Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 190 din 29 martie 2019privind aprobarea stemei judeţului Braşov
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 12 aprilie 2019Data intrării în vigoare 12-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema judeţului Braşov, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei judeţului Braşov sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 190.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMA JUDEŢULUI BRAŞOV
  Anexa nr. 2 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei judeţului BraşovDescrierea stemeiStema judeţului Braşov se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat şi tăiat în stânga. Partiţia din dreapta are, în câmp roşu, o coroană regală deschisă, căptuşită cu purpură, în culoare naturală. Coroana este închisă cu opt segmente de cerc, din care se văd cinci, toate ornamentate cu perle şi surmontate de un glob crucifer. Partea de jos a coroanei este compusă tot din opt fleuroane încrustate cu pietre preţioase, din care se văd cinci fleuroane. Totul de argint.Partiţia stângă este tăiată, având în:– partea de sus, în câmp albastru, o acvilă cruciată de aur, cu zborul luat, cu ghearele şi ciocul roşii, privind spre dreapta. Este flancată de soare în dreapta şi de semilună în primul pătrar în stânga, totul de aur. Acvila surmontează şapte coline de argint;– partea de jos, în câmp verde, un zid de cetate cu poartă, cu ferestre şi cu câte trei metereze; zidul se termină cu trei turnuri, cel din mijloc este uşor supraînălţat; totul de argint. În vârful partiţiei se află un brâu undat de argint.
  Semnificaţiile elementelor însumateStema simbolizează în ansamblul ei reuniunea celor trei entităţi administrative istorice, Districtul Făgăraş şi Scaunul Rupea în cadrul actualului judeţ Braşov, unde dreapta semnifică prevalenţa administrativă a Braşovului de-a lungul istoriei.Coroana regală simbolizează intrarea Braşovului în componenţa statului român şi realizarea României Mari, fiind element existent şi în stema judeţului Braşov, adoptată după anul 1921.Partiţia stângă sus reprezintă Ţara Făgăraşului, acvila cruciată trimite la descălecatul lui Negru Vodă în Ţara Românească.Partiţia stângă jos reprezintă Ţinutul Cohalmului/Scaunul Rupea, reproducând stema istorică; brâul undat de argint reprezintă râul Olt, care parcurge toate cele trei regiuni istorice ale actualului judeţ Braşov.
  ------