Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 201 din 4 aprilie 2019pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 12 aprilie 2019Data intrării în vigoare 12-04-2019

  În temeiul prevederilor art. 11, 51, 74 şi 75 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 162/2017,preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Normele privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte norme emise anterior având acelaşi obiect îşi încetează aplicabilitatea. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,
  Cristiana Doina Tudor
  Bucureşti, 4 aprilie 2019.Nr. 201.
  ANEXĂ Deschideți NORMEprivind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelorpentru accesul la stagiu

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!