Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.957 din 5 aprilie 2019privind stabilirea procedurii de aplicare a prevederilor art. II pct. 1-1^3 din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1Entităţile nerezidente organizatoare ale Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 confirmă persoanele juridice străine, inclusiv filialele nerezidente ale entităţilor organizatoare, persoanele juridice române şi persoanele fizice nerezidente implicate în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea turneului, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului sau actului prin care se dovedeşte implicarea acestora în activităţile turneului.
  Articolul 2Confirmarea fiecărei persoane implicate în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea turneului se realizează de către entităţile organizatoare prin transmiterea către Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti şi, după caz, către plătitorul de venit din România persoană juridică română a următoarelor informaţii:a) în cazul persoanelor juridice străine, inclusiv al filialelor nerezidente ale entităţilor nerezidente organizatoare: denumirea, codul de identificare fiscală din statul străin, statul de rezidenţă, natura şi perioada activităţii desfăşurate/serviciului prestat în România, locul unde se desfăşoară activitatea/se prestează serviciul, numărul şi data încheierii contractului;b) în cazul persoanelor juridice române: denumirea, codul de identificare fiscală, natura şi perioada activităţii desfăşurate/ serviciului prestat în România, locul unde se desfăşoară activitatea/se prestează serviciul, numărul şi data încheierii contractului;c) în cazul persoanelor fizice nerezidente: numele şi prenumele, codul numeric personal sau codul de identificare fiscală din statul străin, statul de rezidenţă, natura şi perioada activităţii desfăşurate/serviciului prestat în România, locul unde se desfăşoară activitatea/se prestează serviciul, numărul şi data încheierii contractului.Articolul 3Confirmarea informaţiilor prevăzute la art. 2 se realizează prin completarea şi depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
  Articolul 4În situaţia în care survin modificări în cuprinsul informaţiilor transmise de entităţile nerezidente organizatoare ale Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, acestea vor fi comunicate către Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care acestea s-au produs.Articolul 5În situaţia în care la data publicării prezentului ordin există persoane juridice străine, inclusiv filiale nerezidente ale entităţilor nerezidente organizatoare, persoane juridice române, persoane fizice nerezidente deja implicate în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, acestea se confirmă de către entităţile nerezidente organizatoare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 6În cazul în care entităţile nerezidente organizatoare nu confirmă persoanele juridice străine, inclusiv filialele nerezidente ale entităţilor nerezidente organizatoare, persoanele juridice române, persoanele fizice nerezidente, implicate în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi declarative, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 7În situaţia în care entităţile nerezidente organizatoare confirmă persoanele juridice străine, inclusiv filialele nerezidente ale entităţilor nerezidente organizatoare, persoanele juridice române, persoanele fizice nerezidente, implicate în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 după termenele prevăzute la art. 1 sau 5, după caz, în vederea regularizării impozitelor plătite în plus sunt aplicabile prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 8Se consideră că persoanele juridice române au ca scop unic pregătirea, organizarea şi desfăşurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 dacă aceste persoane juridice obţin exclusiv venituri din derularea acestor activităţi, din redevenţe şi/sau din activităţile legate de lichidarea lor.Articolul 9Informaţiile privind confirmarea persoanelor juridice străine, inclusiv a filialelor nerezidente ale entităţilor nerezidente organizatoare, a persoanelor juridice române, a persoanelor fizice nerezidente, implicate în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea turneului se transmit de către entităţile nerezidente organizatoare ale turneului prin poştă cu confirmare de primire sau se depun la registratura Administraţiei Fiscale pentru Contribuabili Nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.Articolul 10
  Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti organizează evidenţa persoanelor implicate în activităţile Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 pe teritoriul României, într-un registru care se conduce informatizat. Modelul registrului este prevăzut în anexa nr. 2.
  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 12Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale şi prin Direcţia generală de legislaţie Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile, şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 5 aprilie 2019.Nr. 1.957.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  REGISTRULpersoanelor implicate în activităţile Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020
  Nr. crt.Denumire/nume prenume: persoană juridică străină/persoană juridică română/persoană fizică nerezidentăCod identificare fiscală/cod numeric personalStatul de rezidenţăNatura activităţii desfăşurate/serviciului prestatPerioada de desfăşurare a activităţii/prestării serviciuluiLocul de desfăşurare a activităţii/prestării serviciuluiNumărul contractuluiData încheierii contractului
  123456789
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!