Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 138 din 9 aprilie 2019privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 8 aprilie 2019
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 15 aprilie 2019Data intrării în vigoare 15-04-2019

  Având în vedere:– Referatul Serviciului juridic şi relaţii externe, aprobat cu nr. 1.597 din 9 aprilie 2019;– dispoziţiile art. 2 lit. e) şi h), art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2) şi art. 13 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările ulterioare;– 
  prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.ARTICOL UNICSe dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 8 aprilie 2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,
  Vasile Cepoi
  Bucureşti, 9 aprilie 2019.Nr. 138.ANEXĂLISTA unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 8 aprilie 2019
  -----