Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 343 din 8 aprilie 2019privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 474/CB/25.03.2019 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.Articolul IGhidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 661/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 25 aprilie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1.
  La articolul 2 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:g) autovehicul uzat - orice autoturism, microbuz, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară, care îndeplineşte cumulativ următoarele:– este înmatriculat/înmatriculată în România;– conţine cumulativ componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie);–  are în cursul anului înscrierii în program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricaţiei. Dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;
  2. La articolul 2 alineatul (5), litera l) se abrogă.3. La articolul 3 alineatul (4), litera c) se abrogă.
  4. La articolul 16 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) identificarea autovehiculului uzat şi constatarea condiţiilor privind vechimea şi înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;5. La articolul 16 alineatul (2) litera c), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:2. datele de identificare a autovehiculului uzat: categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare şi cantitatea de emisii de CO_2 NEDC, exprimată în g/km; numărul, emitentul şi data eliberării certificatului de înmatriculare; seria, numărul, emitentul şi data eliberării cărţii de identitate;6. La articolul 16 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) identificarea autovehiculului uzat şi constatarea condiţiilor privind vechimea şi înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;
  7. La articolul 16 alineatul (3) litera d), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:2. datele de identificare ale autovehiculului uzat: categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare şi cantitatea de emisii de CO_2 NEDC, exprimată în g/km; numărul, emitentul şi data eliberării certificatului de înmatriculare, seria, numărul, emitentul şi data eliberării cărţii de identitate;8. La anexa nr. 5 - Cerere de decontare, punctele 5-7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:5. certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele producătorului validat, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii acestuia la Autoritate, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;6. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele producătorului validat, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în termen de valabilitate la data depunerii acestuia la Autoritate, în original sau în copie legalizată;7. certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat pe numele producătorului validat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii acestuia la Autoritate, în original sau în copie legalizată.
  9. La anexa nr. 6 - Cerere de finanţare, la punctul 2 - Finanţare solicitată, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Date de identificare ale autovehiculelor uzate, deţinute în proprietate de solicitant, pentru care se solicită finanţare:
  Nr. crt.Categoria de folosinţă, marca şi modelulNumărul de înmatriculareNumărul de identificareAnul primei înmatriculări în RomâniaAnul fabricaţieiNumărul şi seria certificatului de înmatriculareUAT unde este înregistrat fiscal autovehiculul uzat*
  1.
  2.
  3.
  «n»
  * UAT = unitatea administrativ-teritorială (primărie, consiliul local, sector, oraş, municipiu)
  10. La anexa nr. 8, la punctul II - Eligibilitate, punctul 14 şi nota**) se abrogă.
  Articolul IIPrevederile alin. (1) al art. II din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 963/2018 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 14 septembrie 2018, se abrogă.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela Leocadia Gavrilescu
  Bucureşti, 8 aprilie 2019.Nr. 343.----