Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 3 din 13 martie 2019privind aprobarea Metodologiei de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru şedinţele Comitetului director şi Consiliului Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  În temeiul dispoziţiilor art. 30 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, cu respectarea art. 9 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România, aprobat prin Hotărârea Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018, în vederea îndeplinirii atribuţiilor Consiliului Colegiului Psihologilor din România prevăzute la art. 30 lit. a)-f), respectiv ale Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, prevăzute la art. 33 lit. a)-l) din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare, Consiliul Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:Articolul 1Se aprobă Metodologia de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru şedinţele Comitetului director şi Consiliului Colegiului Psihologilor din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Preşedintele Colegiului Psihologilor din România, Comitetul director şi Secretariatul Colegiului vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi întră în vigoare de la data publicării.
  Preşedintele Colegiului Psihologilor din România,
  Ion Dafinoiu
  Bucureşti, 13 martie 2019.Nr. 3ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEde vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru şedinţele
  Comitetului director şi Consiliului Colegiului Psihologilor din România