Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
RAPORT nr. 16.884 din 7 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Prahova
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019Data intrării în vigoare 15-05-2019

    - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 13.08.2018-17.08.2018 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de Partidul Naţional Liberal - Filiala Prahova în anul 2017, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.I. ConstatăriCa urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că în anul 2017 veniturile obţinute de Filiala Prahova a Partidului Naţional Liberal au totalizat 258.475,31 lei, fiind obţinute din cotizaţii în sumă de 210.263,81 lei, din donaţii în sumă de 211,50 lei, din donaţii (contribuţii campanie electorală) în sumă de 19.000,00 lei şi din subînchiriere şi utilităţi plătite de cabinet parlamentar în sumă de 29.000,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 282.457,88 lei.În urma verificărilor efectuate echipa de control nu a constatat contravenţii.
    II. Recomandări:– respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, şi ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Bucureşti, 7 decembrie 2018.Nr. 16.884. ----