Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
RAPORT nr. 16.865 din 7 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Timiş
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019Data intrării în vigoare 15-05-2019

    - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 17.09.2018-21.09.2018 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de Partidul Naţional Liberal - Filiala Timiş în anul 2017, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.I. ConstatăriCa urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Partidului Naţional Liberal - Filiala Timiş au totalizat 433.653,62 lei şi au fost obţinute din cotizaţii în sumă de 168.922,00 lei, din donaţii în sumă de 36.572,00 lei şi din venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 228.159,62 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 541.587,44 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Naţional Liberal - Filiala Timiş a fost sancţionat potrivit art. 52 alin. (2) din acelaşi act normativ.
    II. Recomandări:– respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– respectarea legislaţiei financiar-contabile în vigoare (Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile);– efectuarea cu prioritate, în cursul anului 2018, a corecţiilor privind operaţiunile înregistrate eronat în exerciţiul financiar 2017.Bucureşti, 7 decembrie 2018.Nr. 16.865.-----