Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 301 din 10 mai 2019privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.362/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Denistepe din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 15 mai 2019Data intrării în vigoare 15-05-2019

  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.518/2019 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.362/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Denistepe din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din data de 17 septembrie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 10 mai 2019.Nr. 301.ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 1.362/2018)DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrareaAgenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă
  pentru irigaţii Denistepe din judeţul Tulcea

  Nr. crt.Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 cu modificările şi completările ulterioarePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescrierea tehnicăAdresa imobiluluiValoarea de inventar (lei)
  11.8.6/INVPPS-6508237-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Denistepe Sediul: satul Lăstuni, comuna Mihail Kogălniceanu, în incinta S.C. Minagro - S.R.L., judeţul Tulcea Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 184 din 3.11.2006 CIF 19202922Amenajare interioară irigaţii aferentă plot 12 CD1-8 UAT Mihai BravuAmenajare interioară irigaţii Lungime totală - 14.615 mUAT Mihai Bravu, judeţul Tulcea17.333,87
  29/INVPPS-6504739-2016Teren aferent staţiei de pompare SPP 9Suprafaţa totală - 642 mpUAT Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea4.950,00
  -----