Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 522 din 4 aprilie 2019pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 11 aprilie 2019Data intrării în vigoare 11-04-2019

  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei relaţii cu presa, afaceri europene şi relaţii internaţionale nr. S8 4.536/4.04.2019,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 20 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1.
  La articolul 5 punctul 28, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:28. a) Apă potabilă:Coordonator: dr. Ileana Văcaru - Direcţia de Sănătate Publică AlbaSupleant: dr. Edit Vartic - INSPGrup tehnic:– dr. Ioana-Rodica Lupşa - INSP– chim. Gabriela Brînzei - INSP– ing. chim. Nicoleta Lemne - INSP– chim. Dana Rusea - INSP– biol. Liliana Neagu - INSP– dr. Ileana Anca Badea - Direcţia de Sănătate Publică Argeş
  – dr. Ioan Chirilă - INSP
  2. La articolul 5 punctul 35, literele a)-e) se modifică şi vor aveaurmătorulcuprins:a) Problematica medicamentelor de uz uman:Coordonator: Marius Daniel Şişu - preşedinte ANMDMGrup tehnic:– dr. Simona Bădoi - ANMDM– dr. Cristiana Octaviana Ilie - ANMDM– 
  dr. Roxana Ştefania Stroe - ANMDM
  – farm. Victoriţa Ivaşcu - ANMDM– biol. Mirela Tavakol - ANMDM– farm. Anca Crupariu - ANMDM– farm. Monica Daniela Lazăr - MS
  b) Produse biologice de uz uman:Coordonator: biol. Mirela Tavakol - ANMDMGrup tehnic:– 
  biol. Gianina Andrei - ANMDM
  – Roxana Ştefania Stroe - ANMDM
  c) Farmacovigilenţă:Coordonator: dr. Roxana Ştefania Stroe - ANMDMGrup tehnic:– farm. Roxana Dondera - ANMDM– dr. Camelia Lazăr - ANMDMd)
  Medicamente falsificate:Coordonator: Marius Daniel Şişu - preşedinte ANMDMGrup tehnic:– jr. Cristina Gavrilă - ANMDM– farm. Adina Pîrvu - ANMDM
  e) Studii clinice:Coordonator: Marius Daniel Şişu - preşedinte ANMDMGrup tehnic:– dr. Mirela Vîţă - ANMDM– dr. Adina Pîrvu - ANMDM– jr. Cristina Gavrilă - ANMDM
  3. La articolul 5, punctele 36-38 se modifică şi vor avea următorulcuprins:36. Domeniul dispozitivelor medicale:Coordonatori:– Marius Daniel Şişu - preşedinte ANMDM– ing. Ioana Ţene - ANMDMGrup tehnic:– ing. Oana Arsenescu - ANMDM– 
  ing. Cristina Durle - ANMDM
  – ing. Rodica Marinela Chifor - ANMDM– subing. Margareta Mihalache - ANMDM– ing. Mihaela Buzatu - ANMDM– ing. Mihaela Grigore - ANMDM– ing. Georgeta Herţa - ANMDM– ing. Cristina Vulcăneanu - ANMDM– ing. Adrian Pacioaga - ANMDM
  37. Domeniul evaluării tehnologiilor medicale:Coordonator: dr. Dan Octavian Alexandrescu - secretar de stat, MSGrup tehnic:– Roxana Ştefania Stroe - ANMDM– farm. Felcia Ciulu Costinescu - ANMDM– jr. Cristina Gavrilă - ANMDM
  38. Accesul pacienţilor la terapii inovative:Coordonator: dr. Dan Octavian Alexandrescu - secretar de stat, MSGrup tehnic:– Adrian-Stelian Dumitru - MS– Costin Iliuţă - MS– dr. Simona Bădoi - ANMDM– biol. Mirela Tavakol - ANMDM– jr. Cristina Gavrilă - ANMDM
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Tiberius-Marius Brădăţan,
  secretar de stat
  Bucureşti, 4 aprilie 2019.Nr. 522.-----