Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.020 din 25 martie 2019privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) literele b) şi c) ale articolului 1, precum şi anexele nr. 2 şi 3 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.410/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 29 noiembrie 2017;
  b) litera a) a articolului 1, precum şi anexa nr. 1 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.420/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 940 din 28 noiembrie 2017;c) literele b) şi e) ale articolului 1, precum şi anexele nr. 2 şi 5 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 8 februarie 2018.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 25 martie 2019.
  Nr. 1.020.----