Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 944 din 19 martie 2019privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 15 aprilie 2019Data intrării în vigoare 15-04-2019

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aduce la cunoştinţa publică derularea lucrărilor de înregistrare sistematică, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi, după cum urmează:a)
  unitatea administrativ-teritorială Gropniţa - sectoarele cadastrale nr. 4, 7, 16, 17, 25, 27, 36, 45, 49, 50, 52, 55, 59, 68, 70;
  b) unitatea administrativ-teritorială Oţeleni - sectoarele cadastrale nr. 10, 11, 13, 17, 19.
  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică este prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 19 martie 2019.Nr. 944.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  ----