Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 521 din 28 martie 2019privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de emitere a avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi pentru serviciile de emitere a atestatelor de expert, NTLH-079
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 142.248 din 22.03.2019 al Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor,ţinând seama de Avizul tehnic consultativ nr. 146.307 din 21.03.2019 al Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Digurilor - CONSIDIG,în temeiul art. 11 din Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată, precum şi al art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă tarifele pentru serviciile de emitere a avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi pentru serviciile de emitere a atestatelor de expert, NTLH-079, prevăzute în anexa nr. 1.Articolul 2În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată, tarifele includ şi cheltuielile de funcţionare ale:a) comisiei de avizare organizate la nivelul autorităţii publice centrale din domeniul apelor;b) comisiilor teritoriale de avizare organizate de Administraţia Naţională „Apele Române“;c) comisiei de atestare a experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă a digurilor;d) Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Digurilor - CONSIDIG.
  Articolul 3(1) Tarifele necesare emiterii avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor, precum şi pentru emiterea atestatelor de expert se achită anticipat de către solicitant.(2) În cazul în care, prin cerere, se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat, după natura lui.Articolul 4(1) Tarifele stabilite prin prezentul ordin pot fi plătite cu numerar sau prin virament bancar în contul deschis de Administraţia Naţională „Apele Române“ şi, respectiv, în conturile deschise de administraţiile bazinale de apă ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“ şi se utilizează pentru:a) organizarea şedinţelor comisiilor de avizare/atestare şi ale secretariatului tehnic;b)
  plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de avizare/atestare şi ale secretariatului tehnic;
  c) realizarea expertizelor pentru evaluarea siguranţei digurilor determinate de situaţii speciale;d) dotarea cu aparatură de secretariat şi birotică, în vederea desfăşurării activităţii comisiei;e) cheltuieli de documentare, achiziţionarea de publicaţii de specialitate (periodice, manuale, cărţi de specialitate, volume ale unor conferinţe etc.);f) cheltuieli de participare la manifestări interne sau internaţionale pe probleme din domeniul siguranţei digurilor.
  (2) Conturile în care se plătesc sau se virează sumele de bani reprezentând tarifele stabilite prin prezentul ordin sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3)
  Plata indemnizaţiilor de şedinţă către membrii comisiei de atestare, achiziţiile, precum şi cheltuielile de organizare, în vederea desfăşurării şedinţelor de avizare/atestare, se efectuează pe bază de referat de necesitate, aprobat de conducerea comisiei de atestare.
  Articolul 5Indemnizaţiile de şedinţă pentru emiterea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor, precum şi pentru emiterea atestatelor de expert sunt prevăzute în anexa nr. 3.Articolul 6Direcţia tehnică de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi Administraţia Naţională „Apele Române“ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul apelor şi pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 28 martie 2019.Nr. 521.Anexa nr. 1TARIFELEpentru emiterea avizelor, autorizaţiilor, acordurilor, atestatelor de experţi
  Nr. crt.Grupa de serviciiDenumirea serviciuluiTariful (lei), fără TVA
  1Avizareanaliza/verificarea documentaţiilor de expertiză diguri A şi B60% din salariul minim brut pe ţară
  2analiza/verificarea documentaţiilor de expertiză diguri C şi D50% din salariul minim brut pe ţară
  3Emitereemitere/eliberare acord/autorizaţie diguri A şi B35% din salariul minim brut pe ţară
  4emitere/eliberare acord/autorizaţie diguri C şi D25% din salariul minim brut pe ţară
  5Atestare experţiverificare dosar profesional10% din salariul minim brut pe ţară
  6emitere atestat expert20% din salariul minim brut pe ţară
  7reînnoire/prelungire valabilitate atestat expert15% din salariul minim brut pe ţară
  Anexa nr. 2CONTURILE comisiilor de avizare/atestare1. Comisia de avizare/atestare organizată de autoritatea publică centrală din domeniul apelorCont Administraţia Naţională „Apele Române“IBAN: RO85TREZ700502201X009067Cod fiscal: RO 243260562. Comisia de avizare TransilvaniaCont Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa Cluj-NapocaIBAN: RO43TREZ21620F330800XXXXCod fiscal: RO 182696813. Comisia de avizare MunteniaCont Administraţia Bazinală de Apă Olt Râmnicu Vâlcea
  IBAN: RO17TREZ671502201X010664Cod fiscal: RO 23730128
  4. Comisia de avizare MoldovaCont Administraţia Bazinală de Apă Siret BacăuIBAN: RO69TREZ061502201X013928Cod fiscal: RO 18264854
  Anexa nr. 3INDEMNIZAŢIILE comisiilor de avizare/atestare
  Nr. crt.Grupa de serviciiDenumirea serviciuluiTariful (lei), fără TVA
  1Avizare comisie de avizareIndemnizaţie membru comisie de avizare/membru supleant (IMCA)30% din salariul minim brut pe ţară
  2Indemnizaţie membru secretariat comisie de avizare75% din IMCA
  3Indemnizaţie casier comisie de avizare50% din IMCA
  4Avizare comisie de avizare teritorialăIndemnizaţie membru comisie de avizare teritorială/membru supleant (IMCAT)20% din salariul minim brut pe ţară
  5Indemnizaţie membru secretariat comisie de avizare teritorială75% din IMCAT
  6Indemnizaţie casier comisie de avizare teritorială50% din IMCAT
  7Întocmire referate de conformitateRaportor comisie de avizare75% din IMCA
  8Raportor comisie de avizare teritorială75% din IMCAT
  9Atestare experţiIndemnizaţie membru comisie de atestare experţi/membru supleant (IMCAE)25% din salariul minim brut pe ţară
  10Indemnizaţie membru secretariat comisie de atestare experţi50% din IMCAE
  11Indemnizaţie casier comisie de atestare experţi25% din IMCAE
  -----