurări de sănătate datorată de asigurat şi reţinută de angajator sau venitul din salarii şi asimilat salariilor exceptat de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal.– Rândul 4 „Contribuţie de asigurări sociale de sănătate“ - se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit legii, sau suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate pe care ar fi datorat-o persoanele fizice prevăzute la art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal.– Rândul 5 „Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale“ - se înscrie câştigul brut care constituie baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de asiguraţi, conform legilor în vigoare, şi/sau cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.În cazul în care câştigul brut lunar realizat de asigurat, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, se situează sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, se înscrie cuantumul acestui câştig, nu cel al salariului minim brut. – Rândul 6 „Contribuţie de asigurări sociale“ - se completează cu CAS datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra câştigului bază de calcul CAS şi/sau asupra indemnizaţiei sau, după caz, a sumei prevăzute de art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, în cazul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  – Rândul 7 „Bază de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă“ - se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuţia asiguratorie pentru muncă, cumulat pentru toate contractele încheiate de angajat cu angajatorul respectiv, şi „0“ dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligaţia acestei plăţi.– Rândul 8 „Bază de calcul al indemnizaţiei de şomaj“ - se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj, conform art. 39 alin. (2^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se calculează prin însumarea bazelor de calcul al indemnizaţiei de şomaj corespunzătoare tuturor contractelor încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.
  Secțiunea CRaportări pentru asiguraţi, completate de alte entităţi asimilate angajatoruluiSe completează câte o înregistrare pentru fiecare tip de asigurat, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului“ la ordin, astfel:– Rândul 1 „Tip asigurat alte entităţi asimilate“ - se completează conform anexei nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului“ la ordin.Pentru asiguraţii din sistemul public de pensii şi/sau din sistemul asigurărilor de sănătate, care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri obţinute în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se va selecta din nomenclator valoarea „17“ sau „30“ după caz.Pentru persoanele care realizează venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, se va selecta din nomenclator valoarea „22“, „26“, „ 27“, „29“, după caz.
  – Rândul 2 „Zile“ - se completează numărul zilelor de asigurare din luna de raportare, inclusiv zilele de concediu pentru creşterea copilului până la 2/3 ani. Se exclud zilele de concediu medical.– Rândul 3 „Total zile concediu medical (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005)“ - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.– Rândul 4 „Zile concediu medical pentru accidente de muncă“ - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).– Rândul 5 „Zile prestaţii suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ - se înscrie numărul de zile lucrătoare de prestaţii de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale. – Rândul 6 „Venit brut“ - se înscrie câştigul brut realizat de asigurat sau de persoanele pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, în vederea calculării contribuţiilor de asigurări sociale, sau venitul ales la care se datorează contribuţia de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri obţinute în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.– Rândul 7 „Prestaţii pentru accidente de muncă“ - se înscrie suma prestaţiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.– Rândul 8 „Sumă prestaţii suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“- conţine suma prestaţiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale. – Rândul 9 „Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“ - se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.– Rândul 10 „Contribuţie de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu contribuţia de asigurări pentru sănătate datorată de asigurat şi plătită de entitatea asimilată angajatorului, potrivit legii.– Rândul 11 „Bază de calcul al contribuţiei de asigurări sociale“- se completează, după caz, cu:– suma câştigurilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale, plafonată potrivit legilor în vigoare pentru tipurile de asigurat „13“ şi „14“, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului“ la ordin;– venitul ales la care se datorează contribuţia de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri realizate în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare (tipurile de asigurat „17“ şi „30“, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului“ la ordin);– cuantumul indemnizaţiei de sănătate acordate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru tipul de asigurat „10“, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului“ la ordin;– 
  suma câştigurilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale, plafonată potrivit legilor în vigoare, şi/sau cuantumul indemnizaţiei de sănătate acordate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru tipul de asigurat „2“, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului“ la ordin.
  – Rândul 12 „Contribuţie de asigurări sociale“ - se înscrie contribuţia de asigurări sociale datorată de asiguraţi sau de persoanele pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.
  Secțiunea DConcedii medicale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioareSe completează pentru fiecare certificat de concediu medical, astfel:– Rândul 1 „Seria certificatului de concediu medical“ - se completează cu seria certificatului de concediu medical.– Rândul 2 „Numărul certificatului de concediu medical“ - se completează cu numărul certificatului de concediu medical.– Rândul 3 „Seria certificatului de concediu medical iniţial“ - se completează cu seria certificatului de concediu medical iniţial, doar atunci când există şi certificate medicale în continuare.
  – Rândul 4 „Numărul certificatului de concediu medical iniţial“ - se completează cu numărul certificatului de concediu medical iniţial, doar atunci când există şi certificate medicale în continuare.– Rândul 5 „Data acordării certificatului medical (zz.ll.aaaa)“ - se completează data acordării certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.– Rândul 5a „Dată început valabilitate concediu medical iniţial (zz.ll.aaaa) - se completează data începerii valabilităţii concediului medical iniţial, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.– Rândul 6 „Dată început valabilitate concediu medical“ - se completează data începerii valabilităţii certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.– Rândul 7 „Dată încetare valabilitate concediu medical“ - se completează data încetării valabilităţii certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.– Rândul 8 „Codul numeric personal al copilului/Cod unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate“ - se înscrie codul numeric personal/codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate al copilului pentru care a fost eliberat certificatul medical, pe cod de indemnizaţie „09“.NOTĂ: Codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate se completează numai pentru persoanele nerezidente care nu au obţinut un cod numeric personal.
  – Rândul 9 „Codul indemnizaţiei notat pe certificatul de concediu medical“ - se înscrie codul indemnizaţiei notat pe certificatul de concediu medical, conform legii.– Rândul 10 „Locul de prescriere a certificatului medical“ - se completează cu:„1” - când certificatul a fost eliberat de medicul de familie;„2” - când certificatul a fost eliberat de spital;„3” - când certificatul a fost eliberat de ambulatoriu;„4” - când certificatul a fost eliberat de casa de asigurări de sănătate [numai pentru certificatele medicale eliberate de casele de asigurări de sănătate pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările şi completările ulterioare].„5” - când certificatul a fost eliberat de medicul curant pentru persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară/persoanele asigurate care îşi pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă ţară în interes de serviciu sau în interes personal, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/1.311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate/când certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant din România, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară a persoanelor.– Rândul 11 „Cod de urgenţă medico-chirurgicală“ - se completează codul de urgenţă medico-chirurgicală care este înscris în certificat.– Rândul 12 „Cod boală infectocontagioasă grupa A“ - se completează codul de boală infectocontagioasă grupa A care este înscris în certificat.– Rândul 13 „Numărul avizului medicului expert“ - se completează numărul de aviz al medicului expert înscris în certificat.
  – Rândul 14 „Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate de angajator“ - se completează numărul de zile de prestaţii (zile lucrătoare) pentru incapacitate temporară de muncă, suportate de angajator.– Rândul 15 „Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate din FNUASS“ - se completează numărul de zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 16 „Total zile prestaţii (zile lucrătoare) aferente concediului medical“ - se completează numărul total de zile prestaţii (zile lucrătoare) aferente concediului medical acordat.– Rândul 17 „Suma veniturilor din ultimele 6 luni“ - se completează cu suma veniturilor din ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.– Rândul 18 „Număr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni“ - se completează cu numărul de zile aferente veniturilor realizate în ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.– Rândul 19 „Media zilnică a bazei de calcul al indemnizaţiei sociale de sănătate“ - se completează cu media zilnică a bazei de calcul al indemnizaţiilor şi se determină ca raport între suma veniturilor realizate în ultimele 6 luni şi numărul total de zile aferente celor 6 luni.– Rândul 20 „Indemnizaţie socială de sănătate suportată de angajator“ - se completează cu cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator.
  – Rândul 21 „Indemnizaţie socială de sănătate suportată din FNUASS“ - se completează cu cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 22 „Cod boală - se completează conform codului de boală din certificatul medical.
  Secțiunea EDate privind impozitul pe venitSe completează de către angajatori şi entităţi asimilate angajatorilor, pentru fiecare beneficiar de venit.E.1. Venituri din salarii obţinute la funcţia de bazăSe completează pentru beneficiarul de venit care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază, potrivit unui contract de muncă ori unui statut special prevăzut de lege.Prin activitate dependentă la funcţia de bază se înţelege orice activitate desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcţie de bază de către angajat. În cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să declare fiecăruia locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază.Funcţia de bază poate fi declarată de angajat în condiţiile legii şi la locul de muncă la care acesta realizează venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial.Rândul 1 „Venit brut din salarii şi asimilate salariilor“ - se completează cu suma reprezentând venitul brut din salarii realizat de angajat.Rândul 2 „Contribuţii sociale obligatorii“ - se înscrie suma totală reprezentând contribuţii sociale obligatorii suportate de asigurat, potrivit legii.
  Rândul 3 „Număr persoane aflate în întreţinere“ - se completează cu numărul de persoane aflate în întreţinere, potrivit legii.Rândul 4 „Deduceri personale“ - se înscrie suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii.Rubrica se completează pentru angajaţii persoane fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora la funcţia de bază şi care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit.Deducerea personală este stabilită în funcţie de venitul brut lunar din salarii realizat la funcţia de bază de către contribuabil şi numărul de persoane aflate în întreţinerea acestuia, în conformitate cu dispoziţiile titlului IV din Codul fiscal.Rândul 5 „Alte deduceri“ - se înscrie suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii la funcţia de bază (cotizaţia sindicală, contribuţiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele la scheme de pensii facultative, în limita anuală a echivalentului în lei a 400 euro, primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajaţi, în limita anuală a echivalentului în lei a 400 euro).Rândul 6 „Venit bază de calcul al impozitului“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni şi următoarele:– deducerea personală acordată pentru luna respectivă;– cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;– contribuţiile la fondurile de pensii facultative şi cele la scheme de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu depăşească echivalentul în lei a 400 euro;– primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.Rândul 7 „Impozit reţinut“ - se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, reţinut de plătitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.
  E.2. Alte venituri din salariiSe completează pentru beneficiarul de venit care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, în afara funcţiei de bază, potrivit legii.Rândul 1 „Venit brut“ - se completează cu suma reprezentând venitul brut din salarii realizat de angajat.Rândul 2 „Contribuţii sociale obligatorii“ - se înscrie suma totală reprezentând contribuţii sociale obligatorii suportate de asigurat, potrivit legii.Rândul 3 „Venit bază de calcul al impozitului“ - se înscrie diferenţa dintre venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.Rândul 4 „Impozit reţinut“ - se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, reţinut de plătitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.E.3. Date detaliate privind impozitul pe venitSe va completa câte o înregistrare pentru fiecare tip de asigurat, din secţiunea „A“, „B“ sau „C“, astfel:Rândul 1 „Secţiunea“ - se completează cu secţiunea selectată anterior, „A“, „B“ sau „C“.Rândul 2 „Tip asigurat“ - se completează tipul de asigurat.Rândul 3 „Funcţie de bază“ - se completează cu valorile „1 - da“, „2 - nu“ sau „3 - nu e cazul“. Valorile „1 - da“ şi „2 - nu“ se completează pentru veniturile din salarii sau asimilate acestora, potrivit legii.Rândul 4 „Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)“ - se completează cu „P“ sau „A“, după caz, astfel:„P” - se utilizează pentru veniturile realizate în perioada de raportare (cea pentru care se completează declaraţia);„A” - se utilizează pentru veniturile primite în perioada de raportare fără desfăşurarea efectivă a unei activităţi în această perioadă (de exemplu, diverse sume primite în baza legii: prime, bonusuri ori alte drepturi prevăzute în contractul colectiv ori în contractul individual de muncă).Rândul 5 „Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referinţă - lună început“ - se completează luna şi anul perioadei, sub forma II-aaaa, în care a fost realizat venitul din altă perioadă decât cea de referinţă. Se completează doar dacă la rândul 4 „Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)“ a fost utilizată opţiunea „A“.Rândul 6 „Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referinţă - lună sfârşit“ - se completează luna şi anul perioadei, sub forma II-aaaa, în care a fost realizat venitul din altă perioadă decât cea de referinţă. Se completează doar dacă la rândul 4 „Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)“ a fost utilizată opţiunea „A“.Rândul 7 „Justificarea venitului din altă perioadă decât cea de raportare (tip venit referitor la perioada = „A“)“ - se înscrie codul corespunzător prevăzut în nomenclatorul „N1 - justificări“, de mai jos:Nomenclatorul N1 - justificări
  Justificare venit din altă perioadăCod
  Hotărâre judecătorească/conform legii10
  Primă/Bonus de natură ocazională20
  Sume din profitul net30
  Primă/Bonus prevăzută/prevăzut prin contractul colectiv de muncă şi/sau prin contractul individual de muncă40
  Al 13-lea salariu50
  Restanţe de plată din perioadele anterioare60
  Altele100
  Rândul 8 „Venit brut“ - se completează cu suma reprezentând venitul brut realizat, potrivit legii, şi care reprezintă suma totală a veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal.Rândul 9 „Contribuţii sociale obligatorii“ - se completează, după caz, cu suma reprezentând contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii.Rândul 10 „Contravaloarea tichetelor de masă/tichetelor de creşă/tichetelor cadou/tichetelor culturale/voucherelor de vacanţă primite“ - se completează cu contravaloarea tichetelor de masă/tichetelor de creşă/voucherelor de vacanţă primite.Rândul 11 „Contravaloarea tichetelor de masă/tichetelor de creşă/voucherelor de vacanţă restituite“ - se completează cu contravaloarea tichetelor de masă/tichetelor de creşă/ voucherelor de vacanţă restituite.Rândul 12 „Venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“ - se completează cu venitul din salarii şi asimilate salariului realizat în domeniul construcţiilor pentru care se aplică scutirea de la plată. Rândul 13 „ Impozit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“ - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de salariaţii din domeniul construcţiilor pentru care se aplică scutirea de la plată. Rândul 14 „Venit scutit conform art. 60 pct. 1-4 din Codul fiscal“ - se completează cu veniturile din salarii şi asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 1-4 din Codul fiscal. Rândul 15 „Venit scutit conform art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare“ - se completează cu venitul scutit din arendă, realizat de membrii cooperativelor agricole, în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperative de la membrii cooperatori, potrivit art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 16 „ Venit scutit conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru susţinerea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară“ - se completează cu venitul scutit realizat de persoanele fizice prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018. Rândul 17 „Număr persoane aflate în întreţinere“ - se completează cu numărul persoanelor aflate în întreţinere, conform poziţiilor corespunzătoare de la secţiunea „E.1. Veniturile din salarii obţinute la funcţia de bază“, doar dacă rândul 3 „Funcţie de bază“ este completat cu valoarea „1 - da“.Rândul 18 „Deduceri personale“ - se completează conform poziţiilor corespunzătoare de la secţiunea „E.1. Veniturile din salarii obţinute la funcţia de bază“, doar dacă rândul 3 „Funcţie de bază“ este completat cu valoarea „1 - da“.Rândul 19 „Alte deduceri“ - se completează conform poziţiilor corespunzătoare de la secţiunea „E.1. Veniturile din salarii obţinute la funcţia de bază“, doar dacă rândul 3 „Funcţie de bază“ este completat cu valoarea „1 - da“.Rândul 20 „Venit bază de calcul al impozitului“ - se completează, după caz, conform secţiunii „E.1. Venituri din salarii obţinute la funcţia de bază“, „E.2. Alte venituri din salarii“ sau potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, pentru celelalte categorii de venituri.Rândul 21 „Impozit reţinut“ - se completează, după caz, conform secţiunii „E.1. Venituri din salarii obţinute la funcţia de bază“, „E.2. Alte venituri din salarii“ sau potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, pentru celelalte categorii de venituri.Rândul 22 „Suma încasată“ - se completează cu suma încasată efectiv de către angajat, la care se adaugă, după caz, sumele reprezentând debite, pe care angajatorul le retine şi le virează în numele acestuia (popriri, pensie alimentară etc.).NOTĂ: Pentru încadrarea în scutirea prevăzută la art. 60 pct. 5 lit. c) din Codul fiscal, la stabilirea venitului brut lunar din salarii şi asimilate salariilor se ia în calcul suma de la rd. 8 din aceeaşi secţiune.
  E.4. Destinaţia sumelor pentru acordarea de burse private, precum şi pentru susţinerea unei/unor entităţi nonprofit/unităţi de cult reprezentând până la 3,5% din impozit Se completează în situaţia în care contribuabilii optează pentru calcularea, reţinerea şi plata, de către angajator sau plătitorul de venituri, după caz, pentru acordarea de burse private sau a sumei distribuite reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat, potrivit legii, pentru susţinerea unei/unor entităţi nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii Tabelul de la lit. a) se completează în situaţia acordării de burse private, astfel: Coloana „CNP beneficiar“ - se înscrie CNP-ul persoanei fizice care este beneficiar al bursei private.Coloana „Contract nr./data“ - se înscrie numărul şi data contractului/contractelor privind acordarea bursei/burselor private.Coloana „cota distribuită“ - se înscrie cota distribuită pe fiecare beneficiar de bursă privată.Coloana „Suma“ - se înscrie suma care se virează de către angajator/plătitorul de venit pentru acordarea de burse private.Tabelul de la lit. b) se completează în situaţia susţinerii unei/unor entităţi nonprofit/unităţi de cult, reprezentând până la 3,5% din impozit.Coloana „Denumire entitate nonprofit/unitate de cult“- se înscrie denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.Coloana „Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/ unităţii de cult“ - se înscrie codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult.Coloana „Cota distribuită“ - se înscrie cota distribuită. Coloana „Suma distribuită“- se completează cu suma distribuită care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul fiecărei entităţii nonprofit/unităţii de cult. Tabelul de la lit. c) se completează cu totalul sumelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum şi pentru susţinerea unei/unor entităţi nonprofit/unităţi de cult până la 3,5% din impozit.Coloana „Total cotă distribuită“- se înscrie suma cotelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum şi pentru susţinerea unei/unor entităţi nonprofit/unităţi de cult reprezentând până la 3,5% din impozit, înscrise în tabelele de la lit. a) şi b).Coloana „Total sumă distribuită“- se înscrie totalul sumelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum şi pentru susţinerea unei/unor entităţi nonprofit/unităţi de cult reprezentând până 3,5% din impozit, înscrise în tabelele de la lit. a) şi b). ATENŢIE: TOTALUL COTELOR DISTRIBUITE PENTRU ACORDAREA DE BURSE PRIVATE, PRECUM ŞI PENTRU SUSŢINEREA UNEI/UNOR ENTITĂŢI NONPROFIT/UNITĂŢI DE CULT NU TREBUIE SĂ DEPĂŞEASCĂ COTA DE 3,5%.
  Anexa nr. 7Caracteristici de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“Denumirea formularului: „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“Cod: Format: A4/t2Caracteristici de editare:– se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare.Se utilizează la declararea contribuţiilor de asigurări sociale şi impozitului pe venit, calculate şi reţinute de angajator şi de entităţile asimilate acestuia.Se întocmeşte de angajator şi de entităţile asimilate acestuia.Circulă în format electronic, la organul fiscal competent.Se arhivează la organul fiscal competent.
  ----