Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
RAPORT nr. 3.626 din 19 martie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Sediul Central
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019Data intrării în vigoare 15-05-2019

    - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 29.01.2018-27.02.2018 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de Partidul Naţional Liberal - Sediul Central, perioada verificată fiind 1.01.2015 - 31.12.2016.I. ConstatăriÎn perioada 5.02.2015-31.12.2015 veniturile obţinute de Partidul Naţional Liberal - Sediul Central au fost în valoare totală de 2.993.708,51 lei, provenite astfel: 78.980,00 lei - venituri din cotizaţii, 190.196,60 lei - venituri din donaţii, 8.616,72 lei - venituri provenite din activităţi proprii, 2.715.915,19 lei - subvenţii de la bugetul de stat.În perioada 5.02.2015-31.12.2015 cheltuielile înregistrate de Partidul Naţional Liberal - Sediul Central au fost în valoare totală de 1.826.829,06 lei.În anul 2016 veniturile obţinute de Partidul Naţional Liberal - Sediul Central au fost în valoare totală de 8.209.614,77 lei, provenite astfel: 71.240,00 lei - venituri din cotizaţii, 240.230,00 lei - venituri din donaţii, 12.031,80 lei - venituri provenite din activităţi proprii, 7.886.112,97 lei - subvenţii de la bugetul de stat.În anul 2016 cheltuielile înregistrate de Partidul Naţional Liberal - Sediul Central au fost în valoare totală de 6.089.609,95 lei.
    S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4) şi art. 13 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, entitatea verificată a fost sancţionată potrivit art. 52 alin. (1) din acelaşi act normativ.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 9 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, entitatea verificată a fost sancţionată potrivit art. 52 alin. (1) şi 53 alin. (1) din acelaşi act normativ.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, entitatea verificată a fost sancţionată potrivit art. 52 alin. (2) din acelaşi act normativ.
    II. Recomandări:– efectuarea tuturor corecţiilor contabile în anul 2018, astfel încât evidenţa contabilă să reflecte o imagine completă asupra tuturor operaţiunilor financiare realizate de formaţiunea politică verificată;– respectarea tuturor prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, şi a prevederilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial.Bucureşti, 19 martie 2018.Nr. 3.626.-----