Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (31.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 591 din 22 februarie 2019pentru modificarea şi completarea art. 3 din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 11 aprilie 2019Data intrării în vigoare 11-04-2019

  Având în vedere:– Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013 privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; – Referatul de aprobare al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr. 623 din 23.01.2019,
  în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:Articolul IArticolul 3 din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 6 martie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La alineatul (3), literele k)-m) se modifică şi vor avea următorulcuprins:k) 2.080 lei pentru funcţia de execuţie, nivel de studii medii, gradaţia de vechime 0 (de la 0 la 3 ani);
  l) 2.080 lei pentru funcţia de execuţie, nivel de studii medii, gradaţia de vechime 1 (de la 3 la 5 ani), precum şi în cazul beneficiarului de scutire la impozit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;m) 2.080 lei pentru funcţia de execuţie, nivel de studii medii, gradaţia de vechime 2 (de la 5 la 10 ani), precum şi în cazul beneficiarului de scutire la impozit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. La alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) 2.233 lei pentru funcţia de execuţie, nivel de studii superioare, gradaţia de vechime 0 (de la 0 la 3 ani), respectiv 2.295 lei, în cazul beneficiarului de scutire la impozit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul pentru care nu există vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare;3. La alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) 2.350 lei pentru funcţia de execuţie, nivel de studii superioare, gradaţia de vechime 0 (de la 0 la 3 ani), pentru personalul pentru care există vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare;
  4. La alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) 2.350 lei pentru funcţia de execuţie, nivel de studii superioare, gradaţia de vechime 1 (de la 3 la 5 ani), pentru personalul pentru care există vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare;5. La alineatul (4), literele i)-k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:i) 2.080 lei pentru funcţia de execuţie, nivel de studii medii, gradaţia de vechime 0 (de la 0 la 3 ani);j) 2.080 lei pentru funcţia de execuţie, nivel de studii medii, gradaţia de vechime 1 (de la 3 la 5 ani), precum şi în cazul beneficiarului de scutire la impozit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;k) 2.080 lei pentru funcţia de execuţie, nivel de studii medii, gradaţia de vechime 2 (de la 5 la 10 ani), precum şi în cazul beneficiarului de scutire la impozit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  Articolul IIPrevederile prezentului ordin se aplică începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2019.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Bucureşti, 22 februarie 2019.Nr. 591.------