Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 465 din 28 martie 2019privind modificarea poziţiei nr. 57^2 din anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019Data intrării în vigoare 12-04-2019

  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 4.251/2019 al Centrului de resurse umane în sănătate publică,văzând Raportul comun al comisiilor de pediatrie şi al Societăţii de Reumatologie Pediatrică nr. 29.860 din 28.02.2019,văzând Adresa Societăţii de Reumatologie Pediatrică nr. 29.860 din 14.06.2018,văzând Avizul favorabil nr. 5.647 din 5.09.2018 al Departamentului profesional-ştiinţific al Colegiului Medicilor din România,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
  Articolul IPoziţia nr. 57^2 din anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  NR. CRT.ATESTAT DE PREGĂTIRE COMPLEMENTARĂ ÎN:RESPONSABIL NAŢIONALCENTRU DE PREGĂTIRECONDIŢII DE PARTICIPARE SPECIALITĂŢI
  MEDICALECHIRURGICALEPARACLINICEMEDICINĂ DE FAMILIE
  57^2Reumatologie pediatrică Conf. dr. Lazăr CălinBucureşti, Cluj-Napoca, IaşiX
  Articolul IICentrul de resurse umane în sănătate publică, instituţiile de învăţământ medical uman superior din centrele universitare acreditate pentru pregătire şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Bucureşti, 28 martie 2019.Nr. 465.-----