Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 11 din 18 ianuarie 2019pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate radiologică la depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 11 aprilie 2019Data intrării în vigoare 11-04-2019În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, având în vedere:– art. 5 alin. (1) şi art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante şi de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom şi 2003/122/Euratom;
  – Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă şi în condiţii de siguranţă a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive,
  luând în considerare Referatul Direcţiei ciclul combustibilului nuclear din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 20.763 din 10.01.2019 de propunere a aprobării şi publicării proiectului „Norme privind cerinţele de securitate radiologică la depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive“,preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele privind cerinţele de securitate radiologică la depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 400/2005 pentru aprobarea Normelor privind depozitarea la suprafaţă a deşeurilor radioactive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 17 aprilie 2006.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
  Rodin Traicu
  Bucureşti, 18 ianuarie 2019.Nr. 11.ANEXĂ Deschideți NORMEprivind cerinţele de securitate radiologică la depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive