Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 193 din 3 aprilie 2019privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Sănătate Publică, instituţie aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi transmiterea unor părţi din acest imobil în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - Casa Naţională de Pensii Publice şi administrarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Sănătate Publică, instituţie aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, potrivit anexei nr. 1.
  Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Naţional de Sănătate Publică, instituţie aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - Casa Naţională de Pensii Publice, potrivit anexei nr. 2 - poziţia 1.(2) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Naţional de Sănătate Publică, instituţie aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, în administrarea Ministerului Sănătăţii, potrivit anexei nr. 2 - poziţia 2.Articolul 3Predarea-preluarea părţilor de imobil transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  Articolul 4(1) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 2 alin. (1) se utilizează de către Casa Naţională de Pensii Publice în vederea desfăşurării activităţilor specifice.(2) Partea de imobil transmisă potrivit art. 2 alin. (2) se utilizează de către Ministerul Sănătăţii în vederea menţinerii echipamentelor IT, staţii de lucru/servere cu amenajări speciale care se găsesc într-un spaţiu securizat şi nu pot fi relocate.Articolul 5Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătăţii,
  Tiberius-Marius Brădăţan,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 3 aprilie 2019.Nr. 193.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Sănătate Publică,instituţie aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, care îşi actualizează valoarea de inventar şi datele de identificare

  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea bunului care face obiectul actului normativDatele de identificare a imobiluluiValoarea de inventar (lei)
  Descrierea tehnicăAdresa
  123456
  Administrator: Institutul Naţional de Sănătate Publică (CUI 4340692)
  283648.25.07Clădire sediu centralC1 = Sc la sol = 731 mp Sc desf. = 3.476 mp Regim de înălţime = Ds + P + 2E + Pod Teren = 731 mp CF nr. 244382Ţara: România; MRJ: Bucureşti; str. George Vraca nr. 9, sectorul 112.991.676
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Sănătate Publică,instituţie aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale -Casa Naţională de Pensii Publice şi a Ministerului Sănătăţii
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea bunului care face obiectul actului normativDatele de identificare ale imobilului care se transmiteValoarea de inventar (lei)Persoana juridică de la care se transmite bunul/ CUIPersoana juridică la care se transmite bunul/ CUI
  Descrierea tehnicăAdresa
  12345678
  28364 (parţial)8.25.07Clădire sediu centralC1 = Sc sol = 731 mp Sc desf. = 3.301 mp Regim de înălţime = Ds + P (parţial) + 2E + Pod Teren = 731 mp CF nr. 244382 Ţara: România; MRJ: Bucureşti; str. George Vraca nr. 9, sectorul 112.463.256Statul român, din administrarea Institutului Naţional de Sănătate Publică (CUI 4340692)Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale - Casa Naţională de Pensii Publice (CUI 13574005)
  28364 (parţial)8.25.07Clădire sediu central175 mp - parţial din parterul imobilului - conform releveu parter CF nr. 244382Ţara: România; MRJ: Bucureşti; str. George Vraca nr. 9, sectorul 1528.420Statul român, din administrarea Institutului Naţional de Sănătate Publică (CUI 4340692)Ministerul Sănătăţii (CUI 4266456)
  -----