Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 206 din 3 aprilie 2019privind aprobarea modelului steagului oraşului Rovinari, judeţul Gorj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 12 aprilie 2019Data intrării în vigoare 12-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului oraşului Rovinari, judeţul Gorj, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului oraşului Rovinari, judeţul Gorj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Bucureşti, 3 aprilie 2019.Nr. 206.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 2 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale modelului steagului oraşului Rovinari, judeţul GorjDescrierea steaguluiSteagul oraşului Rovinari este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporţia între lăţimea şi lungimea steagului de 2/3, compus din trei fâşii dispuse vertical în următoarea succesiune a culorilor de la hampă: albastru, alb, albastru. În centru, pe fâşia de culoare albă, este imprimată stema oraşului Rovinari. Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lăţime.Semnificaţiile elementelor şi ale culorilor steaguluiDescrierea stemeiStema oraşului Rovinari se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.În partea superioară se află două fulgere de aur, poziţionate în bandă şi, respectiv, în bară.În partea inferioară se află un romb negru, cu filieră subţire de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.Semnificaţiile elementelor însumate
  Brâul undat face referire la hidrografia zonei şi la râul Jiu.Fulgerele simbolizează termocentrala de la Rovinari, făcând aluzie la producerea energiei electrice.Rombul negru reprezintă industria minieră din localitate.Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.Culoarea albă este culoarea purităţii şi sugerează sinceritatea, robusteţe, puritate; exprimă pace, împăcare, linişte, inocenţă, curăţenie, sobrietate. Culoarea albastră este simbolul fidelităţii şi perseverenţei, cerului, lumii spirituale.
  -----