Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.750 din 22 martie 2019privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

    În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. g) şi s) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Protocolului de colaborare nr. 439 din 7.03.2018 dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi Asociaţia Naţională a Colegiilor şi Liceelor Pedagogice,în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Inspectoratele şcolare şi colegiile şi liceele pedagogice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Ecaterina AndronescuBucureşti, 22 martie 2019.Nr. 3.750.ANEXĂ
    Deschideți REGULAMENTprivind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România