Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 185 din 29 martie 2019privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Mehedinţi, Constanţa, Dolj, Călăraşi, Bihor, Sibiu, Olt, Covasna, Gorj, Argeş, Ilfov, Timiş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora în condiţiile legii.
  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară.Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Anexele nr. 1*), 2 şi 3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 şi 3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naţionale,
  Gabriel-Beniamin Leş
  Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  Valer-Daniel Breaz
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 185.Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICAREale unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în domeniul public al statuluişi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec în domeniul privat al statuluiîn vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea imobilului din domeniul public al statuluiAdresa poştală a bunului imobilElemente-cadru de descriere tehnică ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, nr. CF/nr. cadastralPersoana juridică - administrator al imobilului/CUI
  0123456
  1.103942 - parţial8.19.01Imobil 1230 parţialOraşul Vânju Mare, Str. Rahovei nr. 76, judeţul Mehedinţi1. Construcţii: Pavilionul F: - suprafaţa construită = 958,00 mp; - valoarea contabilă = 66.494,48 lei. Pavilionul S2: - suprafaţa construită = 163,00 mp; - valoarea contabilă = 13.371,19 lei. Pavilionul X11: - suprafaţa construită = 4,00 mp; - valoarea contabilă = 928,49 lei. 2. Amenajări la teren: Împrejmuire beton prefabricat: - suprafaţa construită = 300,00 ml; - valoarea contabilă = 1.752,44 lei. Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând: - suprafaţa construită = 350,00 ml; - valoarea contabilă = 124,62 lei.
  Total valoare contabilă: Imobil 1230 – parţial = 82.671,22 lei CF nr. 50181 Vânju Mare, nr. cadastral 50181
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  2.107157 - parţial8.19.01Imobil 1895 parţialMunicipiul Constanţa, judeţul Constanţa1. Construcţii: Pavilionul C: - suprafaţa construită = 37,82 mp; - valoarea contabilă = 990,00 lei. 2. Amenajări la teren: Reţea de energie electrică subterană: - lungime = 50,00 ml; - valoarea contabilă = 280,00 lei. Reţea de alimentare cu energie electrică aeriană: - lungime = 200,00 ml; - valoarea contabilă = 68,10 lei. Total valoare contabilă: Imobil 1895 – parţial = 1.338,10 lei
  CF nr. 231996 Constanţa, nr. cadastral 231996
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  3.103862 - parţial8.19.01Imobil 807 parţialMunicipiul Craiova, str. Amaradia nr. 48, judeţul Dolj1. Construcţii: Pavilionul P: - suprafaţa construită = 80,00 mp; - valoarea contabilă = 15.945,70 lei. Pavilionul S: - suprafaţa construită = 463,00 mp; - valoarea contabilă = 85.425,90 lei. Pavilionul T: - suprafaţa construită = 493,50 mp; - valoarea contabilă = 16.626,30 lei. Pavilionul V: - suprafaţa construită = 4,40 mp;
  - valoarea contabilă = 17.695,80 lei.
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229

  0123456
  Pavilionul X: - suprafaţa construită = 13,30 mp; - valoarea contabilă = 49.951,18 lei. Total valoare contabilă: Imobil 807 – parţial =185.644,88 lei CF nr. 213363 Craiova, nr. cadastral 23566
  4.103800 - parţial8.19.01Imobil 2434 parţialComuna Sohatu, judeţul Călăraşi1. Construcţii: Pavilionul D: - suprafaţa construită = 9,00 mp; - valoarea contabilă = 9,00 lei; Pavilionul N: - suprafaţă construită = 74,40 mp; - valoarea contabilă = 27.753,20 lei. 2. Amenajări la teren: Reţea termoficare: - lungime = 180,00 ml; - valoarea contabilă = 6.359,10 lei. Total valoare contabilă: Imobil 2434 – parţial = 34.121,30 lei CF nr. 20780 Sohatu, nr. cadastral 20780Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  5.103571 - parţial8.19.01Imobil 912 parţialMunicipiul Bucureşti, sectorul 1, şos. Bucureşti -Ploieşti nr. 971. Construcţii:
  Pavilionul C1: - suprafaţa construită = 379,80 mp; - valoarea contabilă = 200.282,40 lei. Pavilionul T: - suprafaţa construită = 104,90 mp; - valoarea contabilă = 9,60 lei. Total valoare contabilă: Imobil 912 – parţial = 200.292,00 lei CF nr. 240824 Bucureşti, sectorul 1, nr. cadastral 240824
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  6.158896 - parţial8.19.01Imobil 3502 parţialMunicipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 24/A, judeţul Bihor1. Construcţii: Pavilionul D1 (parţial): - suprafaţa construită = 275,44 mp; - valoarea contabilă = 11.551,95 lei. Total valoare contabilă: Imobil 3502 – parţial = 11.551,95 lei
  CF nr. 171113 Oradea, nr. cadastral 171113
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  7.104072 - parţial8.19.01Imobil 380 parţialMunicipiul Sibiu, Str. Revoluţiei nr. 3-5, judeţul Sibiu1. Construcţii: Pavilionul O: - suprafaţa construită = 158,00 mp; - valoarea contabilă = 2.235,19 lei. Pavilionul N: - suprafaţa construită = 152,00 mp; - valoarea contabilă = 13.583,10 lei. Pavilionul R1: - suprafaţa construită = 1.593,00 mp; - valoarea contabilă = 48.846,82 lei. Pavilionul R2: - suprafaţa construită = 1.593,00 mp;
  - valoarea contabilă = 32.564,60 lei. Total valoare contabilă: Imobil 380 – parţial = 97.229,71 lei CF nr. 127245 Sibiu, nr. cadastral 127245
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229

  0123456
  8.103879 - parţial8.19.01Imobil 1310 parţialComuna Podari, judeţul Dolj1. Construcţii: Pavilionul E25:
  - suprafaţa construită = 231,00 mp; - valoarea contabilă = 60.671,28 lei. Total valoare contabilă: Imobil 1310 – parţial = 60.671,28 lei CF nr. 30679 Podari, nr. cadastral 30679 CF nr 30678 Podari, nr. cadastral 30678
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  9.103835 - parţial8.19.01Imobil 2560 parţialComuna Bâcleş, judeţul Mehedinţi1. Construcţii: Pavilionul A3: - suprafaţa construită = 169,00 mp; - valoarea contabilă = 134.288,16 lei. Pavilionul A4: - suprafaţa construită = 169,00 mp; - valoarea contabilă = 134.288,16 lei. Pavilionul A5:
  - suprafaţa construită = 127,00 mp; - valoarea contabilă = 100.914,96 lei. Pavilionul M1: - suprafaţa construită = 32,00 mp; - valoarea contabilă = 1.724,20 lei. Pavilionul M2: - suprafaţa construită = 32,00 mp; - valoarea contabilă = 1.724,20 lei. Pavilionul M3: - suprafaţa construită = 32,00 mp; - valoarea contabilă = 1.724,20 lei. Total valoare contabilă: Imobil 2560 – parţial = 374.663,88 lei CF nr. 50286 Bâcleş, nr. cadastral 50286
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  10.103860 - parţial8.19.01Imobil 659 parţialMunicipiul Craiova, aleea 1 Caracal nr. 152, judeţul Dolj1. Construcţii: Pavilionul D3: - suprafaţa construită = 457,00 mp; - valoarea contabilă = 5.658,75 lei. Pavilionul G3:
  - suprafaţa construită = 387,00 mp; - valoarea contabilă = 14.176,10 lei. Pavilionul S1: - suprafaţa construită = 54,00 mp; - valoarea contabilă = 10.267,44 lei. Pavilionul S: - suprafaţa construită = 39,00 mp; - valoarea contabilă = 2.916,90 lei. Pavilionul T: - suprafaţa construită = 30,00 mp; - valoarea contabilă =3.305,80 lei. Pavilionul L1: - suprafaţa construită = 85,00 mp; - valoarea contabilă = 94.896,10 lei. Total valoare contabilă: Imobil 659 – parţial = 131.221,09 lei CF nr. 225756 Craiova, nr. cadastral 225756
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  11.103848 - parţial
  8.19.01Imobil 1253 parţialMunicipiul Caracal, str. Carpaţi nr. 137, judeţul Olt1. Construcţii: Pavilionul S: - suprafaţa construită = 1.974,00 mp; - valoarea contabilă = 160.495,80 lei. Pavilionul S1: - suprafaţa construită = 1.974,00 mp; - valoarea contabilă = 160.495,80 lei. Pavilionul R: - suprafaţa construită = 650,00 mp; - valoarea contabilă = 167.312,48 lei. Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229

  0123456
  Pavilionul G: - suprafaţa construită = 436,00 mp; - valoarea contabilă = 92.951,29 lei. Pavilionul T2: - suprafaţa construită = 102,00 mp; - valoarea contabilă = 3.760,50 lei. Pavilionul S2: - suprafaţa construită = 1.974,00 mp; - valoarea contabilă = 190.559,94 lei. Total valoare contabilă: Imobil 1253 - parţial = 775.575,81 lei CF nr. 50510 Caracal, nr. cadastral 50510 CF nr. 51765 Caracal, nr. cadastral 51765
  12.103849 - parţial8.19.01Imobil 1933 parţialComuna Redea, judeţul Olt
  1. Construcţii: Pavilionul D: - suprafaţa construită = 30,00 mp; - valoarea contabilă = 1.555,70 lei. Pavilionul E: - suprafaţa construită = 9,00 mp; - valoarea contabilă = 583,40 lei. 2. Amenajări la teren: Împrejmuire metalică: - suprafaţă construită = 100,00 ml; - valoarea contabilă = 57,60 lei. Total valoare contabilă: Imobil 1933 - parţial = 2.196,70 lei CF nr. 51084 Redea, nr. cadastral 51084 CF nr. 50061 Redea, nr. cadastral 50061 CF nr. 50062 Redea, nr. cadastral 50062 CF nr. 50045 Redea, nr. cadastral 50045Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  13.103968 - parţial
  8.19.01Imobil 1157 parţialComuna Arcuş, judeţul Covasna1. Construcţii: Pavilionul D1: - suprafaţa construită = 289,00 mp; - valoarea contabilă = 545.026,68 lei. Pavilionul D2: - suprafaţa construită = 289,00 mp; - valoarea contabilă = 545.026,68 lei. Pavilionul E: - suprafaţa construită = 340,00 mp; - valoarea contabilă = 640.932,69 lei. Pavilionul K: - suprafaţa construită = 98,00 mp; - valoarea contabilă = 7,40 lei. Pavilionul N: - suprafaţa construită = 69,00 mp; - valoarea contabilă = 5,20 lei. Pavilionul d:
  - suprafaţa construită = 8,00 mp; - valoarea contabilă = 0,60 lei. Pavilionul d1: - suprafaţa construită = 8,00 mp; - valoarea contabilă = 0,60 lei. Pavilionul j: - suprafaţa construită = 268,00 mp; - valoarea contabilă = 6,00 lei. Pavilionul k: - suprafaţa construită = 40,00 mp; - valoarea contabilă = 12.555,06 lei. Total valoare contabilă: Imobil 1157 - parţial = 1.743.560,91 lei CF nr. 27263 Arcuş, nr. cadastral 27263
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229

  0123456
  14.103559 - parţial8.19.01Imobil 320 parţialMunicipiul Bucureşti, sectorul 5, Str. Antiaeriană nr. 61. Amenajări la teren: Împrejmuire din beton prefabricat: - suprafaţa construită = 280,00 ml; - valoarea contabilă = 1.553,97 lei. Împrejmuire metalică: - suprafaţă construită = 521,39 ml; - valoarea contabilă = 3.518,85 lei. Reţea canalizare: - lungime = 420,00 ml; - valoarea contabilă = 22.348,68 lei. Reţea energie electrică aeriană: - lungime = 1.555,00 ml; - valoarea contabilă = 8.821,82 lei. Total valoare contabilă: Imobil 320 - parţial = 36.243,32 lei CF nr. 228637 Bucureşti, sectorul 5, nr. cadastral 228637
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  15.103840 - parţial8.19.01Imobil 880 parţialComuna Scoarţa, judeţul Gorj1. Amenajări la teren: Împrejmuire sârmă ghimpată pe 1 rând de stâlpi: - suprafaţa construită = 3.814,00 ml; - valoarea contabilă = 1.334,90 lei. Total valoare contabilă: Imobil 880 - parţial = 1.334,90 lei CF nr. 35133 Scoarţa, nr. cadastral 35133Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  16.103723 - parţial8.19.01Imobil 361 parţial Municipiul Câmpulung, str. Mărăşeşti nr. 42, judeţul Argeş
  1. Construcţii: Pavilionul G7: - suprafaţa construită = 496,00 mp; - valoarea contabilă = 29.103,52 lei. Total valoare contabilă: Imobil 361 - parţial = 29.103,52 lei CF nr. 84934 Câmpulung, nr. cadastral 4347Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  17.103577 - parţial8.19.01Imobil 1026 parţialComuna Tunari, judeţul Ilfov, şoseaua de centură FN1. Construcţii: Pavilionul L: - suprafaţa construită = 27,27 mp; - valoarea contabilă = 2.458,00 lei. Pavilionul T: - suprafaţa construită = 180,00 mp; - valoarea contabilă = 126,40 lei.
  Pavilionul T1: - suprafaţa construită = 720,00 mp; - valoarea contabilă = 1.245,20 lei. Pavilionul T2: - suprafaţa construită = 160,00 mp; - valoarea contabilă = 1.536,20 lei. Pavilionul T3: - suprafaţa construită = 720,00 mp; - valoarea contabilă = 2.304,20 lei. Pavilionul T4: - suprafaţa construită = 283,00 mp; - valoarea contabilă = 21.997,60 lei. Pavilionul T5: - suprafaţa construită = 283,00 mp; - valoarea contabilă = 21.997,60 lei. Pavilionul T6: - suprafaţa construită = 283,00 mp; - valoarea contabilă = 21.997,60 lei. Pavilionul T7: - suprafaţa construită = 283,00 mp; - valoarea contabilă = 21.997,60 lei. Pavilionul T9: - suprafaţa construită = 283,00 mp; - valoarea contabilă = 25.357,50 lei.
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229

  0123456
  Pavilionul T10: - suprafaţa construită = 283,00 mp; - valoarea contabilă = 25.357,50 lei. Pavilionul T11: - suprafaţa construită = 283,00 mp; - valoarea contabilă = 25.357,50 lei. Pavilionul T12: - suprafaţa construită = 283,00 mp;
  - valoarea contabilă = 25.357,50 lei. Pavilionul Z3: - suprafaţa construită = 192,00 mp; - valoarea contabilă = 17.137,20 lei. 2. Amenajări la teren Împrejmuire sârmă ghimpată pe 1 rând de stâlpi: - suprafaţa construită = 2.715,00 ml; - valoarea contabilă = 1.253,12 lei. Împrejmuire din beton: - suprafaţa construită = 970,00 ml; - valoarea contabilă = 1.746,00 lei. Total valoare contabilă: Imobil 1026 - parţial = 217.226,72 lei CF nr. 55453 Tunari, nr. cadastral 55453
  18.106616 - parţial8.19.01Imobil 1407 parţialComuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş1. Construcţii:
  Pavilionul Ţ: - suprafaţa construită = 36,25 mp; - valoarea contabilă = 2,08 lei. Pavilionul U: - suprafaţa construită = 36,25 mp; - valoarea contabilă = 2,08 lei. Pavilionul V: - suprafaţa construită = 32,64 mp; - valoarea contabilă = 1,87 lei. Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 32,64 mp; - valoarea contabilă = 1,87 lei. Pavilionul E1: - suprafaţa construită = 21,28 mp; - valoarea contabilă = 1,83 lei. Pavilionul X: - suprafaţa construită = 30,00 mp; - valoarea contabilă = 0,78 lei. 2. Amenajări la teren Reţea energie electrică aeriană:
  - lungime = 800,00 ml; - valoarea contabilă = 2,52 lei. Total valoare contabilă: Imobil 1407 - parţial = 13,03 lei CF nr. 404491 Dumbrăviţa, nr. cadastral 404491 CF nr. 404492 Dumbrăviţa, nr. cadastral 404492
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  19.103594 - parţial8.19.01Imobil 1281 parţialMunicipiul Bucureşti, sectorul 5, şos. Bucureşti-Măgurele nr. 331. Construcţii: Pavilionul R: - suprafaţa construită = 775,00 mp; - valoarea contabilă = 660.383,49 lei. Total valoare contabilă: Imobil 1281 - parţial = 660.383,49 lei CF nr. 233265 Bucureşti, sectorul 5, nr. cadastral 233265Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  -----