Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 178 din 29 martie 2019privind aprobarea stemei comunei Ghilad, judeţul Timiş
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 12 aprilie 2019Data intrării în vigoare 12-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Ghilad, judeţul Timiş, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Ghilad, judeţul Timiş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 178.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMA
  comunei Ghilad, judeţul Timiş
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIAelementelor însumate ale stemei comunei Ghilad, judeţul TimişDescrierea stemeiStema comunei Ghilad se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat albastru cu roşu.În dextra, în câmp albastru, se află un cal rampant, flancat dreapta-stânga de o cruce şi o spadă cu vârful în sus, totul de argint.În senestra, în câmp roşu, se găsesc trei mănunchiuri de spice suprapuse, de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumatePrima partiţie face trimitere la legendele şi istoria scrisă sau vorbită a localităţii, care fac referire la voievodul Glad de la care a fost denumită localitatea (în secolul al XII-lea este menţionată cu toponimul Gyad şi apoi Galad, iar în anul 1717 este amintită cu numele Giorni Gilad şi Dolni Gilad).Armăsarul avântat în luptă evocă războaiele purtate de voievodul bănăţean împotriva invadatorilor.
  Partiţia a doua simbolizează economia preponderent agrară şi bogăţia pământului din zonă.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----