Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 208 din 3 aprilie 2019pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICÎn anexa la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
   
  Directiva transpusăLegislaţia naţionalăAutorităţi competente
  4Directiva (UE) 2.302/2015 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 326 din 11 decembrie 2015Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 23 august 2018Ministerul Turismului, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială/agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
  Marius Pîrvu
  p. Ministrul afacerilor externe,

  Maria Magdalena Grigore,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  p. Ministrul turismului,
  Cristina Ionela Tărteaţă,
  secretar de stat
  Bucureşti, 3 aprilie 2019.Nr. 208.----