Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 191 din 3 aprilie 2019privind modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexele nr. 1 şi 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 3 aprilie 2019.Nr. 191.Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)CALENDARULpentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare începând cu anul 2019
  Stabilirea şi numirea Comisiei centrale, a comisiilor judeţene, a comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământPână la 5 aprilie
  Depunerea cererilorpână la 19 aprilie
  Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună cu comisiile de anchetă socială22 aprilie-13 mai
  Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat14-24 mai
  Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei Naţionale a listei nominale a beneficiarilor30 mai
  Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor31 mai
  Depunerea contestaţiilor31 mai-6 iunie
  Rezolvarea contestaţiilor6-20 iunie
  Afişarea rezultatului contestaţiilor pe portalul dedicat şi în fiecare unitate de învăţământ21 iunie
  Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei Naţionale a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru4 iulie
  Achiziţia bonurilor valorice de către Ministerul Educaţiei Naţionale5-19 iulie
  Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari22 iulie-9 august
  Achiziţionarea de calculatoare24 iulie-10 octombrie
  Depunerea copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi şi studenţi25 iulie-15 octombrie
  Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat25 iulie-31 octombrie
  Decontarea către operatorii economici30 iulie-20 noiembrie
  Anexa nr. 2
  (Anexa nr. 3 la normele metodologice)MODELUL*)bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare**)*) Modelul bonului valoric este reprodus în facsimil.**) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2019, este roşu.
  NOTĂ:Modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:Beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziţionarea de calculatoare, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a GuvernuluiFurnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric comisiilor judeţene/comisiei constituite la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi comisiilor constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
  -----