Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 202 din 3 aprilie 2019privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, ca urmare a restituirii în natură către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 3 aprilie 2019.Nr. 202.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea
  Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, care se scade din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite

  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiDocumentul în baza căruia imobilul a fost restituitPersoana juridică de la care se scade imobilul (CUI)Caracteristicile imobilului care se scade din inventarValoarea de inventar - lei -
  363468.19.0110-11Localitatea Pătârlagele, judeţul BuzăuDecizia civilă nr. 56/2006 a Curţii de Apel Bucureşti, pronunţată în Dosarul nr. 17.966/2/2004, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1.854/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Proces-verbal de predare-primire nr. 239.137 din 14.05.2008Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău CUI 4299615
  Suprafeţe din Decizia civilă nr. 56/2006 a Curţii de Apel Bucureşti: Suprafaţă teren = 1.881 mp Suprafaţă construită casă = 207,07 mp Suprafaţă construită anexe gospodăreşti = 224,18 mp Suprafeţe din CF nr. 21318 Suprafaţă teren = 1.881 mp Suprafaţă construită C1 = 267 mp Suprafaţă construită C2 = 103 mp Suprafaţă construită C3 = 15 mp114.964
  -----