Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 181 din 29 martie 2019privind aprobarea modelului steagului comunei Răcăşdia, judeţul Caraş-Severin
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 12 aprilie 2019Data intrării în vigoare 12-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului comunei Răcăşdia, judeţul Caraş-Severin, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Răcăşdia, judeţul Caraş-Severin, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 181.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale modelului steagului comunei Răcăşdia, judeţul Caraş-SeverinDescrierea steaguluiModelul steagului comunei Răcăşdia este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporţia între lăţimea şi lungimea drapelului de 2/3, de culoare albă; în centrul steagului este imprimată stema localităţii.În partea de sus a steagului este inscripţionat statutul localităţii „Comuna“, iar jos denumirea „Răcăşdia“, cu litere negre.Drapelul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lăţime.Semnificaţiile elementelor şi ale culorilor steaguluiDescrierea stemeiStema comunei Răcăşdia se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.În partea superioară, în câmp albastru, figurează trei elemente compuse din câte două spice, în spatele cărora se înalţă câte un ştiulete, totul de aur.În partea inferioară, în câmp argintiu, se află un rac roşu cu picioarele dispuse în evantai.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateSpicele şi porumbul semnifică ocupaţia tradiţională a locuitorilor, şi anume agricultura.
  Racul face trimitere la istoria localităţii şi dă numele comunei.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.Culoarea albă transmite puritate, curăţenie şi neutralitate.
  -----