Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 214 din 10 aprilie 2019pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 11 aprilie 2019Data intrării în vigoare 11-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul IHotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  Articolul 7(1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat.
  2. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 8(1) În cadrul M.A.E. funcţionează Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu funcţia de secretar de stat, subordonat ministrului afacerilor externe. Acesta are în subordine o direcţie pentru activitatea Agentului guvernamental.
  3. La articolul 12, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.434, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat, cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat şi cabinetul secretarului de stat, Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, din care 946 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat, cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat şi cabinetul secretarului de stat, Agentul guvernamental al României pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 1 august 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:Articolul 2Numirea şi eliberarea din funcţie a secretarului de stat, Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, se comunică Grefei Curţii Europene a Drepturilor Omului de către Misiunea Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei.
  2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 5(1) Agentul guvernamental are funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.3. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.4.
  La articolul 6, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:Articolul 6(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcţionează o direcţie pentru activitatea Agentului guvernamental, cu 23 de posturi de execuţie.(2) Direcţia prevăzută la alin. (1) se încadrează cu personal contractual cu studii superioare juridice, inclusiv prin detaşare.
  5. La articolul 6, alineatele (3), (4) şi (9) se abrogă.6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 8(1)
  Agentul guvernamental poate delega dreptul de semnătură, pentru raporturile cu autorităţile române şi cu persoanele fizice şi juridice, române şi străine, membrilor personalului din direcţia prevăzută la art. 6 alin. (1).
  7. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Desemnarea ca asistent se face de către Agentul guvernamental. Pot fi desemnaţi ca asistenţi membrii personalului din direcţia prevăzută la art. 6 alin. (1), alţi diplomaţi din Ministerul Afacerilor Externe sau, în cazul în care există o motivare corespunzătoare, persoane din afara Ministerului Afacerilor Externe.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:

  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Elena Solomonesc,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 10 aprilie 2019.Nr. 214.ANEXĂ^1)(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 16/2017)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Afacerilor ExterneNumărul maxim de posturi din centrala MAE este de 946, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat, cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat şi cabinetul secretarului de stat, Agentul guvernamental al României pentru CEDO. Până la data de 31 august 2019, numărul maxim de posturi din centrala MAE este de 1.036, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat, cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat şi cabinetul secretarului de stat, Agentul guvernamental al României pentru CEDO. Până la data de 31 decembrie 2019, numărul maxim de posturi din centrala MAE este de 1.006, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat, cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat şi cabinetul secretarului de stat, Agentul guvernamental al României pentru CEDO.Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.488. Până la data de 31 august 2019, numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.637.
  ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  -----