Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 7 octombrie 2004Data intrării în vigoare 06-12-2004
  Formă consolidată valabilă la data 09-05-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-05-2019 până la data de 04-07-2019

  Abrogat de Litera h) , Alineatul (2) , Articolul 597 , PARTEA a IX-a din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 la data 05-07-2019  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 393 din 28 septembrie 2004, publicate în Monitorul Oficial MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 7 octombrie 2004, la data de 09 Mai 2019 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 216 din 5 iulie 2005; LEGEA nr. 249 din 22 iunie 2006; LEGEA nr. 286 din 6 iulie 2006; DECIZIA nr. 61 din 18 ianuarie 2007; LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007; LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008**); LEGEA nr. 58 din 1 aprilie 2009; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015; LEGEA nr. 32 din 27 martie 2017; LEGEA nr. 140 din 16 iunie 2017; LEGEA nr. 88 din 25 aprilie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Conform art. 80 din LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008, titlurile II, III şi IV din prezenta lege intră în vigoare la data începerii procedurilor prevăzute de lege pentru primele alegeri locale organizate după publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta lege are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către aleşii locali, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat.Articolul 2(1)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!