Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
RAPORT nr. 16.872 din 7 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Caraş-Severin
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019Data intrării în vigoare 15-05-2019

    - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18.06.2018-22.06.2018 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de Partidul Naţional Liberal - Filiala Caraş-Severin în anul 2017, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.I. ConstatăriÎn anul 2017 veniturile Partidului Naţional Liberal - Filiala Caraş-Severin, conform documentelor justificative, au totalizat 82.048,00 lei, fiind obţinute din cotizaţii în sumă de 76.865,00 lei şi din donaţii în sumă de 5.183,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 68.154,45 lei.Nu au fost constatate fapte de natură contravenţională prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    II. Recomandări:– respectarea prevederilor legale privind rambursarea cheltuielilor electorale, respectiv restituirea sumelor rambursate de Autoritatea Electorală Permanentă să se facă în termenul legal de 30 de zile de la data rambursării de către Autoritatea Electorală Permanentă, potrivit prevederilor art. 48 alin. (10) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile art. 58 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016.Bucureşti, 7 decembrie 2018.Nr. 16.872.-----