Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 269 din 10 aprilie 2019pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Constanţa
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 11 aprilie 2019Data intrării în vigoare 11-04-2019

  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.194/2019 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă transmiterea terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2Predarea-primirea terenurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului ordin aparţinând acestei entităţi.Articolul 4Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra terenurilor preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 29^3 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 10 aprilie 2019.Nr. 269.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale terenurilor aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare,aferente infrastructurii secundare de irigaţii, care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apăpentru irigaţii din judeţul Constanţa
  Nr. crt.Codul de clasificare şi nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioarePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescrierea tehnicăAdresa imobiluluiValoarea de inventar (lei)
  1INVPPS-6504467-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
  CIF 29275212
  Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Dobrogea Sediul: municipiul Constanţa, Str. Cişmelei nr. 16, judeţul Constanţa Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 23/28.07.2005 CIF 15449777Teren aferent staţiei de pompare SPP 9 IISuprafaţa totală 1.156 mpUAT Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa1.855
  INVPPS-6504465-2016Teren aferent staţiei de pompare SPP 7B1Suprafaţa totală 966 mpUAT Galaţi, judeţul Galaţi1.550
  INVPPS-6504455-2016Teren aferent staţiei de pompare SPP 15 III ASuprafaţa totală 458 mpUAT Galaţi, judeţul Galaţi735
  29/INVPPS-6504537-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Lebăda Sediul: comuna Ciobanu, str. Mihai Eminescu nr. 9, judeţul Constanţa Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 5/17.06.2005 CIF 17744340Teren aferent staţiei de SPP 1 CiobanuSuprafaţa totală 897,20 mpUAT Ciobanu, judeţul Constanţa1.600
  39/INVPPS-12013255-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii PalasSediul: municipiul Constanţa, str. I.C. Brătianu nr. 248, judeţul Constanţa Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 4/17.06.2005 CIF 17771263Teren aferent staţiei de pompare SPP 4 BasarabiSuprafaţa totală 356 mpUAT Constanţa, judeţul Constanţa733
  49/INVPPS-6504539-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Pescăruşul Sediul: comuna Gârliciu, bl. locuinţe primărie nr. 4, ap. 4, et. 4, judeţul Constanţa Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 8/17.06.2005 CIF 17950811Teren aferent staţiei de pompare SPP 2 GârliciuSuprafaţa totală 612 mpUAT Gârliciu, judeţul Constanţa612
  59/INVPPS-6504369-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Tomis Năvodari Sediul: localitatea Ovidiu, Str. Amurgului nr. 43, bl. AM4, sc. A, ap. 11 (în incinta PF Manole Neculai), judeţul Constanţa Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 31/28.07.2005 CIF 17838410
  Teren aferent staţiei de pompare SPP 11 + 12 + 13 Suprafaţa totală 536 mpUAT Lumina, judeţul Constanţa1.267
  -----