Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 184 din 29 martie 2019privind actualizarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a bunului imobil situat în str. Mihail Sebastian nr. 88, sectorul 5, Bucureşti, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii, a construcţiilor aferente imobilului prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Agenţia Naţională de Administrare Fiscală îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Finanţelor Publice va opera în mod corespunzător datele din anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 184.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREa bunului imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalăpentru care se actualizează descrierea tehnică şi valoarea de inventar
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresa Descrierea tehnică iniţială (pe scurt) Descrierea tehnică actualizată (pe scurt)
  Anul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar actualizată (lei)
  150349 8.29.06Clădire, teren = lot 1 Parcare = lot 24 Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti, sector 5, str. Mihail Sebastian nr. 88 Pavilion: S + P + 7E + porţi acces Sc = 1.029,29 mp Sd = 7.780,28 mp Teren = 3.129,20 mp platformă betonată 700 mp împrejmuire 40 mp Parcare S = 1.373 mpC.F. nr. 225692 Pavilion administrativ (C136) Regim de înălţime: S + P + 7E; Sc = 840,71 mp, Sd = 7.780,28 mp, Poarta (C137) Sc = 45,82 mp, Poarta (C138) Sc = 142,73 mp Steren = 3.129 mp C.F. nr. 212042 Steren = 1.373 mp200523.771.962
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor din compunerea unui bun imobil care trece din domeniul publicîn domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaAdministratorul bunului Descrierea tehnică a părţii bunului care se scade din inventar Valoarea de inventar a părţii bunului care se scade din inventar (lei)
  150349 parţial 8.29.06ClădireAgenţia Naţională de Administrare Fiscală CUI: 16031712C.F. nr. 225692
  Pavilion administrativ Regim de înălţime: S + P + 7E; Sc = 840,71 mp, Sd = 7.780,28 mp, Poarta Sc = 45,82 mp, Poarta Sc = 142,73 mp
  10.642.290
  ----