Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 513 din 2 aprilie 2019pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studenţeşti
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  Având în vedere:– Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc „Tei“;– 
  Referatul de aprobare nr. 274/27.03.2019 al Direcţiei activităţi pentru studenţi şi tabere,
  în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia privind organizarea taberelor studenţeşti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 2Direcţia activităţi pentru studenţi şi tabere va comunica prezentul ordin direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi caselor de cultură ale studenţilor, respectiv Complexului Cultural Sportiv Studenţesc „Tei“, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 290/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea Programului naţional „Tabere studenţeşti“ 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 şi 342 bis din 19 aprilie 2018.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Constantin Bogdan Matei
  Bucureşti, 2 aprilie 2019.Nr. 513.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEprivind organizarea taberelor studenţeşti