Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
RAPORT nr. 16.863 din 7 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Dâmboviţa
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019Data intrării în vigoare 15-05-2019

    - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18.07.2018-27.07.2018 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de Partidul Naţional Liberal - Filiala Dâmboviţa în anul 2017, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.I. ConstatăriCa urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Partidului Naţional Liberal - Filiala Dâmboviţa au totalizat 241.918,97 lei şi au fost obţinute din cotizaţii ale membrilor de partid în sumă de 230.059,00 lei, din donaţii în sumă de 7.880,00 lei şi din venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 3.979,97 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 265.492,69 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), coroborat cu prevederile art. 49 alin. (5), precum şi prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Naţional Liberal - Filiala Dâmboviţa a fost sancţionat potrivit art. 52 alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ.De asemenea au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. Pentru această faptă, Partidul Naţional Liberal - Filiala Dâmboviţa a fost sancţionat potrivit art. 2 alin. (2) şi (4) din acelaşi act normativ.
    II. Recomandări:– respectarea prevederilor legale cu privire la organizarea şi evidenţa contabilă (înregistrări ale documentelor primare în Registrul de casă), în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;– să organizeze evidenţa contabilă a activităţii filialei judeţene a partidului în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– să efectueze anual inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii conform art. 6 alin. (1) din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009;– respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016.Bucureşti, 7 decembrie 2018.Nr. 16.863.-----