Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.901 din 16 aprilie 2019privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "tehnician în turism" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Sf. Antim Ivireanu" din municipiul Bucureşti
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 15 mai 2019Data intrării în vigoare 15-05-2019

  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene,având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.369/2008*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Ortodox „Sf. Antim Ivireanu“ din municipiul Bucureşti,*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.369/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ţinând cont de prevederile Deciziei Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 3.186/328 din 31.08.2012,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 8 din 8.08.2018 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 4-29 iunie 2018,în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal“ (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare), profilul „servicii“, domeniul „turism şi alimentaţie“, calificarea profesională „tehnician în turism“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu“, cu sediul în municipiul Bucureşti, aleea Poiana Muntelui nr. 1, sector 6, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „liceal“, profilul „servicii“, domeniul „turism şi alimentaţie“, calificarea profesională „tehnician în turism“, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „liceal“, profilul „servicii“, domeniul „turism şi alimentaţie“, calificarea profesională „tehnician în turism“, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu“ din municipiul Bucureşti.Articolul 3Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu“ din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.Articolul 4Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu“ din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.Articolul 5Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu“ din municipiul Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 16 aprilie 2019.Nr. 3.901.ANEXĂMunicipiul Bucureşti
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/datăAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivel de învăţământ/ Nivel de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învăţământCapacitatea maximă de şcolarizare/unitate de învăţământ*
  1Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu“14/18.06.2018Aleea Poiana Muntelui nr. 1, sector 6, tel./fax: 031/4380278, aivireanu@yahoo.comLiceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)ServiciiTurism şi alimentaţieTehnician în turismRomânăCu frecvenţă40 de formaţiuni de studiu, în două schimburi (maximum 20 de formaţiuni de studiu/schimb)
  * Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  ----