Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 2 din 28 martie 2019pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 12 aprilie 2019Data intrării în vigoare 01-05-2019

  În temeiul art. 439 lit. i) şi al art. 472 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:Articolul IDecizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 15 mai 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  Articolul 2Prin excepţie de la prevederile art. 1, medicii care nu desfăşoară activitate medicală sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în valoare de 5 lei pe lună.
  Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2019.
  Preşedintele Colegiului Medicilor din România,
  Gheorghe Borcean
  Bucureşti, 28 martie 2019.
  Nr. 2.-----