Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (29.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 28 iunie 2007Data intrării în vigoare 28-06-2007
    Formă consolidată valabilă la data 05-05-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-05-2019 până la data de 29-05-2020
    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 28 iunie 2007, la data de 05 Mai 2019 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 141 din 6 decembrie 2007; LEGEA nr. 109 din 9 mai 2008; LEGEA nr. 149 din 11 iulie 2008; RECTIFICAREA nr. 141 din 6 decembrie 2007; LEGEA nr. 324 din 20 octombrie 2009; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015; RECTIFICAREA nr. 57 din 9 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 24 mai 2018; ORDONANŢA nr. 14 din 29 august 2018; LEGEA nr. 342 din 21 decembrie 2018; LEGEA nr. 81 din 25 aprilie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere:- comisioanele de neutilizare plătite în prezent ca urmare a netragerii la timp a sumelor aferente împrumuturilor contractate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate ordonatorilor principali de credite;- necesitatea asigurării finanţării deficitului bugetului de stat în condiţii cât mai eficiente şi în condiţiile limitării riscurilor aferente datoriei publice guvernamentale prin preluarea cât mai rapidă a operaţiunilor de natura datoriei publice guvernamentale de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, atât pentru portofoliul existent, cât şi pentru noile împrumuturi;- complexitatea şi dimensiunea operaţiunilor şi demersurilor necesar a fi realizate în vederea preluării începând cu anul 2008 a operaţiunilor specifice datoriei publice guvernamentale contractate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă fie de către ordonatorii de credite cu garanţia statului sau contractate de către Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate acestora, respectiv semnarea protocoalelor de predare-primire cu ordonatorii principali de credite, modificarea acordurilor de împrumut contractate direct sau garantate de stat, precum şi a actelor normative de aprobare ori de ratificare a acestora, precum şi sincronizarea acestora cu etapele şi calendarul procesului de elaborare a proiectului bugetului de stat pentru anul 2008, pentru care termenul limită de depunere la Guvern este 30 septembrie 2007,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1ObiectulPrezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul general şi principiile administrării datoriei publice.