Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 179 din 29 martie 2019privind aprobarea stemei comunei Ineu, judeţul Bihor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 12 aprilie 2019Data intrării în vigoare 12-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Ineu, judeţul Bihor, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Ineu, judeţul Bihor, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 179.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMA
  comunei Ineu, judeţul Bihor
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIAelementelor însumate ale stemei comunei Ineu, judeţul BihorDescrierea stemeiStema comunei Ineu se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.În câmpul albastru se află un mănunchi de spice de grâu din care iese un caduceu, totul de aur.În şef se află trei stele în cinci colţuri de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateCele trei stele de aur reprezintă satele ce alcătuiesc comuna.Mănunchiul cu spice de grâu de aur şi caduceul simbolizează activitatea specifică zonei, agricultura şi comerţul.
  Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----