Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
RAPORT nr. 16.988 din 11 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Bistriţa-Năsăud
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019Data intrării în vigoare 15-05-2019

    - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 27.08.2018-31.08.2018 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de Partidul Naţional Liberal - Filiala Bistriţa-Năsăud în anul 2017, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.I. ConstatăriCa urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Partidul Naţional Liberal - Filiala Bistriţa-Năsăud au totalizat 89.080,35 lei şi au fost obţinute din cotizaţii ale membrilor de partid în sumă de 72.668,00 lei, din donaţii în sumă de 5.100,00 lei, din venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 6.800,00 lei şi din contribuţii în sumă de 4.512,35 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 101.314,71 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Naţional Liberal - Filiala Bistriţa-Năsăud a fost sancţionat potrivit art. 52 alin. (2) din acelaşi act normativ.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
    II. Recomandări:– să respecte prevederile legale cu privire la organizarea şi evidenţa contabilă (înregistrări cronologice ale documentelor primare, înregistrarea tuturor operaţiunilor în Registrul de casă);– restituirea sumelor rambursate şi/sau necheltuite în campaniile electorale se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, în sensul înregistrării operaţiunilor financiare în contabilitatea partidului;– utilizarea unui program pentru ţinerea evidenţei contabile care să permită folosirea corectă a simbolurilor şi denumirii conturilor, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile.Bucureşti, 11 decembrie 2018.Nr. 16.988.-----