Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 124 din 2 aprilie 2019privind aprobarea Deciziei Consiliului director al Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 1 din 28 martie 2019 pentru stabilirea cuantumului taxei privind activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  Având în vedere:– prevederile art. 14 alin. (4) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 3 alin. (2) lit. f) şi art. 14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 13 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Decizia Consiliului director al Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 1 din 28 martie 2019 pentru stabilirea cuantumului taxei privind activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Sumele încasate din taxa prevăzută la art. 1 se constituie venit propriu la bugetul Agenţiei Naţionale Anti-Doping. Articolul 3Agenţia Naţională Anti-Doping va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 108/2015 privind aprobarea Deciziei Consiliului director al Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 1 din 11 februarie 2015 pentru stabilirea cuantumului taxei pentru activitatea prestată de Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 28 aprilie 2015.Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,
  Pavel-Cristian Balaj
  Bucureşti, 2 aprilie 2019.Nr. 124.ANEXĂ Deschideți DECIZIE nr. 1 din 28 martie 2019pentru stabilirea cuantumului taxei privind activitatea prestată de Comisia de acordarea scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului
  asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apelde pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping