Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 204 din 3 aprilie 2019privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 11 aprilie 2019Data intrării în vigoare 11-04-2019

  Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente“,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
  Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 1, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 1, prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj, sunt în cuantum total de 3.882 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 - „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.
  (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
  Articolul 4Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii. Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 3 aprilie 2019.Nr. 204.Anexa nr. 2LISTAcuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.Judeţul
  Unitatea administrativ-teritorialăNumele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului TarlauaParcelaNumărul cadastral/nr. topo Nr. cărţii funciareCategoria de folosinţăIntravilan/ExtravilanSuprafaţa totală (mp)Suprafaţa de expropriat - teren (mp)Suprafaţa de expropriat construcţii (mp, ml, mc)Valoarea
  de despăgubire a imobilelor, conform Legii nr. 255/2010(lei)
  012345678910111213
  1DOLJCRAIOVA
  CISMARU COSTEL-DANIEL2021-221834AE6.81717-293,25
  2DOLJCRAIOVABARBU MARIANA202212981203833A
  E13.296168-2.898,00
  3DOLJCRAIOVAVASILE AURELIAN2023--AE-270-4.657,50
  4DOLJCRAIOVABUDICA VASILE, BUDICA ECATERINA20243025/2/1209689AE4.51532-552,00
  Construcţii-Gard de lemn(ml)61.022,99
  -Gard de beton (ml) 8.135.256,19
  5DOLJCRAIOVAVRANCEA PAUL OVIDIU, VRANCEA SPERANTA2025-226080AE1562-34,50
  Construcţie
  -Gard de beton (ml) 18.5016.253,25
  6DOLJCRAIOVABUDICA VASILE, BUDICA ECATERINA20243025233435AE45932-552,00
  Construcţie
  -Gard de beton (ml) 1.50 969,78
  7DOLJCRAIOVAVRANCEA PAUL OVIDIU, VRANCEA SPERANTA2025-226077AE3.066158-2.725,50
  8DOLJ
  CRAIOVADRAGOI COSMIN-ADRIAN, DRAGOI ADRIANA DANIELA, CERNEA NICOLAE LAURENTIU, ZAHARIA OANA-LOREDANA, ENE NICOLITA, MARIN MARIAN, MARIN MARIA, CONSTANTINESCU IULIAN MIHAI, CONSTANTINESCU LAVINIA IRINA, RADOI DANIELA, ZDRINCA DAN, ZDRINCA IONELA LILIANA, CATALINOIU DANIEL FANEL, CATALINOIU RENATA GABRIELA, TUDOR GIANI-DAN, TUDOR MIRELA20254190/2202008ALTELEE1.68630-517,50
  9DOLJCRAIOVA
  IVAN NICOLAE, IVAN MARIA7412, 13/1-230494AE1.9528-138,00
  10DOLJCRAIOVAVULPE ARTUR MARCEL, VULPE SIMONA7412, 13/1-223351A
  E60065-1.121,25
  11DOLJCRAIOVAVULPE ARTUR MARCEL, VULPE SIMONA7413-209576AE600102-1.759,50

  12DOLJCRAIOVAVULPE ARTUR MARCEL, VULPE SIMONA7413-209577AE600135-2.328,75
  13DOLJCRAIOVAMEHEDINTEANU IONEL-COSMIN, MARASCU IOANA-TEODORA741319071/1218172AE588154-2.656,50
  Construcţie-Gard de beton (ml) 14.017.397,59
  14DOLJCRAIOVABADULESCU MARIAN, BADULESCU VILHELMINA MARGA RETI
  741319071/2219452AE744211-3.639,75
  Construcţie-Gard de beton (ml) 14.99 7.915,06
  15DOLJCRAIOVAMODORA FLOREL74
  1319071/3233398AE885278-4.795,50
  16DOLJCRAIOVATIGANESTEANU TRAIAN, TIGANESTEANU CEZARINA CLAUDIA741319071/4233392AE
  868312-5.382,00
  17DOLJCRAIOVATIGANESTEANU TRAIAN, TIGANESTEANU CEZARINA CLAUDIA74131907/5233407AE953366-6.313,50
  18
  DOLJCRAIOVA CHIMACTIV - S.R.L.741418667233388AE500213-3.674,25
  19DOLJCRAIOVACHIMACTIV - S.R.L.741319071/6
  233394AE1.038423-7.296,75
  20DOLJCRAIOVABURNEA CEZAR, BURNEA GABRIELA741418667/2233484AE2.200925-
  15.956,25
  21DOLJCRAIOVAPETROSANU FLORIN741418667/3233482AE2.500992-17.112,00
  22DOLJCRAIOVAHUIDIU MARIA74
  1418667/4/1233051AE1.014747-12.885,75
  23DOLJCRAIOVABACANARIU NICOLAE33424/1194332486AE1.7351.735-29.928,75
  24DOLJGHERCEŞTIBACANARU NICOLAE4240694632488AE114.64816.464-17.040,24
  25DOLJGHERCEŞTI
  BACANARU NICOLAE33424/1194332486AE149.6001.949-2.017,22
  26DOLJGHERCEŞTIPANAITESCU DANIELA DOINA 41472/1193632484A
  E179.99936.119-37.383,17
  27DOLJGHERCEŞTIBACANARU NICOLAE41472/1293030603AE322.50072.631-75.173,09
  28
  DOLJGHERCEŞTIBACANARU NICOLAE33424/1292932479AE175.000206-213,21
  29DOLJGHERCEŞTIIMOBIL-TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR U.A.T. GHERCEŞTI*)45472472
  -AI-2.582-74.232,50
  30DOLJGHERCEŞTIIMOBIL-TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR U.A.T. GHERCEŞTI*)41472472-AE-18.051-
  18.682,79
  31DOLJGHERCEŞTIPANAITESCU MIHAELA DOINA41467/493532483AE43.4001.359-1.406,57
  32DOLJPIELEŞTIRADOI NICOLAE15
  15/61--AE5.40034-35,19
  33DOLJPIELEŞTIPATRU CORNEL1515/62--AE3.100
  16-16,56
  34DOLJPIELEŞTISTOIAN GHEORGHITA1515/63--AE4.30013-13,46
  35DOLJPIELEŞTIPREDA ION1515/64--AE3.6002-2,07
  36DOLJPIELEŞTICATU DUMITRU1615/76--A
  E20.0001.017-1.052,60
  37DOLJPIELEŞTICHIMOIU PAULINA1615/75--AE5.000367-379,85
  38
  DOLJPIELEŞTI EURO-IMPRESIT - S.R.L.1615/743065930659AE17.9001.342-1.388,97
  39DOLJPIELEŞTICIRSTEA IOANA1615/73-
  -AE6.000460-476,10

  012345678910
  111213
  40DOLJPIELEŞTIALEXANDRU CORNEL, DINU ORTENTA, ALEXANDRU GHEORGHE1615/72--AE10.000778-805,23
  41DOLJPIELEŞTI
  CHIRAPLES AUREL1615/713502135021AE5.000395-408,83
  42DOLJPIELEŞTICHIRAPLES AUREL1615/713523435234A
  E4.600366-378,81
  43DOLJPIELEŞTIALEXANDRU CONSTANTA1615/70--AE8.700702-726,57
  44
  DOLJPIELEŞTIIORDACHE VASILE, PATRU ANGHELINA1616/120--AE3.900293-303,26
  45DOLJPIELEŞTIALEXANDRU CORNEL, DINU ORTENTA, ALEXANDRU GHEORGHE1616/118--AE2.900195-201,83
  46DOLJPIELEŞTIALEXANDRU CORNEL, DINU ORTENTA, ALEXANDRU GHEORGHE1616/117--AE3.300222-
  229,77
  47DOLJPIELEŞTIPOPA ION, POPA MARIN1616/116--AE5.000336-347,76
  48DOLJPIELEŞTIPOPA ECATERINA, POPA GHITA16
  16/115--AE4.800323-334,31
  49DOLJPIELEŞTIALEXANDRU CORNEL1616/114--AE5.000
  336-347,76
  50DOLJPIELEŞTIIORDACHE VASILE1616/113--AE4.500302-312,57
  51DOLJPIELEŞTI
  STRIMBEANU ECATERINA1616/112--AE5.000337-348,80
  52DOLJPIELEŞTIANGHEL GHEORGHITA1616/111--A
  E5.600378-391,23
  53DOLJPIELEŞTISCIRLICEA CONSTANTA1616/110/1--AE3.900264-273,24
  54
  DOLJPIELEŞTIPOPA ANICA1616/110--AE2.400163--168,71
  55DOLJPIELEŞTIOLTEANU GHEORGHITA1616/109-
  -AE5.900402-416,07
  56DOLJPIELEŞTIPOPA CONSTANTIN1616/108--AE4.600314-324,99
  57DOLJPIELEŞTIFLOROIU MARIA1616/104--AE5.000342-353,97
  58DOLJPIELEŞTIRADU CONSTANTIN, RADU IOANA16
  16/106192634001AE5.000347-359,15
  59DOLJPIELEŞTIVLADU MARIA1616/105--AE5.000
  344-356,04
  60DOLJPIELEŞTIICA LUCIAN1616/104/126032529AE3.200225-232,88
  61DOLJPIELEŞTI
  ILIE DUMITRU, ILIE MARIA, ILIE NELA1616/104--AE2.959204-211,14
  62DOLJPIELEŞTIIRIMESCU NELU1616/103--A
  E6.200427-441,95
  63DOLJPIELEŞTIRADU IOANA, RADU CONSTANTIN1616/102193933991AE6.700467-483,35
  64
  DOLJPIELEŞTIGOGOASE PETRACHE, GOGOASE MARIN1616/101--AE6.500449-464,72
  65DOLJPIELEŞTICROITORU MARIA1616/100-
  -AE6.800470-486,45
  66DOLJPIELEŞTISTROE CORNEL1616/99--AE7.200495-
  512,33
  67DOLJPIELEŞTIALEXANDRU NELI1616/98--AE6.600450-465,75
  68DOLJPIELEŞTIOLTEANU GHEORGHITA, OLTEANU CORNELIA, OLTEANU CONSTANTA, OLTEANU MARIA, OLTEANU DUMITRU1616/97--AE6.969473-489,56
  69DOLJPIELEŞTICHIRAPLES AUREL1616/96179030304AE12.100
  816-844,56
  70DOLJPIELEŞTIBARBU AURELIA1616/95--AE2.600174-180,09
  71DOLJPIELEŞTI
  DRAGU VIORICA1616/94--AE9.400625-646,88
  72DOLJPIELEŞTIVILCELEANU CONSTANTIN1616/93--A
  E8.700574-594,09
  73DOLJPIELEŞTISTANICA MARIA, TUDORASCU MARIA1616/92/1--AE4.000262-271,17

  74DOLJPIELEŞTIFLORESTEANU MARIN1616/92--AE7.700504-521,64
  75DOLJPIELEŞTIDRAGU COSTICA, COMBEI EUFROSINA16
  16/91--AE10.000651-673,79
  76DOLJPIELEŞTIVODA STELIAN, VODA LUCRETIA1616/9024035531AE10.000
  628-649,98
  77DOLJPIELEŞTIVULCANESCU ION, VRAPCEA DOMNICA1616/893274632746AE8.400535-553,73
  78DOLJPIELEŞTI
  VULCANESCU EFTIMIE1616/88--AE8.000514-531,99
  79DOLJPIELEŞTICHIRAPLES AUREL1616/87224430305AE8.600547-566,15
  80DOLJPIELEŞTICHIRAPLES AUREL1616/863489534895AE11.400722-747,27
  81
  DOLJPIELEŞTIAGRI TERENURI S.A.1616/853250432504AE8.500533-551,66
  82DOLJPIELEŞTICHIRAPLES AUREL1616/8535017
  35017AE1.46294-97,29
  83DOLJPIELEŞTIIRIMESCU DOMNICA1616/84--AE10.000625-
  646,88
  84DOLJPIELEŞTICHIRAPLES AUREL1616/83223531872AE10.000615-636,53
  85DOLJPIELEŞTINEAGOE CONSTANTIN16
  16/82--AE10.000614-635,49
  86DOLJPIELEŞTICHIRAPLES AUREL1616/813611836118AE10.000
  596-616,86
  87DOLJPIELEŞTISTOENESCU GHEORGHE1616/80--AE10.000586-606,51
  88DOLJPIELEŞTI
  NICOLAE ION1616/79--AE10.000575-595,13
  89DOLJPIELEŞTISIMION CORNEL, SIMION ADRIANA JANINA1616/7874234287A
  E10.000579-599,27
  90DOLJPIELEŞTIGHITA ION, GHITA CONSTANTIN, LAZAR NICU1616/77--AE14.200819-847,67
  91DOLJPIELEŞTISTRIMBEANU SILVIU1616/76--AE5.800346-358,11
  92DOLJPIELEŞTIBIRIS MARIA, OPRITESCU MIHAI1616/75-
  -AE10.000611-632,39
  93DOLJPIELEŞTIANGHEL OPRAN1616/74--AE10.000626-
  647,91
  94DOLJPIELEŞTICHIMOIU PAULINA1616/73--AE12.200782-809,37
  95DOLJPIELEŞTISTOIAN ALEXANDRU16
  16/72--AE7.800510-527,85
  96DOLJPIELEŞTINITU IOANA, NITU ROMEO DANIEL1616/713267932679AE9.500
  628-649,98
  97DOLJPIELEŞTIGHITA SMARANDA1616/70--AE10.500713-737,96
  98DOLJPIELEŞTI
  FLOROIU MARIN1616/69--AE10.000687-711,05
  99DOLJPIELEŞTIANGHEL AURICA1616/68--A
  E10.000694-718,29
  100DOLJPIELEŞTIPOPA IOANA, POPA DINU, NITU ANETA1616/67--AE10.600743-769,01
  101
  DOLJPIELEŞTIION IANCU1616/66--AE10.800768-794,88
  102DOLJPIELEŞTIPAROHIA PIELEŞTI1665/10--AE13.900997-1.031,90
  103DOLJPIELEŞTIVULCANESCU PORUMBITA1616/653629436294AE5.000367-
  379,85
  104DOLJPIELEŞTICITU DUMITRA1616/64--AE11.100802-830,07
  105DOLJPIELEŞTIMITRACHE VASILE16
  16/63--AE12.900922-954,27
  106DOLJPIELEŞTIMICU CORNEL1616/62--AE13.600
  961-994,64
  107DOLJPIELEŞTIOLTEANU ELENA, OLTEANU GHEORGHE1616/61--AE15.3001.070-1.107,45
  108DOLJPIELEŞTI
  ZAMFIRACHE STEFAN1616/60--AE15.100921-953,24
  109DOLJPIELEŞTICHIRAPLES AUREL1616/593268132681A
  E15.9002-2,07

  0123456789101112
  13
  110DOLJPIELEŞTISTANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA7172/273613936139AE8.495765-791,78
  111DOLJPIELEŞTISTANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA72
  72/273612936129AE8.495499-516,47
  112DOLJPIELEŞTIMURTAZA CONSTANTIN7172/74--AE1.4002-2,07
  113DOLJPIELEŞTIMURTAZA CONSTANTIN7272/74--AE1.400534-552,69
  114DOLJPIELEŞTI
  CRETU NASTASIA7272/73--AE2.000764-790,74
  115DOLJPIELEŞTIDUMITRU CONSTANTIN7272/72--A
  E2.625675-698,63
  116DOLJPIELEŞTISIMION ALEXE7272/71--AE3.000579-599,27
  117
  DOLJPIELEŞTIPOPA ELENA, DAOGARU IOANA7272/70--AE3.100493-510,26
  118DOLJPIELEŞTIIONITA DUMITRU7272/69-
  -AE3.600403-417,11
  119DOLJPIELEŞTICHIS MARIA, MARICA ILIE7272/67--AE1.960175-
  181,13
  120DOLJPIELEŞTIZAMFIRACHE TUDORA7272/93--AE5.000293-303,26
  121DOLJPIELEŞTICASANGIU ILINCA72
  72/66--AE4.600221-228,74
  122DOLJPIELEŞTIDINU ION, DINU MARIA7272/65--AE5.000
  150-155,25
  123DOLJPIELEŞTIDUMITRU DUMITRU, STANAGOI NINA, DUMITRU VICTOR7272/64--AE5.00079-81,77
  124DOLJPIELEŞTINISTOR IOANA, MURGU AURICA, MONITA CONSTANTIN7272/63--AE5.00014-14,49
  125DOLJPIELEŞTIZAMFIRACHE STEFAN7272/29--A
  E1.4001-1,04
  126DOLJPIELEŞTISTAN GHEORGHE7272/91--AE2.674183-189,41
  127
  DOLJPIELEŞTINICOLAE CONSTANTIN7272/89--AE1.076149-154,22
  128DOLJPIELEŞTIPOPA CONSTANTIN7272/2-
  -AE2.500386-399,51
  129DOLJPIELEŞTIDUMITRU DUMITRU, STANAGOI NINA, DUMITRU VICTOR7272/87--AE7.4001.356-
  1.403,46
  130DOLJPIELEŞTIALEXANDRU FLOREA7272/86--AE5.0001.390-1.438,65
  131DOLJPIELEŞTIALEXANDRU CONSTANTINA72
  72/85--AE5.0001.410-1.459,35
  132DOLJPIELEŞTIPOPA LUCICA7272/83--AE2.500
  711-735,89
  133DOLJPIELEŞTIANGHEL IOANA, FLOREA CATALINA, CHIREA ELENA, GHITA CRISTINA7272/82--AE5.0001.288-1.333,08
  134DOLJPIELEŞTI
  MANDA MARIN, PATRU IOANA, MANDA FLOREA7272/81--AE5.0001.082-1.119,87
  135DOLJPIELEŞTIIONESCU MARIA7272/80--AE5.000962-995,67
  136DOLJPIELEŞTICASANGIU IOANA7272/79--AE5.000905-936,68
  137
  DOLJPIELEŞTICITU DUMITRAS CRISTIAN7272/783499434994AE5.000884-914,94
  138DOLJPIELEŞTINICOLAE MARIA7272/76-
  -AE7.2001.263-1.307,21
  139DOLJPIELEŞTIPOPA GHEORGHE7272/75--AE15.3992.734-
  2.829,69
  140DOLJPIELEŞTIMURTAZA CONSTANTIN85/185/1/82--AE5.000374-387,09
  141DOLJPIELEŞTICRETU NASTASIA85/1
  85/1/83--AE5.540233-241,16
  142DOLJPIELEŞTICHIREA MARCEL85/185/1/84--AE5.552
  42-43,47

  143DOLJPIELEŞTIRADOI MARIA, FIERARU ION70-85/170/100--AE5.000639-661,37
  144
  DOLJPIELEŞTIMIREA DORINA, GHEORGHE ILIE70-85/170/102--AE10.0001.406-1.455,21
  145DOLJPIELEŞTICALARASU NICOLAE, CALARASU CONSTANTA70-85/170/1012159
  33178AE5.000746-772,11
  146DOLJPIELEŞTICRETU FLOREA70-85/170/103--AE4.700677-700,70
  147DOLJPIELEŞTICHIREA LUCRETIA70-85/170/104--AE5.000727-752,45
  148DOLJPIELEŞTIMURTAZA ION70-85/1
  70/105--AE5.000733-758,66
  149DOLJPIELEŞTISERBAN DUMITRU70-85/185/1/1--AE1.700
  1.526-1.579,41
  150DOLJPIELEŞTITECU ADRIANA ELENA, TECU FLORIN ALIN70-85/1107, 23234032340AE5.166765-791,78
  151DOLJPIELEŞTI
  GROZA CONSTANTIN, GROZA IOANA70-85/170/1083234132341AE5.001747-773,15
  152DOLJPIELEŞTICHIRAPLES AUREL70-85/1109;43607636076A
  E5.000752-778,32
  153DOLJPIELEŞTIGROZA ION, GROZA FLORINEL70-85/185/1/5--AE1.409791-818,69
  154
  DOLJPIELEŞTIBALUTA ION70-85/185/1/6--AE1.250728-753,48
  155DOLJPIELEŞTIAGRI TERENURI S.A.70-85/1112, 732388
  32388AE5.000759-785,57
  156DOLJPIELEŞTINEACSU MARIA, GIURCA FLOAREA70-85/185/1/8--AE1.878777-
  804,20
  157DOLJPIELEŞTIILIE GHEORGHITA70-85/185/1/9--AE1.996775-802,13
  158DOLJPIELEŞTISANDA DUMITRA70-85/185/1/10--AE2.113778-805,23
  159DOLJPIELEŞTIBARBU ELENA, IORDACHE CONSTANTA, ROSIANU IULIA, ROSIANU VASILICA70-85/170/116--AE2.800
  427-441,95
  160DOLJPIELEŞTICASANGIU IOANA70-85/185/1/12--AE6.9001.435-1.485,23
  161DOLJPIELEŞTI
  POPA LUCICA70-85/185/1/170--AE2.113803-831,11
  162DOLJPIELEŞTIDINU ION, DINU MARIA70-85/185/1/15--A
  E1.854764-790,74
  163DOLJPIELEŞTINEDELCU ION, STOICA VALINA70-85/170/121--AE5.001764-790,74
  164
  DOLJPIELEŞTICASANGIU ION70-85/185/1/17--LE2.000779-985,44
  165DOLJPIELEŞTICIUNEL GHEORGHITA70-85/185/1/18-
  -AE2.000795-822,83
  166DOLJPIELEŞTIMITRAN CONSTANTIN70-85/185/1/19--AE1.785705-
  729,68
  167DOLJPIELEŞTISTANCU DUMITRU, STANCU MARIN70-85/185/1/20--AE2.000793-820,76
  168DOLJPIELEŞTINISTOR GHEORGHE70-85/1
  85/1/21--AE1.996787-814,55
  169DOLJPIELEŞTIAGRI TERENURI - S.A.70-85/170/1283228532285AE2.431386-399,51
  170DOLJPIELEŞTIBARBU ILIE70-85/185/1/24--AE1.000399-412,97
  171DOLJPIELEŞTI
  STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA70-85/170/1283577035770AE5.001751-777,29
  172DOLJPIELEŞTIBOLINTIS ELENA70-85/185/1/26--
  AE1.755757-783,50
  173DOLJPIELEŞTIRADU GHEORGHE70-85/185/1/27--AE1.800756-782,46
  174DOLJPIELEŞTIBUTUROAGA DUMITRA70-85/170/132--AE5.230789-816,62
  175DOLJPIELEŞTITITA CONSTANTA, BUCA TRANA70-85/170/133
  --AE5.229786-813,51
  176DOLJPIELEŞTIAGRI TERENURI - S.A.70-85/1135;303227932279AE5.265781
  -808,34

  012345678910111213
  177DOLJ
  PIELEŞTIENE GHEORGHE70-85/185/1/31--AE1.755784-811,44
  178DOLJPIELEŞTIILIE IOANA70-85/185/1/32--
  AE5.2832.300-2.380,50
  179DOLJPIELEŞTIUSURELU MARIA, MARIA FLOAREA70-85/185/1/33--AE1.755768-794,88
  180DOLJPIELEŞTINICOLAE MARIA70-85/185/1/34--AE1.750720-745,20
  181DOLJPIELEŞTICEALICU GHEORGHITA, GHEORGHE ION, GHEORGHE CONSTANTIN70-85/185/1/35
  --VE1.755732-925,98
  182DOLJPIELEŞTIBARBUT GHEORGHITA70-85/170/141--AE3.218468
  -484,38
  183DOLJPIELEŞTIBARBUT GHEORGHITA, COCOS MARIA70-85/185/1/35--AE675280-289,80
  184DOLJPIELEŞTIOPREA NICOLAE
  70-85/185/1/38--AE1.800736-761,76
  185DOLJPIELEŞTIPOPA CONSTANTIN70-85/185/1/39--AE
  1.755719-744,17
  186DOLJPIELEŞTITOILA ANA70-85/170/145--AE3.122443-458,51
  187DOLJ
  PIELEŞTIDOROBANTU PAUL, DOROBANTU CONSTANTINA70-85/1146, 41134534544AE4.950728-753,48
  188DOLJPIELEŞTIDINCA MARIA70-85/170/147--
  AE3.300457-473,00
  189DOLJPIELEŞTIMARICA MIHAI70-85/170/148--AE1.022140-144,90
  190DOLJPIELEŞTIOLTEANU SILVIA, MARICA ECATERINA, DOROBOT MARIA, GRECU MARIA, STROE TUDOR70-85/143/1--AE2.100812-840,42
  191DOLJPIELEŞTIANGHEL IOANA, FLOREA CATALINA, CHIREA ELENA, GHITA CRISTINA70-85/185/1/44--AE1.792666-689,31
  192DOLJPIELEŞTISTANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA70-85/1152;453484734847A
  E10.1251.347-1.394,15
  193DOLJPIELEŞTIDUMITRU GHEORGHE70-85/185/1/46--AE1.792618-639,63
  194
  DOLJPIELEŞTIFIRA NICOLAE70-85/170/150--AE5.152611-632,39
  195DOLJPIELEŞTICOTEA ILINCA70-85/185/1/48-
  -AE1.800578-598,23
  196DOLJPIELEŞTISANDA DUMITRA70-85/185/1/49--AE1.792556-
  575,46
  197DOLJPIELEŞTINITU CONSTANTIN70-85/185/1/50--AE1.792535-553,73
  198DOLJPIELEŞTINITU SABIN70-85/1
  157, 52158933684AE5.040538-556,83
  199DOLJPIELEŞTISTRIMBEANU TRANA70-85/170/156--AE10.350
  1.001-1.036,04
  200DOLJPIELEŞTIROTARU ELENA, CITU ARISTITA, GROZA CONSTANTIN70-85/170/158--AE4.905448-463,68
  201DOLJ
  PIELEŞTIILIE ANDREI, ILIE ION70-85/185/1/54--AE880219-226,67
  202DOLJPIELEŞTIOPREA NICOLAE70-85/185/1/56--AE1.600292-302,22
  203DOLJPIELEŞTIFIERARU FLOREA70-85/170/160--AE4.925406-420,21
  204DOLJPIELEŞTIFLITA GABRIEL LUCIAN, FLITA MARINELA CARMEN70-85/1163, 58197732765AE5.265430-445,05
  205DOLJPIELEŞTICRACIUN PARASCHIVA70-85/1
  70/163--AE5.157380-393,30
  206DOLJPIELEŞTIPOPA SILVIA, POPA DUMITRU70-85/170/181--AE3.000
  437-452,30
  207DOLJPIELEŞTIANGHEL IOANA, FLOREA CATALINA, CHIREA ELENA, GHITA CRISTINA70-85/185/1/61--AE1.792323-334,31
  208DOLJ
  PIELEŞTINICU ALEXANDRA VICTORIA70-85/1167, 62177934187AE5.000302-312,57
  209DOLJPIELEŞTISTANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA70-85/1168, 6335191
  35191AE10.600545-564,08

  210DOLJPIELEŞTIGROZA DUMITRU70-85/185/1/64--AE1.792
  190-196,65
  211DOLJPIELEŞTIENE IOANA70-85/185/1/65--AE4.203206-213,21
  212DOLJPIELEŞTI
  NICU IULIU85/185/1/91--AE9.800230-238,05
  213DOLJPIELEŞTICARAMIDA NICU85/185/1/92--AE5.0001.758-1.819,53
  214DOLJPIELEŞTICRETU ION85/185/1/93--AE5.0003.744-3.875,04
  215
  DOLJPIELEŞTINITU PAVEL85/185/1/94--AE9.4923.818-3.951,63
  216DOLJPIELEŞTIBAMBACHE ANA85/112,12/1-
  -AE25.0003.263-3.377,21
  PE5.721-4.736,99
  217DOLJPIELEŞTIALEXANDRU CONSTANTINA85/113,13/1--
  AE22.2004.540-4.698,90
  PE847-701,32
  218DOLJPIELEŞTIADASANIT - S.R.L., AGRO JOB - S.R.L.8484/1, 67891131067A
  E400.00054.198-56.094,93
  219DOLJPIELEŞTIADASANIT - S.R.L., AGRO JOB - S.R.L.8484/291031066AE100.0004.084-4.226,94
  220
  DOLJPIELEŞTINEW BV AGRI - S.R.L.8484/3941/430447ALTELEI245.000115-3.306,25
  221DOLJPIELEŞTICORNESEANU ELENA8484/11-
  -AE20.00015-15,53
  222DOLJPIELEŞTIBACANU IRINA RODICA, NERODEA GEORGETA, LEFTER MIREA, GINDEANU MARIANA8484/10--AE20.000296-
  306,36
  223DOLJPIELEŞTININULESCU ELISABETA8484/9205830412AE25.000822-850,77
  224DOLJPIELEŞTIBARANESCU JENI8484/8--AE25.0001.426-1.475,91
  225DOLJPIELEŞTIPATRU IOANA8484/7--AE20.000
  1.428-1.477,98
  226DOLJPIELEŞTIAGRO VIITORUL - S.R.L.8484/656531260AE207.00014.578-15.088,23
  227DOLJPIELEŞTI
  RADULESCU GEORGE RADU8484/5194733250AE71.2004.777-4.944,20
  228DOLJPIELEŞTIBULUGEA CRISTIAN, BULUGEA DANIELA CARMEN8484/4210632002A
  I237.50063.723-1.832.036,25
  229DOLJPIELEŞTISAVOIU EMANOIL ALEXANDRU8888/13097830978AE221.26820.365-21.077,78
  230
  DOLJPIELEŞTIBAMESA OŢEL - S.A.88P13097930979CCI44.00011.346-326.197,50
  Construcţii-Gard (ml) 274578.078,40
  -Bazin de decantare (mp)
  73
  -Filtru hidrocarburi (mp) 12
  -Foraj (mp) 2,25
  -Platformă betonată (mp) 660
  -Cântar (mp) 111
  A6.410-184.287,50

  0123
  45678910111213
  231DOLJPIELEŞTISAVOIU EMANOIL ALEXANDRU8989/477234293AE
  257.40015.258-15.792,03
  232DOLJPIELEŞTISAVOIU EMANOIL ALEXANDRU8989/2, 89/3, 703/1, 70577334294AE400.00042.475-43.961,63
  233DOLJPIELEŞTISAVOIU EMANOIL ALEXANDRU8989/177432037AE67.9002.026-2.096,91
  234DOLJROBĂNEŞTIOPRAN MARIN,OPRAN ELENA, OPRAN AURELIA, OPRAN ZINCUTA713093330933
  AE70.4378.190-8.476,65
  235DOLJROBĂNEŞTIBODIC CAESAR AUGUST7250932823AE37.50014.335-14.836,73
  236DOLJROBĂNEŞTIALEXANDRU ION733150231502AE30.0005.867-6.072,35
  237DOLJROBĂNEŞTICHERCIU STEFAN74
  44130775AE34.700147-152,15
  238DOLJROBĂNEŞTICHICIU DUMITRU, CHICIU CORNELIU93067632811AE15.400581
  -601,34
  239DOLJROBĂNEŞTICHICIU ZORICA, GEOLGAU ILEANA NADIA931--AE10.00075-77,63
  240DOLJROBĂNEŞTIMITRUT COSTEL
  9415432802AI101.46612.787-73.525,25
  241DOLJROBĂNEŞTIMITRUT COSTEL9318532805AI
  90.11311.396-65.527,00
  242DOLJROBĂNEŞTICHICIU ZORICA, GEOLGAU ILEANA NADIA92/1--AI49.9004.676-26.887,00
  243DOLJ
  ROBĂNEŞTICHICIU ZORICA, GEOLGAU ILEANA NADIA92--AI49.5004.570-26.277,50
  E192-198,72
  244DOLJROBĂNEŞTIOPTIM COUNTRY SERVICES - S.R.L.91/111331820AI32.5882.002-11.511,50
  E979-1.013,27
  245DOLJROBĂNEŞTIOPTIM COUNTRY SERVICES - S.R.L.91
  11230525AI14.587581-3.340,75
  E720-745,20
  246DOLJROBĂNEŞTICLENCIU MIHAELA, CLENCIU IOAN91109
  30405AI37.921641-3.685,75
  E2.671-2.764,49
  247DOLJROBĂNEŞTISERBAN IONEL9110632797A
  E42.0613.623-3.749,81
  248DOLJROBĂNEŞTIMUNTEANU CARMEN LOREDANA91/247032816AE30.0001.759-1.820,57
  249
  DOLJROBĂNEŞTICHERCIU STEFAN9231730537AE32.2001.723-1.783,31
  250DOLJROBĂNEŞTITRASCA MARIUS93169
  32803AE59.9003.054-3.160,89
  251DOLJROBĂNEŞTICHERCIU STEFAN9438830538AE24.5001.181-
  1.222,34
  252DOLJROBĂNEŞTIDUMITRESCU DINU-COSTIN, DUMITRESCU ELENA-FULGA95--AE25.0001.177-1.218,20
  253DOLJROBĂNEŞTIPAUNA FLORICA, PAUNA DOMNICA
  9658932824AE15.000680-703,80
  254DOLJROBĂNEŞTIGULIE MIHAI97--AE32.3001.455-1.505,93
  255DOLJROBĂNEŞTININULESCU ELISABETA98-30914AE20.000935-967,73
  256DOLJ
  ROBĂNEŞTIVOCHITU MARGARETA99--AE25.0001.193-1.234,76
  Total:619.074337.13 (ml) 858.25 (mp)3.881.965,72
  *) Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Comisia de fond funciar“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.
  LEGENDĂ Categoria de folosinţă - Simbol Arabil A
  Alte categorii de folosinţă, neevidenţiate altfel - Altele Curţi construcţii CC Păşune P Livadă L Vie V