Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 180 din 29 martie 2019privind aprobarea modelului steagului comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 12 aprilie 2019Data intrării în vigoare 12-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din Legea 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 180.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale modelului steagului comunei Nicolae Bălcescu, judeţul VâlceaDescrierea steaguluiModelul steagului comunei Nicolae Bălcescu este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporţia între lăţimea şi lungimea steagului de 2/3, format din trei fâşii dispuse vertical în următoarea succesiune a culorilor de la hampă: albastru, alb, albastru.În centru, pe fâşia de culoare albă, este imprimată stema comunei Nicolae Bălcescu.În partea dreaptă a stemei, pe albastru, este inscripţionat statutul localităţii „COMUNA“, iar în partea stângă denumirea „NICOLAE BĂLCESCU“.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lăţime.Semnificaţiile elementelor şi ale culorilor steaguluiDescrierea stemeiStema comunei Nicolae Bălcescu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având câmpul albastru, tăiat de o fascie undată, de argint.În partea superioară se află trei corbi negri, iar în cea inferioară, o veveriţă, de argint. Sub veveriţă se află de o parte o ramură de frasin, iar de alta, o ramură de stejar, cu ghinde, legate cu o panglică, totul de aur.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateFascia undată reprezintă râul Topolog, care traversează zona.
  Corbii fac referire la satul Corbii din Vale.Ramura de frasin şi stejar, precum şi veveriţa indică bogăţia silvică şi cinegetică a zonei.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.Culoarea albă transmite puritate, curăţenie şi neutralitate.Culoarea albastră este simbol al fidelităţii şi perseverenţei, al cerului, al lumii spirituale.
  -----