Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 300 din 29 martie 2019pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.154/2013 privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 12 aprilie 2019Data intrării în vigoare 12-04-2019

  În temeiul dispoziţiilor art. 6^1 lit. f), ale art. 10 alin. (2) pct. 22, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 92 alin. (3) şi art. 93 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.ARTICOL UNIC(1) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.154/2013 privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 24 decembrie 2013, se abrogă.
  (2) Cu caracter tranzitoriu, obligaţiile individuale existente la data intrării în vigoare a prezentei decizii pe piaţa relevantă din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor, identificată conform Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.154/2013, se menţin în aceleaşi condiţii, pentru contractele în derulare, o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.(3) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
  Bogdan Cristian Iana
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 300.-----