Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 224 din 10 aprilie 2019privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 12 aprilie 2019Data intrării în vigoare 12-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 şi 4 din Decizia 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, al pct. 2.4 din Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final referitoare la compatibilitatea ajutorului de stat, al Deciziei Comisiei Europene nr. C (2015) 8.066/final privind prelungirea ajutorului pentru suportarea costurilor excepţionale pentru închiderea minelor din România şi al Deciziei C (2018) 1001/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., pentru anul 2019, potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 336 din 21 decembrie 2010.
  Articolul 2(1) Ajutorul de stat în sumă totală de 52.765 mii lei pentru anul 2019, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final referitoare la compatibilitatea ajutorului de stat, Deciziei Comisiei Europene nr. C (2015) 8.066/final privind prelungirea ajutorului pentru suportarea costurilor excepţionale pentru închiderea minelor din România, modificată prin Adresa Comisiei Europene nr. COMP/CD/MD/jbl*2016/125983, şi Deciziei C (2018) 1001/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România, pentru unităţile intrate în proces de închidere definitivă, pentru suportarea costurilor excepţionale care nu sunt legate de producţia curentă.(2) Justificarea costurilor excepţionale prevăzute la alin. (1) se va face în baza decontului justificativ după modelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 3Nerespectarea de către Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. a condiţiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final, Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 8.066/final modificată prin Adresa Comisiei Europene nr. COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 şi Decizia C (2018)1001/final, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru facilitatea închiderii minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condiţiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

  Contrasemnează:
  p. Ministrul energiei,
  Doru Vişan,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 10 aprilie 2019.Nr. 224.ANEXĂMINISTERUL ENERGIEISocietatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.Aprobat:Ordonator principal de credite,.......................................DECONTprivind justificarea costurilor excepţionale suportate de la bugetul de stat în luna .......... anul 2019
  Nr. crt.SpecificaţieU.M.Cheltuieli aferente anului precedent şi care se regularizează în anul curentRealizări în anul curent cumulate de la începutul anului la ....................Cheltuieli preliminate pentru luna în cursTotal sumă solicitată în luna ............Sumă alocată pe perioada precedentăSumă reprezentând diferenţă de acordat
  0123456 = 4 + 578 = 6 - 7
  1.TOTAL COSTURI CU PLĂŢI COMPENSATORII:mii lei      
  - număr de persoane disponibilizatepers.      
  - costuri plăţi compensatorii/persoanămii lei/pers.      
  2.TOTAL COSTURI RECONVERSIE PROFESIONALĂ:mii lei  
      
  - număr de persoane participantepers.      
  - costuri reconversie profesională/persoanămii lei/pers.      
  3.TOTAL COSTURI pentru salariaţi, conform pct. 30 din Decizia Comisiei Europene C (2012) 1020 finalmii lei    
    
  - număr de salariaţi beneficiari de energie electricăpers.      
  - total cheltuieli cu consumul de energie electrică mii lei      
  - număr de salariaţi beneficiari de cărbunepers.      
  - total valoare cărbunemii lei       
  - comisioane bancare necesare pentru aceste cheltuielimii lei       
  - cheltuieli de arhivare a documentelor în legătură cu închiderea definitivă a minelormii lei      
  4.TOTAL COSTURI ÎNCHIDERE SUBTERAN (costuri pentru executarea lucrărilor de punere în siguranţă a zăcământului şi închiderea minelor):mii lei  
      
  4.1.Sucursala Mina Paroşenimii lei      
  4.2.Sucursala Mina Uricanimii lei      
  4.3.Alte cheltuieli (proiectare şi asistenţă tehnică şi consultanţă; comisioane; taxe; cote legale; probe tehnologice; test etc.)mii lei      
   TOTAL COSTURImii lei      
  Certificăm pe propria răspundere realitatea şi exactitatea datelor înscrise în decont.Director general,.......................................Director tehnic,.......................................Director economic,.......................................
  -----