Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.023/172/2019pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 2.023 din 12 aprilie 2019
 • COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ Nr. 172 din 9 aprilie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 16 aprilie 2019Data intrării în vigoare 16-04-2019

  În temeiul prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice şi preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,
  Ion Ghizdeanu
  ANEXĂ Deschideți NORME METODOLOGICEde aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituireaunor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificareaşi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene