Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
RAPORT nr. 16.976 din 11 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Sector 4
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019Data intrării în vigoare 15-05-2019

    - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 17.09.2018-28.09.2018 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de Partidul Naţional Liberal - Filiala Sector 4, perioada verificată fiind 1.01.2017 - 31.12.2017.I. ConstatăriÎn anul 2017 veniturile obţinute de Filiala Sector 4 a Partidului Naţional Liberal, conform balanţei de verificare întocmite la 31.12.2017, au fost în valoare totală de 121.853,00 lei, după cum urmează: 109.434,00 lei - venituri din cotizaţii, 12.419,00 lei - venituri din donaţii.Valoarea totală a veniturilor regăsită în balanţa de verificare întocmită la 31.12.2017 a fost denaturată din cauza neînregistrării ca donaţii în evidenţa contabilă aferentă anului 2017 a reducerilor de preţ ce depăşesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite partidelor politice în valoare totală de 275,01 lei.În anul 2017 cheltuielile înregistrate de Partidul Naţional Liberal - Filiala Sector 4 conform balanţei de verificare întocmite la 31.12.2017 au fost în valoare totală de 122.173,68 lei, sumă ce a fost denaturată din cauza neînregistrării unor documente financiare-contabile aferente constituirii unor cheltuieli, din cauza înregistrării eronate a unor documente financiar-contabile aferente constituirii unor cheltuieli şi neînregistrării unei cheltuieli cu amortizarea.
    S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 10 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, entitatea verificată a fost sancţionată potrivit art. 52 alin. (1) şi art. 53 alin. (1) din acelaşi act normativ.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, entitatea verificată a fost sancţionată potrivit art. 52 alin. (1) din acelaşi act normativ.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, entitatea verificată a fost sancţionată potrivit art. 52 alin. (2) din acelaşi act normativ.
    II. Recomandări:– efectuarea tuturor corecţiilor contabile în anul 2018, astfel încât evidenţa contabilă să reflecte o imagine completă asupra tuturor operaţiunilor financiare realizate de formaţiunea politică verificată;– respectarea tuturor prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, şi a prevederilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial.Bucureşti, 11 decembrie 2018.Nr. 16.976.-----