Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 203 din 3 aprilie 2019privind aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice IV
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice IV, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ale cărui obiective şi măsuri de aplicare se realizează în condiţiile Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile domeniilor vizate.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,

  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Maria Magdalena Grigore,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 3 aprilie 2019.Nr. 203.-----