Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 222 din 10 aprilie 2019privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 12 aprilie 2019Data intrării în vigoare 12-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56-DN 55-DN6“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.Articolul 3Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu

  p. Ministrul finanţelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 10 aprilie 2019.Nr. 222.ANEXĂCARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii „Centura de ocolire CRAIOVA - varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6“Titular: Ministerul TransporturilorBeneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A./D.R.D.P. CraiovaAmplasament: Judeţul Dolj
  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.):199.675mii lei
  (1 euro = 4,6303 lei/18.05.2018)  
  din care C+M (inclusiv T.V.A.):163.906mii lei
  Durata de execuţie a lucrărilor:24luni
  Eşalonarea investiţiei: INV 
    
  C+M 
  ANUL Imii lei 130.132ANUL IImii lei 69.543
   mii lei 106.538 mii lei 57.368
  Capacităţi:   
  - Lungime totală: 9,889 km 
  - Lăţime platformă: 10,00 m 
  din care:   
  - parte carosabilă: 7,00 m 
  - benzi de încadrare: 2 x 0,75 m 
  - acostament: 2 x 0,75 m 
  - Poduri: 
  1 buc. 
  - Pasaj peste CF: 1 buc. 
  - Subtraversare CF: 1 buc. 
  - Intersecţie tip giraţie: 2 buc. 
  - Parcări de scurtă durată: 1 buc. (stânga/dreapta)
  Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului „Cod de proiectare seismică“ P1001/2013.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  -----