Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 13 martie 2019de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru şedinţele Comitetului director şi Consiliului Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019


    Aprobată prin Hotărârea nr. 3 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 273 din 10 aprilie 2019.
    Articolul 1Hotărârile Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, respectiv ale Consiliului Colegiului Psihologilor din România, ca foruri de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, sunt aprobate prin votul membrilor acestora. În cazul hotărârilor adoptate prin vot deschis, pentru a adopta o decizie, membrii acestor foruri de conducere pot vota atât în cadrul şedinţelor, cât şi de la distanţă, exprimându-şi dreptul la vot prin mijloace electronice.Articolul 2În cazul acelor şedinţe ale Comitetului director sau ale Consiliului Colegiului Psihologilor din România în care scopul este dezbaterea sau în care se adoptă acte cu caracter normativ, punerea la dispoziţia participanţilor a unui sistem de prezenţă online, sincron, este obligatorie. În cazul în care şedinţa se desfăşoară în sistem videoconferinţă sau în sistem mixt (prezenţă faţă în faţă şi videoconferinţă), membri prezenţi sincron sunt cei care dezbat şi decid forma finală a ordinii de zi, precum şi formularea finală a documentelor supuse la vot, prin vot simplu al celor prezenţi în legătura sincronă.Articolul 3Pentru hotărârile care nu reprezintă acte normative, votul poate fi desfăşurat integral în format asincron.Articolul 4Cvorumul necesar pentru luarea deciziilor este cel menţionat în art. 9 alin. (1), 2 şi 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România, aprobat prin Hotărârea Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018. Prin introducerea posibilităţii de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat, cvorumul/participarea la şedinţă se calculează prin însumarea: (a) membrilor prezenţi în sală; (b) a celor prezenţi sincron, printr-un sistem online; (c) şi a celor prezenţi asincron, care îşi exercită votul înaintea termenului-limită stabilit pentru exprimarea votului.
    Articolul 5Pentru a putea vota asincron, membrii forurilor de conducere au obligaţia obţinerii semnăturii electronice ca măsură de securizare. În absenţa obţinerii semnăturii electronice personalizate, membrii vor putea vota doar dacă participă la şedinţă, fie în sală, fie printr-un sistem online tip videoconferinţă.Articolul 6În cazul membrilor care participă la şedinţă prin sistem videoconferinţă, precum şi în cazul membrilor prezenţi în sala de şedinţă, votul se exprimă la momentul solicitat de către preşedintele de şedinţă. În cazul membrilor care votează prin intermediul semnăturii electronice, votul se exprimă până cel târziu la ora 23,59 a zilei în care are loc şedinţa, în condiţiile comunicării documentelor în forma finală supusă votului în şedinţă, nu mai târziu de ora 22,00 a respectivei zile.Articolul 7Opţiunea de vot prin intermediul semnăturii electronice este una facultativă, fiind decisă anterior şedinţei de către preşedintele Colegiului Psihologilor din România, respectiv pe parcursul derulării şedinţei, de către majoritatea simplă a membrilor prezenţi în sală sau prin sistem videoconferinţă.
    Articolul 8În vederea asigurării posibilităţii de vot electronic, documentele supuse aprobării sunt transmise membrilor cu cel puţin 10 zile înaintea de data şedinţei.Articolul 9Pentru şedinţele care au şi o componentă sincronă (videoconferinţă), derularea online se înregistrează prin sistemul tehnic utilizat. Pentru şedinţele care au şi o componentă de prezenţă faţă în faţă, derularea acestei componente se înregistrează audio sau audiovideo.Articolul 10Procesul-verbal al şedinţei va consemna explicit numărul de voturi pentru/împotrivă/abţineri înregistrate, defalcat pentru fiecare modalitate de vot exprimată. În cazul voturilor securizate prin semnătură electronică, documentele respective se centralizează şi se printează, devenind o anexă la procesul-verbal încheiat.Articolul 11Hotărârile forurilor de conducere adoptate prin vot secret pot fi exprimate doar de către membrii prezenţi în sală la şedinţă, cu asigurarea respectării condiţiilor necesare pentru păstrarea secretului privind votul exprimat. -----